Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Aktualizované: Rozhodnutie o pridelení podpôr neznamená nič! PPA siaha na platby aj po troch rokoch

Aktualizované: Rozhodnutie o pridelení podpôr neznamená nič! PPA siaha na platby aj po troch rokoch
insert_photoTASR/Milan Kapusta

Pôdohospodárska platobná agentúra dostáva žiadateľov do klieští. Napriek tomu, že do apríla nedokázala vyplatiť aspoň približujúci sa objem finančných prostriedkov, ako v iných rokoch zvládala už na začiatku decembra, tak v týchto dňoch hromadne doručuje poľnohospodárom správy o zistenej nezrovnalosti. Paradoxne, roľníci a agrárne subjekty majú platiť platobnej agentúre. Od žiadateľov požaduje PPA vrátiť peniaze, ktoré obdržali v minulých rokoch na základe jej rozhodnutia. Platobná agentúra pritom v minulosti upozorňovala na to, že rozhodnutie o platbe vydáva až vtedy, keď si je istá, že dostatočne preverila každý detail žiadosti o podporu.

Problém sa dotýka všetkých poľnohospodárov, no za roky 2021 a 2022 najmä poľnohospodárov zo Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja, kde v roku 2021 prebehla aktualizácia Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS), čo prinieslo zníženie výmery najmä trvalých trávnych porastov o 25 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. V týchto dňoch PPA doručuje agrárnym subjektom, ale aj malým roľníkom informáciu, že žiada vrátiť často až desiatky tisíc eur.

„Nerozumieme postupu PPA. Vydá rozhodnutie za rok 2021, kde skontrolovala danú žiadosť a o tri roky neskôr žiada vrátiť časť vyplatených prostriedkov na základe správy o zistenej nezrovnalosti a to bez zmeny právoplatného rozhodnutia, ktoré agentúra vydala v minulosti,“ informuje portál poľnoinfo.sk Miroslav Štefček, podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Na základe novších informácií prehodnocuje vyplatené

Po pravidelnej aktualizácii LPIS došlo v roku 2021 na strednom Slovensku k vyradeniu 25 tisíc hektárov pôdy. Hlavným argumentom boli rôzne zárasty pozemkov. Dochádzať tak mohlo aj k vyradeniu plôch, kde boli solitérne dreviny, ktoré sú z hľadiska krajinotvorby a pasenia zvierat pozitívom. Už vtedy poľnohospodári upozorňovali na obrovské množstvo vylúčených hektárov z podpory. Išlo o najväčší objem za posledné roky. Pri pravidelnej aktualizácii LPIS v minulosti došlo na východnom Slovensku k úbytku pôdy 10 tisíc hektárov a na západnom Slovensku 15 tisíc hektárov.

„PPA by mala žiadateľom poskytnúť také mapy, ktoré sú prílohou žiadosti a podľa nášho názoru by sa nemali meniť počas kampane. Problém nastal, že sme nevideli aktuálnejšie mapy s ktorými PPA neskôr disponovala pri posudzovaní žiadostí. Zakreslili sme si  žiadosť o dotácie v systéme GSAA podľa vedomostí, ktoré sme mali v roku 2021 a podľa podkladov, ktoré mala v tom čase aj PPA. Platobná agentúry na základe novších informácií začala prehodnocovať aj prostriedky vyplatené v starších kampaniach, čo je jednoznačné narušenie stability podnikateľského prostredia a ide o priamy príklad retroaktivity,“ informuje Miroslav Štefček, podpredseda SPPK.

Martin Rovaš, bývalý šéf kontroly priamych platieb na Pôdohospodárskej platobnej agentúre z rokov 2008 až 2016 si myslí, že aktuálnymi správami o nezrovnalostiach platobná agentúra spochybňuje vlastné administratívne a v niektorých prípadoch aj fyzické kontroly na mieste.

PPA nevie preukázať z akých dôkazov o neobhospodárení vychádza. Nevie to spoľahlivo preukázať spred troch rokov, ale hádže dôkazné bremeno na žiadateľa, ktorý tiež nevie vyrobiť fotografiu spred troch rokov,“ hovorí Martin Rovaš.

TASR/Miroslava Mlynárová

Po troch rokoch vrátiť?

V ankete portálu poľnoinfo.sk k nezrovnalostiam sa vyjadrilo bezmála 90 poľnohospodárov, ktorí odoberajú denný newsletter zverejnených článkov. Informovali nás o konkrétnej situácii v ich podnikoch. Väčšina (54,5 percenta) z reagujúcich má skúsenosti so správami zo zistenej nezrovnalosti. Viacerí poľnohospodári majú nezrovnalosti opakovane. Pri rokoch 2020 a 2021 ide o 44 respektíve 25 percent žiadateľov.

„Za rok 2020 máme vrátiť 14 tisíc eur a za rok 2021 to bolo 21 tisíc eur. Spôsobuje nám to právnu neistotu. Veď naše žiadosti za dané roky prešli kontrolami. Boli k nim vydané právoplatné rozhodnutia a po troch rokoch pýtajú peniaze späť? Považujem to za protizákonné a protiústavné. Jedným slovom katastrofa!“ informuje nás Mojmír Haško, predseda PD Badín (okres Banská Bystrica), ktorý je aj členom predstavenstva SPPK.

Bez podpôr, no s nezrovnalosťami

Podobných názorov zo stredného Slovenska pribudlo v našej ankete viacero. Zdeno Páterek hospodári na hornej Orave na výmere 90 hektárov. Nezrovnalosť mal za rok 2020, aj 2021.

„Predmetom nezrovnalosti boli plochy, ktoré boli obhospodarované, len sa nachádzali na miestach, ktoré ortofotomapa kvôli svahovitosti a tieňom z porastov nedokáže mapovať. Predsa zvieratá dopásajú porasty aj pod korunou stromu pri kmeni,“ hovorí SHR Zdeno Páterek.

PD Banská Bystrica časť Podlavice nemá vyplatené dotácie za rok 2023, napriek tomu im nedávno prišla požiadavka na vrátenie dotácií za rok 2022 v hodnote 64 tisíc eur.

„Hospodárime na výmere 1013 hektárov, z toho je ornej pôdy približne 100 hektárov. Minulý rok nám prišla nezrovnalosť za rok 2021 vo veľmi vysokej sume 50 tisíc eur. V aktuálnom roku je to 64 tisíc eur. Dotácie za rok 2023 sú v nedohľadne. Kontrolovaný sme od 8. januára 2024 a všetko čo od nás PPA požaduje jej poskytujeme. Je to likvidačné. Aktuálne nemáme peniaze ani na výplaty, ani na osivo a ani na vyplatenie požadovaných vratiek,“ informuje nás Jozef Rajnoha, predseda predstavenstva PD Banská Bystrica, časť Podlavice.

Dôkazy po troch rokoch

Poľnohospodárom, ktorým prichádzajú zistené nezrovnalosti za obdobie dvoch alebo troch rokov dozadu prekáža, že pri boji s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou sú bezmocní. Veľmi ťažko môžu argumentovať, že pred troma rokmi sa napríklad zvieratá na uvedených parcelách pásli.

Správy o nezrovnalosti z minulosti prichádzajú desiatkam podnikov. Svoju situáciu pre portál poľnoinfo.sk opisujú napríklad PD Gader v Blatnici na Turci, PD Očová na Horehroní, PD Zamagurie v Spišských Hanušovciach, PD Važec na Liptove, PD Pliešovce v okrese Zvolen, PD Kapušany pri Prešove, SD JHR Hriňová, Agrotel Veľký Blh v okrese Rimavská Sobota alebo Poľnohospodárske družstvo SNP so sídlom v Sklabini na Turci, ktoré je negatívnym rekordérom ankety.

archív poľnoinfo.sk – Chotár PD SNP Sklabiňa

„Hospodárime na výmere 1 525 hektárov a vratka sa týkala 120 hektárov zväčša vysokohorských lúk. Za roky 2020 a 2021 máme vrátiť 126 tisíc eur. Má to veľmi negatívny dopad na peňažné toky v našom podniku a otvára to tému rušenia časti výroby a znižovania počtu zamestnancov,“ opisuje Ivica Lačná, predsedníčka družstva v Sklabini.

Poľnohospodárom prekáža, že agentúra po nejakom období zmení názor a žiada späť to, čo už raz žiadateľom priznala.

„Hospodárime na výmere 120 hektárov. Pôvodne požadovali za rok 2020 vyplatiť 3 250 eur. Nerozumel som tomu. Ako môžu na základe rozhodnutia v ktorom píšu, že je všetko skontrolované a je v poriadku, zrazu tvrdiť opak? Akú váhu potom majú rozhodnutia? Takto môžem žiť v neustálom strese, že niečo príde. Odvolal som sa a takmer rok so mnou nikto nekomunikoval. Nevedel som, čo sa deje. Nakoniec znížili sumu na 2 432 eur. Najhoršie je, že sa tomu nedá vyhnúť pokiaľ si nedám geodetom vytýčiť hranice na všetkých parcelách, čo by bola veľká investícia a bolo by to potrebné robiť minimálne každé tri roky,“ opisuje situáciu z vlaňajška Nikita Leško z Farmy Milko v Ľubietovej (okres Banská Bystrica).

