Zadajte hľadaný výraz

Články na tému Strategický plán

Poľnohospodári potrebujú stabilitu. Bankári zdvíhajú rukavicu hodenú agroministerstvom
Ladislav Miko: Strategický plán musí vznikať za najužšej spolupráce agrorezortu a poľnohospodárov
Strategický plán nemá za úlohu zosúladiť požiadavky k čo najväčšej spokojnosti poľnohospodárov
Rozhodnutia štátu v európskej agropolitike sú pre rozvoj odvetvia kľúčové
Agrokomplexová diskusia k Strategickému plánu 2021 – 2027
Dušan Chrenek hovorí o pohľade DG Agri na Strategický plán
Štefan Adam: Príprava základných dokumentov pre tvorbu Strategického plánu
Poľnohospodárstvo je tehotné na zmenu
Štáty chcú podávať správy o výkone poľnohospodárstva každý druhý rok
Druhý pilier pravdepodobne významne stratí! Dôležitý je postoj štátu k jeho kofinancovaniu