Zadajte hľadaný výraz

Reklama na portáli poľnoinfo.sk

Spoľahlivý partner od roku 2008

Poľnohospodárov nepretržite informujeme o novinkách z agrárneho sveta. Robíme tak prostredníctvom svojich spolupracovníkov, ktorí sledujú najdôležitejšie udalosti zo slovenského a svetového poľnohospodárstva. Spravodajský servis dopĺňajú informácie z tlačových agentúr, rezortných inštitúcií alebo partnerských organizácií.

Kvalitu portálu reprezentuje vysoký počet inzerentov, bez ktorých by nebola tvorba a uverejňovanie agrárnych správ možná. Inzerentom vychádzame v ústrety, aby si boli istí, že ich prezentácia na portáli im prinesie želaný efekt.

Výhody banerovej inzercie na Poľnoinfo.sk

Vysoká čitateľnosť textov
Texty a logá ostré v každej veľkosti
Podpora jednoduchých animácií
Optimalizované pre zobrazenie na mobile
Štatistiky videní a kliknutí
Dlhodobé partnerstvo (už od roku 2008)

Živá ukážka možností banerovej inzercie vrátane cien (platí od 1.12.2020)

Vysvetlenie pojmov a fungovania banerovej inzercie

Reklamné články

Reklamný článok na portáli poľnoinfo.sk zverejnený v rubrike Komerčné informácie. Cena za zverejnenie na webe je 600 eur bez DPH. Článok je trvalo zaradený medzi ostatnými textami s označením „Inzercia“. Každý článok môže mať maximálne 3600 znakov s medzerami, prípadne odkaz na jedno video. Úvodná fotografia článku je vyžadovaná vo formáte na šírku (pomer strán nie je problém). Články v rámci propagácie zverejňujeme aj na sociálnej sieti Facebook, kde má poľnoinfo.sk viac ako 7500 sledovateľov.

Reklamný článok na portáli poľnoinfo.sk zverejnený v rubrike PoľnoPR. Cena za týždeň zverejnenia na hlavnej stránke webu je 220 eur bez DPH. Každý článok môže mať maximálne 3600 znakov s medzerami, prípadne odkaz na jedno video. Úvodná fotografia článku je vyžadovaná vo formáte na šírku (pomer strán nie je problém). Články v rámci propagácie zverejňujeme aj na sociálnej sieti Facebook, kde má poľnoinfo.sk viac ako 7500 sledovateľov.

Videoobsah

Možnosť zverejniť reklamný spot pred videoobsahom portálu poľnoinfo.sk v maximálnej dĺžke 30 sekúnd. Cena za 100 – percentné nasadenie spotu pred jedno video zverejnené v sekcii poľnovízia je 600 eur bez DPH. V rámci propagácie vieme zverejniť aj reklamné video inzerenta zamerané na oblasť pôdohospodárstva v rozsahu najviac 10 minút. Cena za zverejnenie takéhoto videa zaradeného v sekcii poľnoPR je 600 eur bez DPH.

Reklama v newslettroch

Pravidelné newslettre s najnovšími článkami sú zasielané našim čitateľom v pracovných dňoch. Dosah newslettra je 1600 emailových adries a počet otvorených mailov sa pohybuje od 35 do 45 percent denne. Cena inzercie je 150 eur za jednodňovú propagáciu. Forma je ideálna pre propagáciu agrárnych podujatí niekoľko dní pred ich uskutočnením.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o inzerciu nás neváhajte kontaktovať. Našim cieľom je nájsť riešenie, ktoré bude pre prezentáciu vašej spoločnosti najvýhodnejšie a najvhodnejšie. Banerová inzercia je možná najmenej na dobu 10 týždňov.