Zadajte hľadaný výraz

PoľnoEÚ Z domova

Kvíz I. časť: Priame platby v Strategickom pláne SPP

Kvíz I. časť: Priame platby v Strategickom pláne SPP
insert_photoTASR - Na snímke jarné práce na poli v katastri obce Čechynce v okrese Nitra. 27. marca 2020.

Strategický plán schválila vláda 3. februára 2022. Podľa odsúhlaseného dokumentu, ktorý bol zaslaný Európskej komisii, sme pripravili kvíz. Preverte si vaše vedomosti o priamych platbách po roku 2023.

Základnou z oddelených priamych platieb bola v uplynulom programovom období platba SAPS. V strategickom pláne SPP ju nahrádza Základná podpora príjmu v záujme udržateľnosti (BISS). Aká bude podmienka poskytnutia platby?
Na základe Nariadenia EK a Parlamentu 2021/2115 stanovil Strategický plán SPP výšku priamych platieb, v rámci ktorej sa poľnohospodár v každom prípade považuje za „aktívneho poľnohospodára“. Aká suma priamych platieb nesmie byť prekročená, aby bol žiadateľ v každom prípade považovaný za „aktívneho poľnohospodára“?
Strategický plán SPP stanovil pre aktívneho poľnohospodára kritérium - minimálnu úroveň poľnohospodárskej činnosti. Kto je podľa tohto kritéria „aktívnym poľnohospodárom“?
Aký maximálny vekový limit pre „mladého poľnohospodára“ stanovuje Strategický plán SPP?
Akých priamych platieb sa podľa Strategického plánu SPP dotkne stropovanie?
Stabilizáciu príjmov malých fariem má v Strategickom pláne SPP zabezpečiť komplementárna redistributívna podpora príjmu v záujme udržateľnosti (CRISS). Na aký maximálny počet hektárov na poľnohospodára sa bude platba uplatňovať?
Pre naplnenie cieľa podporiť ekologickú rozmanitosť v krajine a prispôsobenie pôdohospodárstva na zmenu klímy zavádza Strategický plán SPP nový typ intervencie - Ekoschémy. Ako sa nazýva navrhovaná ekoschéma na ktorú je alokovaná hlavná časť finančných prostriedkov pre tento typ intervencie?
Stabilizáciu príjmov mladých farmárov má v Strategickom pláne SPP zabezpečiť komplementárna podpora príjmu pre mladých poľnohospodárov (CISYF). Akým typom intervencie bude táto podpora?
Chov ktorých hospodárskych zvierat predpokladá Strategický plán SPP podporiť viazanou podporou príjmu (viazané priame platby)?
Strategický plán SPP plánuje podporiť viazanou podporou príjmu aj slovenských ovocinárov. Platbu na pestovanie vybraných druhov ovocia bude možné poskytnúť na plochy o stanovenej minimálnej výmere. Akú podmienku oprávnenosti z uvedených musia podporované plochy spĺňať?
S cieľom znižovanie emisií skleníkových plynov a amoniaku, ako aj rozšírenia chovov zvierat s dobrými životnými podmienkami, Strategický plán SPP zavádza ekoschému - Dobré životné podmienky zvierat – pastevný chov. Ktoré z uvedených hospodárskych zvierat sa podľa návrhu nepovažuje za potenciálne oprávnené?
Akú podmienku musí spĺňať plocha, aby sa na ňu mohla poskytnúť platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín?
Zobraziť odpovede
Skontrolovať odpovede

Autor článku: Milan Róžik - spracované podľa materiálu schváleného dňa 3. februára 2022 na 57. schôdzi vlády Slovenskej republiky
Zdroj obrázku: TASR - Na snímke jarné práce na poli v katastri obce Čechynce v okrese Nitra. 27. marca 2020.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments