Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Poľnohospodári začali žiadať o priame platby. Mnohí pritom ešte nedostali peniaze za minulý rok

Poľnohospodári začali žiadať o priame platby. Mnohí pritom ešte nedostali peniaze za minulý rok
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Od začiatku týždňa môžu poľnohospodári žiadať o priame platby. Posledný termín kedy tak môžu urobiť je 31. máj 2023. Na rozdiel od predchádzajúcich období môžu žiadatelia podávať žiadosti aj posledné dva týždne bez sankcií.

Medzi najdôležitejšie novinky novej kampane patrí povinnosť predložiť elektronickú evidenciu prenajatých a vlastných pozemkov. V prípade aktuálnych žiadostí o priame platby môžu poľnohospodári predložiť evidenciu do 31. júla 2023.

V tejto súvislosti Pôdohospodárska platobná agentúra v utorok informovala, že Slovenský pozemkový fond bude PPA poskytovať informácie o stave uzatvárania nájomných zmlúv k pozemkom v správe SPF.

„Som rád, že sa nám po niekoľkomesačných rokovaniach podarilo vytvoriť priestor na spoluprácu pri výmene dát. Tie sú veľmi dôležité pre našich žiadateľov a pre väčšiu transparentnosť a rýchlosť procesov schvaľovania žiadostí o priame platby,“ informoval v utorok Jozef Kiss, generálny riaditeľ PPA.

Zmeny

Ďalšou novinkou je, že právnické osoby majú povinnosť predkladať žiadosti elektronicky cez portál slovensko.sk.

SHR a fyzické osoby majú možnosť podávať žiadosti ešte papierovo. Odporúčame ale, aby aj oni využili slovensko.sk, pretože je otázkou času, kedy budú všetci žiadatelia podávať žiadosti elektronicky,“ uviedol v stredu Michal Sousedek, šéf sekcie priamych platieb PPA.

Od roku 2022 dochádza aj k stropovaniu Základnej podpory príjmu v záujme udržateľnosti (BISS). Poľnohospodári majú možnosť odpočítať od celkovej sumy podpôr BISS mzdové náklady, na ktoré sa stropovanie nevzťahuje. Stropovanie začína na čiastke 60 tisíc eur.

Žiadatelia musia spĺňať aj podmienku aktívneho poľnohospodára. Vyhnú sa jej len tí, ktorí majú v predmete podnikania v obchodnom registri uvedenú len poľnohospodársku činnosť, alebo ich priame platby za rok 2022 nepresahujú 5 tisíc eur.

V minulosti boli podpory pre mladých poľnohospodárov a redistributívna platba vyplácané do 28 hektárov. Od nového programového obdobia dochádza k zmene. Nárast podpory pre mladých poľnohospodárov je do 100 hektárov a redistributívna platba je ohraničená dokonca 150 hektármi.

Ekoschémy

Zavádzajú sa aj dobrovoľné ekoschémy. Na poliach vznikajú biopásy so šírkou minimálne 12 metrov. Na biopásy má byť vyčlenených minimálne 0,5 percenta výmery ornej pôdy z užívanej parcely, ktorá je výmerou nad 50 hektárov.

„Biopásy môžu byť tvorené súvislou ďatelinovo-trávnou, trávno-bylinnou alebo bylinnou zmesou. V roku 2023 najviac dve tretiny výmery biopásov môžu byť tvorené úhorom s porastom, v roku 2024 najviac jedna tretina výmery,“ informuje Michal Sousedek.

V novom programovom období zaniká podporná schéma výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka, dochádza k presunu podpory pestovania rajčiakov do podpory pestovanie vybraných druhov zeleniny a zavádza sa samostatná podpora na zlepšenie životných podmienok zvierat formou pastevného chovu.

Kampaň 2022

Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry na dnešnom podujatí Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice uviedol, že z kampane 2022 stále nie je vyplatených 129 miliónov eur.

„Z celkového počtu žiadostí 17 884 je rozhodnuté v 15 623 žiadostiach, čo znamená 86,4 percenta. Z celkovej výšky obálky pre kampaň 2022 je aktuálne vyplatených 401 miliónov eur, čo je 76 percent,“ povedal Jozef Kiss.

Najväčší podiel nevyplatených peňazí je na strednom Slovensku z dôvodu aktualizácie LPIS. PPA momentálne vykonáva u dotknutých subjektov kontroly. Podľa pravidiel Európskej komisie sa Slovensko vyhne sankciám, ak vyplatí 95 percent objemu prostriedkov z kampane 2022 do 30. júna 2023 .

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments