Zadajte hľadaný výraz

Ako dodať podklady pre banerovú inzerciu

Kam zasielať podklady a pripomienky

Vaše podklady pre banerovú inzerciu (a pripomienky k nej) prosím zasielajte tímu Brandbonsai na emailovú adresu: lubo@brandbonsai.com. Do kópie môžete pridať aj šéfredaktora portálu: juraj.huba@polnoinfo.sk, prípadne iných vašich spolupracovníkov, ktorí majú byť informovaní.

1. Tvorbu banerov zabezpečíme my

Ak nemáte priestor tvoriť si reklamné banery sami, radi vám s ich tvorbou pomôžeme. V tom prípade prosím postupujte nasledovne:

 • Napíšte nám, ako si predstavujete, že by mali banery vyzerať, čo by mali obsahovať a dodajte grafické podklady v čo najlepšej kvalite.
 • Logá a emblémy dodajte vo vektorovom formáte (.pdf) s expandovanými krivkami (viac nižšie).
 • Obrázky/fotografie dodajte vo vysokom rozlíšení.
 • Pre každý baner dodajte URL adresu (link), na ktorú má daný baner odkazovať.
 • Ak spolupracujeme prvýkrát, prosím prečítajte si Vysvetlenie pojmov a fungovania banerovej inzercie na polnoinfo.sk.
Ako dodať podklady na tvorbu vektorových banerov

Ak nám plánujete poslať vektorové grafické podklady na tvorbu vášho baneru, prosím postupujte nasledovne:

 • Všetky texty v súbore musia byť expandované (Object > Expand > Ok v Adobe Illustrator).
 • Súbor uložte ako .pdf v tlačovej kvalite.
 • Veľkosť súboru nie je podstatná.

Ak nám dodáte grafické podklady podľa našich požiadaviek, budeme vedieť zabezpečiť vysokú kvalitu zobrazenia vašich banerov:

 • Texty budú ostré pri zobrazení na každom zariadení
 • Fotografie budú mať najvyššiu možnú kvalitu (s prihliadnutím na celkovú rýchlosť načítania portálu polnoinfo.sk)
 • Ak máte záujem, elementy vášho baneru môžu byť animované.

2. Banery vytvorí váš tím

Ak máte interný alebo externý tím, ktorý vám tvorí webové banery, súbory nám prosím dodajte podľa nasledovných požiadaviek:

Maximálna veľkosť súboru

V závislosti na presnom rozmere vášho baneru by sa mala veľkosť súboru baneru zmestiť ideálne pod 80 kb. V nevyhnutnom prípade, alebo ak máte zmluvu na väčší rozmer baneru, by sa mala veľkosť súboru zmestiť pod 100 kb.

Formát súboru
 • Akceptované formáty: .svg, .jpg, .png, .gif
 • Preferovaný vektorový formát: .svg
 • Preferovaný rastrový formát: .png alebo .jpg (podľa výslednej veľkosti súboru)

Ak sa neviete zmestiť do maximálnej veľkosti súboru pri zachovaní dostatočnej kvality zobrazenia, môžete nechať optimalizáciu baneru pre zobrazenie na webe na nás. V tom prípade nám pošlite baner v dvojnásobnom rozmere (ak je rozmer vášho baneru 290x290px, pošlite aspoň 580x580px) a čo najvyššej kvalite (100% kvalita pre JPG, alebo PNG24).

Ako dodať hotové vektorové banery

Ak nám plánujete poslať už hotové vektorové banery vo formáte .svg, prosím postupujte nasledovne:

 • Všetky texty v súbore musia byť expandované (Object > Expand > Ok v Adobe Illustrator).
 • Krivky a vrstvy čo najviac zjednodušte (v Adobe Illustrator spojte krivky cez Shape Modes: Unite a potom zmeňte Group na Compound Path cez Object > Compound Path > Make)
 • Všetky obrázky/fotografie musia byť pri exporte vložené do súboru (Embed).
 • Aj tu platí, že sa treba veľkosťou súboru zmestiť pod 80, resp. 100 kb.

Základné pravidlá pri tvorbe webových banerov

Pri príprave banerov (ak ich bude tvoriť váš tím), či podkladov na ich prípravu (ak ich budeme tvoriť my) prosím majte na pamäti:

 • Baner má zaujať, nie predávať – Webové banery sú malé a pre čitateľov nie sú pri čítaní prioritou. Preto vaše banery musia v prvom rade zaujať.
 • Baner má vyzvať k akcii – V druhom rade by mali webové banery návštevníka inšpirovať k tomu zistiť viac (inšpirovať ku kliknutiu na baner). Každý baner by mal preto obsahovať výzvu k akcii – napríklad tlačidlo, ktoré vyzýva alebo inšpiruje ku kliknutiu, či ikonku PLAY, ktorá naznačuje, že po kliknutí sa zobrazí video.
 • Veľa textu znamená neprehľadný a pomalý zážitok – Čím bude mať váš baner viac textu, tým bude mať väčšiu veľkosť súboru a bude sa pomalšie načítať.
 • Detailné informácie patria na web stránku – Webový baner nie je leták, ktorý si potenciálny zákazník detailne študuje vo voľnom čase. Detailné informácie o vašich produktoch a službách by ste mali umiestniť na podstránku na svojom webe, na ktorú bude daný baner odkazovať.