Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Európska únia Z domova

Opatrenie, ktoré volá: Ak budeš vyrábať viac a predávať lepšie, dostaneš vyššiu podporu

Opatrenie, ktoré volá: Ak budeš vyrábať viac a predávať lepšie, dostaneš vyššiu podporu
insert_photopoľnoinfo.sk - Sektorové intervencie 30.6.2022 vo Veľkom Bieli

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila všetky výzvy na uznanie organizácií výrobcov, ktoré sú nevyhnutné pre čerpanie prostriedkov na sektorové intervencie od roku 2023. Vyčlenená podpora je vo výške 27,5 milióna eur pre sektor ovocia a zeleniny a 25 miliónov eur pre mlieko a mliečne výrobky, zemiaky, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso.

„V minulosti zaznela od poľnohospodárov otázka, prečo má sektor ovocia a zeleniny alokovaných až 27,5 milióna eur. Je to preto, lebo ide o povinne podporované sektory v rámci EÚ, kde tieto prostriedky musia byť vyčlenené, keďže je predpoklad ich čerpania na základe rastu objemu predanej produkcie. Ostatné sektory si vybral štát,“ informuje Jozef Šumichrast, predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR.

Ondrej Kardelis z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vysvetľuje, že agrorezort vybral ako podporované tie sektory, kde majú prvovýrobcovia problém, aby lepšie umiestnili svoju produkciu na trh.

„Aby im táto podporná schéma do budúcnosti zlepšila ich postavenie na trhu,“ vysvetľuje Ondrej Kardelis.

Výzvy na predkladanie žiadostí o uznanie

Skúsenosti s čerpaním finančných prostriedkov, ktoré podporujú priamo výrobu majú ovocinári  a zeleninári. Ovocinárske družstvo Bonum už od roku 2007. V súčasnosti realizujú už svoj štvrtý operačný program a ich skúsenosťami sa inšpirovali aj producenti zeleniny. Od roku 2015 čerpá finančné prostriedky zo sektorových intervencií odbytová organizácia Zeleninárska.

O skúsenostiach, ako si siahnuť na podporu, ktorá je závislá od tržieb odbytovej organizácie, hovorili na podujatí portálu poľnoinfo.sk zástupcovia ovocinárov a zeleninárov, ministerstva pôdohospodárstva a platobnej agentúry. Na diskusii vo Veľkom Bieli, ktorá vznikla s finančnou podporou VÚB Banky, diskutujúci pomenovali, na čo si budúci žiadatelia zo štátom určených sektorov majú dať pozor.

Ich práca by mala začať práve v týchto dňoch, keď PPA na svojej webovej stránke zverejnila už všetky výzvy na predkladanie žiadostí o uznanie odbytových organizácií. V polovici júna pre ovocie a zeleninu a postupne pre ďalšie podporené sektory.  V stredu 13. júla 2022 bola zverejnená posledná výzva pre odbytové organizácie v sektore bravčového mäsa.

Investície zvyšujú tržby

Poľnohospodári majú teraz priestor do polovice októbra, aby svoje organizácie zaregistrovali. Ide o základný predpoklad toho, aby zo slovenského strategického plánu vyčerpali viac ako 50 miliónov eur. Podpora je pri nových sektoroch určená vo výške 6 percent tržieb z predaja komodít prostredníctvom odbytovej organizácie. Operačný fond, ktorý vytvorí odbytová organizácia kumuluje európske prostriedky a príspevky od členov v pomere 6:4 v prospech zdrojov z EÚ.

Okrem samotného zaregistrovania musí odbytová organizácia vypracovať operačný program na obdobie niekoľkých rokov. Z neho bude zrejmé, do čoho chcú členovia, ale aj samotná organizácia investovať.

„Táto intervencia podporuje produkciu. Je to výborné, lebo dostávate možnosť čerpať podporu na tržby a vy si prostriedky naplánujete na investíciu, ktorá ale následne opäť zvyšuje tržby. Vytvárate tak určité perpetuum mobile. Náš operačný program je založený na investíciách. Postavili sme novú linku či sklady. Členovia a odbytová organizácia fungujú v symbióze. To znamená, že môžu investovať samostatne, ale aj ako odbytová organizácia,“ vysvetľuje Juraj Mačaj z odbytovej organizácie Zeleninárska.

