Zadajte hľadaný výraz

Vysvetlenie pojmov a fungovania banerovej inzercie

Umiestnenie, Banerová pozícia

Je konkrétne miesto na portáli polnoinfo.sk, ktoré ste si prenajali a na ktorom sa budú zobrazovať vaše reklamné Banery. Každá Banerová pozícia môže mať priradený jeden, alebo viac Banerov.

Ak nám dodáte viac Banerov, tieto Banery sa budú na danej Banerovej pozícii striedať a to tak, že pri každom načítaní akejkoľvek stránky na portáli polnoinfo.sk sa náhodne z vašich Banerov vyberie jeden, ktorý sa zobrazí. Pri načítaní ďalšej podstránky sa náhodný výber opakuje.

Príklad: Ak si na portáli polnoinfo.sk prenajmete jednu Banerovú pozíciu a dodávate nám jeden Baner, pravdepodobnosť zobrazenia tohto baneru je 100% – pri každom načítaní stránky sa zobrazí ten istý Baner. Ak nám na jednu Banerovú pozíciu dodáte 2 Banery, pravdepodobnosť zobrazenie každého baneru bude 50%. Pri 3 Baneroch to bude 33%, pri 4 Baneroch 25%, atď.

Baner

Baner je samotný obrázkový súbor, ktorý sa načíta na vašej Banerovej pozícii pri načítaní hociktorej podstránky portálu, na ktorej sa vaša Banerová pozícia nachádza.

Statický baner

Statický baner je Baner, ktorý nie je animovaný. Zvyčajne je vo formáte .jpg alebo .png.

Animovaný baner

Animovaný baner je Baner, ktorý obsahuje animácie – časti Baneru sa aktívne hýbu. Animované banery často obsahujú viacero Slidov, teda „obrázkov“, ktoré sa striedajú.

Vektorový baner

Vektorový baner je reklamný Baner, ktorý je vytvorený inou technológiou ako štandardné obrázkové Banery. Táto technológia zaručuje, že vaše logo, nadpisy a všetok text budú vo vašom Baneri ostré pri akejkoľvek veľkosti. Toto je veľkou výhodou hlavne pri zobrazení vaších Banerov na smartfónoch, ktoré majú displeje s vyšším rozlíšením a dokážu zobraziť aj tie najmenšie detaily.

Štandardné Obrázkové banery sú zvyčajne vo formáte .jpg, .png alebo .gif, zatiaľ čo Vektorové banery sú vo formáte .svg. Na portáli polnoinfo.sk už roky preferujeme vektorový banerový formát, ktorí našim inzerentom zaručí tú najlepšiu kvalitu zobrazenia.

Slide

Slide je jedna „obrazovka“ baneru – akoby jeden obrázok v prezentácií fotografií. Animované banery často obsahujú 2 a viac Slidov, zatiaľ čo Statické banery majú iba jeden Slide, ktorý sa nemení.

Vďaka tomuto sofistikovanému spôsobu merania Videní banerov vieme našim inzerentom dodať kvalitné údaje o tom, koľko ľudí každý baner reálne videlo, ako aj koľko ľudí na každý Baner reálne kliklo.

URL odkaz, Odkaz, Link

Odkaz alebo Link je URL adresa web stránky, ktorá sa návštevníkovi portálu zobrazí po tom, ako klikne na váš Baner. Každý Baner môže mať nastavený iba jeden URL odkaz, nastaviť teda na každý Slide Baneru iný URL Odkaz nie je možné.

Počet videní baneru

Portál polnoinfo.sk používa sofistikovaný spôsob merania videní banerov návštevníkmi portálu.

Jedno Videnie baneru sa započíta iba:

  1. keď je váš Baner plne načítaný,
  2. keď sa váš Baner nachádza vo viditeľnej časti obrazovky návštevníka
  3. a keď návštevník stránku aktívne neposúva.

Ak návštevník stránku zatvorí, alebo sa preklikne na inú podstránku ešte predtým, ako sa váš Baner plne načíta, Videnie baneru sa nezapočíta. Ak je vás Baner plne načítaný, ale návštevník iba rýchlo preskroluje stránku bez zastavenia, Videnie baneru sa nezapočíta. Keď náš systém zdetekuje, že návštevníkom portálu nie je reálny človek, ale robot, Videnie baneru sa taktiež nezapočíta. Rovnako sa nezapočítavajú ani Videnia banerov administrátorov a editorov portálu.

Vďaka tomuto sofistikovanému spôsobu merania Videní banerov vieme našim inzerentom dodať kvalitné údaje o tom, koľko ľudí každý baner reálne videlo, ako aj koľko ľudí na každý baner reálne kliklo.