Zadajte hľadaný výraz

Vysvetlenie pojmov a fungovania banerovej inzercie

Baner

Baner je samotný obrázkový súbor, ktorý sa načíta na vašej Banerovej pozícii pri načítaní hociktorej podstránky portálu, na ktorej sa vaša Banerová pozícia nachádza.

Statický baner

Statický baner je Baner, ktorý nie je animovaný. Zvyčajne je vo formáte .jpg alebo .png.

Animovaný baner

Animovaný baner je Baner, ktorý obsahuje animácie – časti Baneru sa aktívne hýbu. Animované banery často obsahujú viacero Slidov, teda „obrázkov“, ktoré sa striedajú.

Vektorový baner

Vektorový baner je reklamný Baner, ktorý je vytvorený inou technológiou ako štandardné obrázkové Banery. Táto technológia zaručuje, že vaše logo, nadpisy a všetok text budú vo vašom Baneri ostré pri akejkoľvek veľkosti. Toto je veľkou výhodou hlavne pri zobrazení vaších Banerov na smartfónoch, ktoré majú displeje s vyšším rozlíšením a dokážu zobraziť aj tie najmenšie detaily.

Štandardné Obrázkové banery sú zvyčajne vo formáte .jpg, .png alebo .gif, zatiaľ čo Vektorové banery sú vo formáte .svg. Na portáli polnoinfo.sk už roky preferujeme vektorový banerový formát, ktorí našim inzerentom zaručí tú najlepšiu kvalitu zobrazenia.

Banerová pozícia

Banerová pozícia je konkrétne miesto na portáli polnoinfo.sk, ktoré ste si prenajali a na ktorom sa budú zobrazovať vaše reklamné Banery. Každá Banerová pozícia môže mať priradený jeden, alebo viac Banerov.

Ak nám dodáte viac Banerov, tieto Banery sa budú na danej Banerovej pozícii striedať a to tak, že pri každom načítaní akejkoľvek stránky na portáli polnoinfo.sk sa náhodne z vašich Banerov vyberie jeden, ktorý sa zobrazí. Pri načítaní ďalšej podstránky sa náhodný výber opakuje.

Príklad: Ak si na portáli polnoinfo.sk prenajmete jednu Banerovú pozíciu a dodáte nám jeden Baner, pravdepodobnosť zobrazenia tohto baneru je 100% – pri každom načítaní stránky sa zobrazí ten istý Baner. Ak nám na jednu Banerovú pozíciu dodáte 2 Banery, pravdepodobnosť zobrazenia každého baneru bude 50%. Pri 3 Baneroch to bude 33%, pri 4 Baneroch 25%, atď.

Prečo sa niektoré banery načítajú ihneď a iné až s oneskorením?

Pri striedaní viacerých Banerov na jednej Banerovej pozícii nastáva problém s vyrovnávacou pamäťou prehliadača web stránok. Pre zrýchlenie načítania web stránok váš internetový prehliadač totiž ukladá rôzne súbory (napr. obrázky) z každej stránky, ktorú navštívite. Ak ju potom navštívite znovu, dané obrázky a iné súbory sa nesťahujú z internetu znovu, ale zobrazia sa priamo z vášho prehliadača, ktorý ich už má uložené. Toto však komplikuje rotáciu Banerov, pretože váš prehliadač by pri prvej návšteve web stránky načítal jeden Baner a potom by pri každej ďalšej návšteve tej istej podstránky zobrazil vždy ten istý Baner. Rotácia Banerov by teda nefungovala.

Riešením je takzvané oneskorené načítanie. Vďaka nemu váš prehliadač pri každej návšteve portálu poľnoinfo.sk vždy pre vašu Banerovú pozíciu náhodne vyberie jeden Baner, ktorý zobrazí. Ak podstránku dáte opätovne načítať, tento výber prebehne znovu. Nevýhodou tohto riešenia je, že Baner sa nezobrazí ihneď, ale až po načítaní ostatných častí web stránky. Vďaka tomu sa rotujúce Banery načítajú o niečo neskôr.

Prečo sa niekedy môj baner načíta rýchlo a inokedy pomaly?

Kvôli zrýchleniu načítania celej web stránky a zvýšeniu pohodlia čitateľov sa oneskorené Banery načítajú všetky naraz. Preto, čím viac oneskorených Banerov sa na portáli nachádza v jednom čase, čím pomalšie všetky tieto rotujúce banery „nabehnú“.

Čo ovplyvňuje rýchlosť načítania banerov je nie len počet rotujúcich Banerových pozícii, ale aj celková veľkosť všetkých rotujúcich Banerov. Čím väčšia je celková veľkosť súborov aktuálne zobrazovaných Banerov všetkých inzerentov, ktorí majú rotujúce Banerové pozície, tým dlhšie bude trvať, kým sa Banery načítajú. Ak má portál aktuálne napríklad troch inzerentov, ktorí používajú rotujúce Banerové pozície, celková veľkosť sa bude rovnať veľkosti troch Banerov, ktoré sú aktuálne načítané (jeden Baner pre každú Banerovú pozíciu). Počet Banerov v „zásobníku“ jednej Banerovej pozície nie je relevantný, nakoľko vždy sa počíta iba veľkosť aktuálne zobrazovaného Baneru.

Portál poľnoinfo.sk sa vždy snaží čo najviac optimalizovať veľkosť Banerov, aby Banery vyzerali pekne a boli čitateľné, no zároveň aby príliš nespomaľovali načítanie celého portálu. Čitatelia nemajú radi pomalé weby a portál poľnoinfo.sk je obľúbený aj práve preto, že funguje veľmi rýchlo.

Slide

Slide je jedna „obrazovka“ Baneru – akoby jeden obrázok v prezentácií fotografií. Animované banery často obsahujú 2 a viac Slidov, zatiaľ čo Statické banery majú iba jeden Slide, ktorý sa nemení.

Vďaka tomuto sofistikovanému spôsobu merania Videní banerov vieme našim inzerentom dodať kvalitné údaje o tom, koľko ľudí každý baner reálne videlo, ako aj koľko ľudí na každý Baner reálne kliklo.

URL odkaz, Odkaz, Link

Odkaz alebo Link je URL adresa web stránky, ktorá sa návštevníkovi portálu zobrazí po tom, ako klikne na váš Baner. Každý Baner môže mať nastavený iba jeden URL odkaz, nastaviť teda na každý Slide Baneru iný URL Odkaz nie je možné.

Počet videní baneru

Portál polnoinfo.sk používa sofistikovaný spôsob merania videní banerov návštevníkmi portálu.

Jedno Videnie baneru sa započíta iba:

  1. keď je váš Baner plne načítaný,
  2. keď sa váš Baner nachádza vo viditeľnej časti obrazovky návštevníka
  3. a keď návštevník stránku aktívne neposúva.

Ak návštevník stránku zatvorí, alebo sa preklikne na inú podstránku ešte predtým, ako sa váš Baner plne načíta, Videnie baneru sa nezapočíta. Ak je vás Baner plne načítaný, ale návštevník iba rýchlo preskroluje stránku bez zastavenia, Videnie baneru sa nezapočíta. Keď náš systém zdetekuje, že návštevníkom portálu nie je reálny človek, ale robot, Videnie baneru sa taktiež nezapočíta. Rovnako sa nezapočítavajú ani Videnia banerov administrátorov a editorov portálu.

Vďaka tomuto sofistikovanému spôsobu merania Videní banerov vieme našim inzerentom dodať kvalitné údaje o tom, koľko ľudí každý baner reálne videlo, ako aj koľko ľudí na každý baner reálne kliklo.