Ako príklad uvádza, že jeden z ich členov si postavil budovu baliarne, no odbytová organizácia do nej obstarala technológiu balenia.

„Do roku 2010 sme mali možnosť sa ako samotní pestovatelia uchádzať o prostriedky z programu rozvoja vidieka, ale potom, ako nastala doba temna, tak nebolo možnosť ísť ďalej. Operačný program bol jediný možný spôsob, kedy mohli naši členovia odstraňovať investičný dlh a súčasne združovať investície pre budovanie logistického centra,“ hovorí Peter Turlík z Ovocinárskeho družstva Bonum.

Vďaka združeným investíciám do skladových priestorov majú dnes slovenskí ovocinári voči obchodným reťazcom takú silu, že ak chce mať obchod vo svojej ponuke slovenskú čerešňu, hrušku alebo malinu, musí sa jednoducho dohodnúť s Bonumom. Iný dodávateľ neexistuje.

Nedostatky v strategickom pláne

Zeleninári a ovocinári majú v strategickom pláne konkrétne a jasne popísané oprávnené náklady. Pravdepodobne to priniesla skúsenosť so sektorovými intervenciami z minulých rokov. Nové, štátom určené sektory, okrem zemiakov, ale pri vymenovaní oprávnených nákladov v strategickom pláne skĺzli do priveľmi všeobecných fráz. Napríklad, obstaranie hmotného a nehmotného majetku.

To si všimla vo svojej pripomienke 178 k slovenskému strategickému plánu aj Európska komisia.

„Orientačný zoznam oprávnených výdavkov je niekedy veľmi všeobecný (napr. „obstaranie hmotného a nehmotného majetku“ atď.), alebo zahŕňa položky bez jasného prepojenia s intervenciou (napr. náklady na analýzu trhu alebo poradenské služby),“ informuje Európska komisia v liste, ktorý zaslala slovenskému agrorezortu.

V rámci komunikácie s Komisiou by malo MPRV na tento bod reflektovať. Ustrážiť si jasné definície oprávnených výdavkov by si mali najmä sektory, ktorých sa to týka. Dôležité je to pre vytváranie operačných programov, ktoré si tvoria samotné odbytové organizácie.

Operačné program

„Nie som optimistka, že v októbri by mohli poľnohospodári podávať už žiadosti na schválenie operačných programov,“ hovorí Jana Vargová z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

K operačnému programu musí byť totiž vytvorená zodpovedajúca legislatíva na úrovni štátu.

„Legislatíva sa predsa nedá urobiť za dva dni. Pýtam sa, čo sa stane, ak budete mať operačný program schválený v marci 2023 a nie v decembri 2022. Keď to budete mať schválené v marci, tak to predsa môžete implementovať od 1.1.2023,“ hovorí na podujatí portálu poľnoinfo.sk Pavol Štec, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva na agrorezorte.

Operačné programy môžu jednotlivé odbytové organizácie modifikovať, aby odrážali ich potreby.

„Tvorba operačného programu nie je úplne jednoduchá, ale následne samotné obstaranie investícií je násobne jednoduchšie, ako poznáme z projektového financovania,“ hovorí Juraj Mačaj.

Sektorové intervencie vítajú

Spôsob sektorových intervencií je pre mnohé oblasti nášho poľnohospodárstva nový. Podporuje však priamo výrobu a mnohí poľnohospodári, ktorí dnes rozvíjajú produkciu mlieka či mäsa dokazujú, že majú záujem vyrábať. Sektorové intervencie im v tejto úlohe môžu výrazne pomôcť.

„Iniciatívu sektorových investícii veľmi vítame a veríme, že nám pomôže dohnať investičný dlh a pomôže ďalšiemu rozvoju odbytového družstva. Úprimne poviem, že stretnutie v Bieli bolo na moje prekvapenie veľmi podnetné, plné praktických informácií. Kontakty a informácie na ňom získané s najväčšou pravdepodobnosťou zhodnotíme pri zapájaní sa do programu,“ uzatvára Miroslav Szabo, výkonný riaditeľ odbytového družstva BioTatry.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: poľnoinfo.sk - Sektorové intervencie 30.6.2022 vo Veľkom Bieli

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments