Zadajte hľadaný výraz

Články na tému konferencia Strategický plán

Strategický plán nemá za úlohu zosúladiť požiadavky k čo najväčšej spokojnosti poľnohospodárov
Aktuálny stav v príprave SPP
Agrokomplexová diskusia k Strategickému plánu 2021 – 2027
Dušan Chrenek hovorí o pohľade DG Agri na Strategický plán
Štefan Adam: Príprava základných dokumentov pre tvorbu Strategického plánu
Poľnohospodárstvo je tehotné na zmenu
Strategický plán – Príležitosť obnoviť lesk nášho poľnohospodárstva?