Zadajte hľadaný výraz

Články na tému priame platby

Sadzby priamych platieb pre rok 2022
PPA už vypláca zálohové platby, poistné aj Zelenú naftu
PPA predlžuje lehotu na predkladanie žiadostí o priame podpory do 31. mája
PPA: Poľnohospodári môžu žiadať o priame podpory na plochy, zvieratá a lesy
Platobná agentúra musí vyplatiť ešte štvrtinu platieb
PPA zaslala 15.662 rozhodnutí k žiadostiam o jednotnú platbu na plochu
PPA už zaslala poľnohospodárom vyše 15.300 rozhodnutí k priamym platbám
Jozef Kiss: Dnes vydáme 600 rozhodnutí pre podniky živočíšnej výroby
SPPK hodnotí výšku schválenej redistributívnej platby ako rozumný kompromis
Vyššou sumou nechcel minister riskovať závažné okolnosti
Minister oznámil výšku redistributívnej platby. Opäť inú
Nekonečný príbeh o zavedení podpory neuzavrela ani koaličná rada
Minister k redistributívnej platbe: Podpora môže byť výraznejšia a naviazaná na produkciu
Koaliční poslanci požadujú 5 hektárov. Minister už ustúpiť nechce
Redistributívna bude! Dnes získajú všetci, v budúcnosti však stratíme