Zaplaťte, lebo…

Reakcie subjektov v našej ankete spája, že všetci sa snažia platobnej agentúre peniaze zaplatiť.

„Zo strany PPA sme boli upozornení, že ak neuhradíme, budú nám pozastavené ostatné platby,“ upozorňuje Katarína Drdolová, predsedníčka PD Očová.

Poľnohospodárske družstvo Važec si najskôr dohodol s PPA splátkový kalendár. Po blokovaní väčšieho objemu peňazí z ďalších podpôr ale zistili, že je výhodnejšie uhradiť nezrovnalosť naraz celú.

Sú subjekty, ktoré sa rozhodli s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou aj súdiť. Celkovo štyria respondenti v našej ankete uviedli, že peniaze síce vrátili, no zároveň sa obrátili na súd.

„Neorezávať“ LPIS na štvorcové alebo obdĺžnikové plochy

„Z môjho pohľadu je smutné, že nezrovnalosti sa týkajú aj druhovo pestrých trvalých trávnych porastov, na ktorých poľnohospodár v mnohých prípadoch dodržiava povinný aj dobrovoľný manažment v podobe ochrany biotopov trvalých trávnych porastov. Odmenou pre poľnohospodára sú nezrovnalosti, ktoré predznamenávajú upúšťanie od tradičného hospodárenia a od hospodárenia na takýchto plochách. Pasienky sú tak bez prítomnosti oviec, hovädzieho dobytka a teda so znakmi krajiny nevábnej pre turistiku. Neprodukujeme tak mlieko a mäso, ktoré by bolo možné predávať v mieste alebo blízko miesta ich vzniku, teda na salašoch, v podnikových predajniach, či pri predaji z dvora alebo priamo na farmách. Iné krajiny sa k takýmto plochám správajú ako k „rodinnému striebru“,“ myslí si Martin Rovaš.

Podľa Rovaša tým dochádza k poklesu domácej poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a väčšiemu dovozu výrobkov z cudziny a tým podpore poľnohospodárskej výroby iných krajín a zarastaniu našich lúk a pasienkov.

„Mám za to, že týmto problémom by sa malo zaoberať aj MPRV SR, keďže nastavuje podmienky poskytovania priamych podpôr. Tu sa žiada nie „orezávať“ LPIS na štvorcové alebo obdĺžnikové plochy, ale do maximálne možnej miery so znalosťami nielen v oblasti geografického informačného systému, ale aj poznaním podmienok hospodárenia v teréne obhajovať špecifiká hospodárenia na Slovensku. V opačnom prípade je zbytočné hovoriť o podpore národnej produkcie, lebo výsledkom takéhoto orezávania je neustále zmenšovanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a jej zarastanie, nelákavý výzor pre turistov – hoci aj úradníkov PPA a MPRV SR, pokles živočíšnej a celkovo poľnohospodárskej výroby,“ hovorí Martin Rovaš.

Aktualizované 8.4.2024

Po skúsenostiach s tlačovým odborom PPA, keď sme na ostatnú sadu otázok nedostali doteraz odpoveď, sme platobnú agentúru oslovili otázkami na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám 25. marca. Odpovede na zaslané otázky sme dostali 8. apríla 2024.

Otázky pre PPA (25.3.2024)

  1. Koľko správ o zistenej nezrovnalosti (finančnom vyrovnaní) Pôdohospodárska platobná agentúra zatiaľ eviduje v roku 2024.
  2. Koľko správ o zistenej nezrovnalosti PPA zatiaľ eviduje v roku 2024, ktoré sa dotýkajú len priamych platieb a neprojektových podpôr?
  3. V akom finančnom objeme ste zaslali za rok 2024 žiadateľom oznámenia o zistenej nezrovnalosti?
  4. V akom finančnom objeme ste zaslali za rok 2024 žiadateľom oznámenia o zistenej nezrovnalosti, ktoré sa dotýkajú len priamych platieb a neprojektových podpôr?

Odpovede PPA (8.4.2024)

K otázke č. 1

PPA ku dňu 2.4.2024 eviduje 256 Správ o zistenej nezrovnalosti (finančnom vyrovnaní).

K otázke č. 2

PPA ku dňu 2.4.2024 eviduje 230 Správ o zistenej nezrovnalosti, ktoré sa dotýkajú len priamych platieb a neprojektových podpôr.

K otázke č. 3 a 4

PPA administruje viacero typov nezrovnalostí. V zmysle čl. 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č 1306/201 je Slovenská republika v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky povinná prijať právne predpisy a opatrenia na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ, najmä na:

  1. Kontrolu zákonnosti a správnosti operácií financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
  2. zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako aj primeranosť opatrení,
  3. predchádzanie nezrovnalostiam a podvodom, ich zistenie a nápravu,
  4. zavádzanie účinných, odradzujúcich a primeraných sankcií v súlade s právom EÚ a legislatívou SR a podľa potreby začatia súdneho konania,
  5. vymáhanie neoprávnených platieb a úrokov podľa potreby na začatie s tým súvisiaceho súdneho konania.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že PPA vystaví Správy o vzniknutých nezrovnalostiach a ich vyčíslenia a následne ich zašle žiadateľom až po vydaných právoplatných rozhodnutiach o priamych podporách a žiadateľ je povinný uvedené finančné prostriedky vrátiť na príslušné účty PPA.

Ďalej uvádzame, že Oznámenia o nezrovnalostiach sú zasielané žiadateľom ešte pred vydaním právoplatného rozhodnutia a to v prípade, ak na žiadostiach vznikli nejaké chyby, ktoré sú potrebné oznámiť žiadateľom. Uvedené sa týka plôch alebo počtov zvierat uvedených v jednotlivých žiadostiach. V oznámeniach o nezrovnalostiach sa suma priamych podpôr nevyčísľuje a nie je ani možné žiadnu sumu poskytnúť, nakoľko sa nejedná o finančný výpočet nezrovnalostí. Následne sa žiadatelia k uvedeným chybám môžu vyjadriť, či sú oprávnené, resp. neoprávnené a zaslať svoje stanovisko, vyjadrenie späť na PPA.

V najbližšom období pripravíme článok k nezrovnalostiam v kampani 2023.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: TASR/Milan Kapusta

5 2 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
9 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Ján
Ján
3. apríl 2024 5:12

PPA je potrebné konečne zrušiť akreditáciu a poveriť nezávislú audítorskú nadnárodnú firmu výkonom činnosti

Marták Milan , MVDr.
Marták Milan , MVDr.
3. apríl 2024 5:49

Aktualizácia Systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS) prebehla aj v inylch krajoch ‼️ Na Trenčiansky kraj , Takáčov obľúbený kraj sa zabudlo ⁉️ Zaiste nie , ale nikto nemá informácie ( okrem PPA) o tom koľko subjektov by bolo sankcionovaných , ktoré sú to subjekty a pod. Rovnako aj relevantnú informalciu… Celý komentár »

Lukas
Lukas
3. apríl 2024 11:00

Osobná skúsenosť za rok 2019/2020 mam vracať 170 000 v roku 2021 keď táto nezrovnalost vznikla som sa odvolal na ministerstvo ktoré mi dalo za pravdu od r 2022 mi zdržujú dotácie 2022/2023 pretože ppa v tejto veci nekoná a čakajú kým skrachujem

kalman
kalman
3. apríl 2024 10:43

Tento článok nepotrebuje komentár – takto začína fungovať celé slovensko. Na vine je radičovej vláda/1,5 roka/ a matovičová vláda/3,5 roka/. Za ostatné roky môžem Ja.

Maria
Maria
8. apríl 2024 15:02

Dobre a správne napísaný článok o nezrovnalostiach, ale bphuziaĺ nikto nevie ako sa brániť. Ja som už na dóchodku, zrušila som SHR a zaplatiť mám za 2021 a 2022 asi 14000 eur. Neviem z čoho ale musím, tak podnikaj v polnohospodarsve udrziavaj krajinu a potom kompetentny sa obratia chrbtom. Proste… Celý komentár »

Adalbert Šucha
Adalbert Šucha
3. apríl 2024 13:50

Aj ja musim vracat 5500 minuly rok 3000e. Rok 2023 nevyplatili ani zalohu. Tohoroku si nepodam.

Zolo
Zolo
3. apríl 2024 17:32

Aká je výška dotácie na hektár TTP?

Stefan
Stefan
3. apríl 2024 21:19
Odpoveď na  Zolo

Výška priamych platieb na TTP je na úrovni 70% priemeru platby na TTP v EÚ

Jozef
Jozef
4. apríl 2024 14:50

Ppa ,hlavne bratislavská centrála je banda nekompetentnych , od slovenskej reality odtrhnutych debilov lezúcich do riti Bruselu