Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rozhovory Z ekonomiky

Emil Macho: Nekonkrétne ciele a nekomunikácia

Emil Macho: Nekonkrétne ciele a nekomunikácia

Silné protikorupčné opatrenia, snaha narobiť poriadky s pôdou v jej prerozdeľovaní zo strany Slovenského pozemkového fondu, aj kritika pre nekonkrétnosť a ignorovanie názoru samotných poľnohospodárov. Aj takto možno zhrnúť programové vyhlásenie vlády vo vzťahu k agrosektoru z pohľadu poľnohospodárov. Na otázky odpovedal predseda SPPK Emil Macho.

Macho: Malé a rodinné farmy našu krajinu neuživia

Aký je váš pohľad na programové vyhlásenie vlády?

Na programové vyhlásenie vlády sa pozeráme s nádejou, ale zároveň aj s istými obavami. Každé jedno programové vyhlásenie vlády aj v minulosti zakotvovalo, že prioritou národného hospodárstva bude takzvaná sebaobživa obyvateľstva a potravinová sebestačnosť. Tento bod obsahuje aj programové vyhlásenie novej vlády, ktoré hneď na začiatku hovorí o potravinovej sebestačnosti. Na druhej strane však máme aj trochu obavu, pretože programové vyhlásenie vlády si aj protirečí.

V čom vidíte toto protirečenie?

Je to v tom, že na jednej strane chceme podporovať aktívnych poľnohospodárov, na druhej strane má však programové vyhlásenie vlády silné ambície rozdeliť poľnohospodárov na malých, stredných a veľkých.

Narážate zrejme na plánované stropovanie platieb, o ktorom sa v programovom vyhlásení hovorí…

Áno, na jednej strane chceme stropovaním brať veľkým a dávať malým. My stále hovoríme, že by to malo byť na jednej úrovni a všetci by mali byť podporovaní rovnako. Treba si uvedomiť jeden podstatný fakt. Malí poľnohospodári sú dôležitou súčasťou slovenského poľnohospodárstva, rovnako ako aj rodinné farmy. Ale na rovinu treba dodať, že malé a rodinné farmy našu krajinu neuživia. Pokiaľ si niekto myslí, že aj všetky tie lacné jahody, lacné ovocie, lacná zelenina, lacné bravčové mäso a lacné mliečne výrobky sa k nám dovážajú zo sveta alebo z Európy z malých a rodinných fariem, tak je na veľkom omyle. A toto treba brať ako fakt.  Na druhej strane slovenskí poľnohospodári nemôžu za kolektivizáciu, ktorá sa udiala pred sedemdesiatimi rokmi. Namiesto toho, aby sme nejakým spôsobom stredným a veľkým poľnohospodárom poďakovali a vyslovili im úctu, že aj v týchto ťažkých časoch dokážu ako-tak živiť túto krajinu, tak namiesto toho im spôsobujeme obavy.

Macho: Nekonkrétna je podpora štátu

Podrobnosti o stropovaní sa v programovom vyhlásení nepíšu, rovnako v ňom nie sú podrobnosti ani o zvýšení potravinovej sebestačnosti, ani o ďalších plánovaných krokoch vlády. Ako to hodnotíte?

V programovom vyhlásení je veľa pomerne všeobecných fráz. Nemôžeme sa vyhovárať na to, že do programového vyhlásenia sa nedajú dať konkrétne veci. Programové vyhlásenie vlády má 120 strán a z toho len 6 a pol strany je venovaných rezortu pôdohospodárstva. Takže konkrétne veci sa tam mohli a mali dostať.

Čo napríklad?

Nekonkrétna je napríklad podpora štátu. Tá by sa mala zrovnať minimálne na úroveň krajín V4. V programovom vyhlásení vlády je napísaná všeobecná veta, ktorá o podporách hovorí v súvislosti s možnosťami rozpočtu a vzhľadom na rozpočtovú zodpovednosť. To je z nášho pohľadu málo konkrétne.

Obsahuje programové vyhlásenie aj ciele, ktoré sú podľa vás nezrealizovateľné?

Je tam napríklad populistická veta, že pri žiadostiach o priame platby, pri žiadostiach o dotácie, budú musieť poľnohospodári predkladať právny titul užívania k poľnohospodárskej pôde. My sme aj pánovi ministrovi poslali jednoduchú právnu analýzu na dve strany, kde toto spochybňujeme. V Slovenskej republike je to nezrealizovateľné a ohrozí to práve tých najzraniteľnejších, ako sú malí a rodinní poľnohospodári. Systém by z nášho pohľadu skolaboval a nevyplatilo by sa 75 percent podpôr.

Ešte pred zverejnením programového vyhlásenia vlády ste kritizovali to, že rezort pôdohospodárstva pri jeho príprave nekomunikoval so samotnými poľnohospodármi. Zmenilo sa to?

Nezmenilo sa nič a dostávame sa do pozície, kedy si s vedením  ministerstva musíme mediálne vymieňať odkazy a doslova mediálne žiadať o stretnutie. Je nám to veľmi ľúto, lebo máme 5 týždňov od menovania ministra a doteraz sme sa na úrovni Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, ktoré zastrešujú 95 percent poľnohospodárskej produkcie na Slovensku, nestretli. Vnímame to veľmi negatívne a je to podľa nás nedobrý signál pre ďalšiu spoluprácu.

Autor článku: Roland Bystrický
Zdroj obrázku: SPPK

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1546 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

12 komentárov

 1. anton julény
  30. apríla 2020

  Tak na toto sa nedá reagovať: Je tam napríklad populistická veta, že pri žiadostiach o priame platby, pri žiadostiach o dotácie, budú musieť poľnohospodári predkladať právny titul užívania k poľnohospodárskej pôde. My sme aj pánovi ministrovi poslali jednoduchú právnu analýzu na dve strany, kde toto spochybňujeme. V Slovenskej republike je to nezrealizovateľné a ohrozí to práve tých najzraniteľnejších, ako sú malí a rodinní poľnohospodári. Systém by z nášho pohľadu skolaboval a nevyplatilo by sa 75 percent podpôr.

  Našťastie vieme zrealizovať v priebehu roka všetky podklady, ktoré by poľnohospodárom a verejnosti preukázali právne tituly k užívaniu poľnohospodárskej a aj lesnej pôdy. A nemusia sa vytvárať nové zákony, metodické návody: postačuje spracovať úvodné etapy pozemkových úprav. A k 31.5.2021 bude každý hospodár hospodáriť len na takej výmere, ktorú má k dispozícii. A pre k dispozícii bude odhadom cca 100 000 hektárov pôdy. A súčasne by sa výsledky použili na pre projekt pozemkových úprav a na určenie poradia na základe naliehavosti.

  Odpovedať
  1. realista
   1. mája 2020

   otázka :
   Dobre som pochopil, že SEKCIA IDENTIFIKÁCIE A KONTROLY POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV vie zabezpečiť nahratie “do roka a do dňa ” všetkých užívacích práv – nie vlastníckych – do LPIS ?

  2. jozef R
   2. mája 2020

   Právny titul k užívaniu pôdy je buď vlastníctvo obhospodarovanej pôdy alebo platná nájomná zmluva. Aký iný právny titul môže užívateľ ešte mať ? Kde vidí pán Macho problém ? A čo sa týka zastropovania, minister sa vyjadril jasne. 50 tisíc na podnik.

  3. G.S.
   3. mája 2020

   jozefR – môžeš mať ešte náhradný pozemok(za to ste niektorí nedávno bojovali a tak sa obnovili zákonom). Takisto môžeš mať podnájomnú zmluvu (z dôvodu nemožnosti vydania tvojich pozemkov) alebo môžeš mať nájomnú zmluvu zo zákona. A teraz mi povedz ako vyriešiš to, že ja som mal náhradný pozemok a ten je čistý a niekto iný mal môj pozemok a ten nechal zarásť. To teraz ja mám mať menej pôdy lebo moja sa už v LPIS jeho zásluhou nenachádza ale on dostane lebo ja som jeho obrábal? Boli aj také situácie, že vydali mi totálne zarastenú pôdu ale väčšiu výmeru. Ja som ju vyčistil ale podľa teba budem mať nárok len 1:1? V mnohých katastroch sa len dohodlo rozdelenie pôdy medzi užívateľov bez zmlúv o podnájme.A navyše ako to budeš riešiť ak niekto dostal viac pôdy a niekto menej kvôli bonite? Jednoducho to všetko musia riešiť komasácie a potom môžeš požadovať dokladovanie právneho titulu k pôde na dotácie.

  4. anton julény
   4. mája 2020

   Podľa vyhlášky 172/2018 je užívateľ POVINNÝ viesť evidenciu prenajatých vlastníckych vzťahov aj s právnym dôvodom vzťahu (nájom, vlastný pozemok, zákonný nájom a podobne). Nemá však povinnosť ho poskytnúť. Pri dôslednom využití práva ho však musí poskytnúť PPA alebo OU. A potom zistiť, kde sú viacnásobné deklarácie nájmu na jedného vlastníka, ktoré pozemky nie sú prenajaté nie je problém. Pri parcelách sa určuje aj obhospodarovaná výmera parcely (identifikácia na LPIS).

   Hranice LPIS sú určené ako hranice užívaných poľnohospodárskych pozemkov, bez ohľadu na stav katastra nehnuteľností. Pri určovaní výmery náhradných pozemkov sa určuje tzv. primeranosť, t.j. v náhradnom pozemku dostaneš len takú výmeru pod LPIS, aká prislúcha pôvodným parcelám právneho stavu.

   Ak vyčítaš, že tvoje pozemky teraz nie sú pod LPIS, tak nie je to aj tak trocha tvoja vina, že si ako prenajímateľ nekontroloval činnosť svojho nájomcu a ak si neplnil svoje povinnosti nájomnú zmluvu neukončil? Teraz si užívatelia aktualizujú nájomné zmluvy a prenajímajú si len tie časti parciel, ktoré sú pod LPIS.

   o náhradných pozemkoch
   https://dennikn.sk/blog/1869884/polnohospodarstvo-uskalia-12a-a-15-a-pozemkovych-uprav/

   o nájme
   https://dennikn.sk/blog/1869843/polnohospodarstvo-ako-sa-stracaju-peniaze-za-najom/

  5. G.S.
   5. mája 2020

   Ja som zodpovedný za to, že z LPIS vypadli moje pozemky(vlastníka) ktoré užíval niekto iný? To mám sa starať o tie, ktoré užívam ja a pritom ešte aj o tie , ktoré užíva niekto iný? To , čo je napísané v zákonoch bolo ignorované. Náhradné pozemky sa vôbec nedávali podľa bonity. Jednoducho máš nejakú požiadavku, tak tu máš pozemky. Nie, máš smolu. Navyše neberiete do úvahy obrovskú rozdrobenosť pozemkov. Mám cca 8 ha na 150 -tich parcelách. ROEP u nás urobili v roku 2014. To chcete géniovia aby som mal všetky pozemky v teréne na vlastné náklady vymerané , aby som mohol kontrolovať ich stav? Ako vtip potom stačí si pozrieť aké presuny zrazu nastali pri ROEP. Na mojej parcele je zrazu iná a ja som vlastníkom inej výmery ako predtým. Figu borovú to dokážete dať do normálneho stavu bez riadnej komasácie kde sa to skutočne všetko zosumarizuje a budú pozemky v teréne vytýčené. Nemám nič proti dokladovaniu ale len v katastroch s ukončenou komasáciou. Takže ešte raz. Ja svoje pozemky a aj prenajaté užívam sám. S nikým som nájomné zmluvy na moju pôdu neuzatváral. Teda fakticky podľa dnešného stavu podnájomcovia zo zákona zanedbali svoje povinnosti. Preto napríklad dnes už vydávajú vlastníkom menšie výmery podľa LPIS než im skutočne patria. A vlastník nemal prakticky šancu to ovplyvniť. A keď bol tak sprostý, že vyčistil nejaké pozemky a tie teraz sú v LPIS, tak fakticky ho okradnú podľa vašich návrhov ešte raz. Urobte komasácie a potom dokladujme pokojne aj starú mater. Teraz v mnohých katastroch nie sú ani len podnájomné zmluvy v súlade so zákonmi. Len dohody miestnych užívateľov často aj to len ústne. A o tých aktualizáciach podľa LPIS choďte porozprávať na SPF. Uvidíte aká bude odpoveď ak nie ste Rošková a podobne. Nechceš ,neber. Alebo drž hubu a plať za všetky LV bez ohľadu na stav a podobne reagujú aj vlastníci. A požiadavky sú také, že aj za pôdu mimo LPIS chcú plný nájom. Takže v teórii to je krásne ale prax je úplne iná a bude si to vyžadovať ešte pár rokov na vyčistenie.

  6. anton julény
   5. mája 2020

   ak ste si nevšimli, tak skoro všetky aktivity o ktorých hovorím smerujú k pozemkovým úpravám. ale vzhľadom na neochotu ich vykonávať zo strany štátu (už 10 rokov sa “nepodarilo” ukončiť ani jedno verejné obstarávanie na ich vykonanie) tak §12a predstavuje teraz jedinú možnosť prístupu k pôde (pozrite si jeho históriu na http://www.p12a.sk). Je zrejmé, že potrebuje aktualizáciu, lebo sa dá použiť v prípade malý užívateľ a veľký užívateľ, na ostatné prípady ako je napríklad veľa malých užívateľov sa použiť nedá (hoci cesta existuje). Preto navrhujem spôsob, ktorým sa využijú niektoré postupy a etapy pozemkových úprav k tomu, aby sa užívanie zhodovalo s tým, ako by sa vám pozemky scelili v pozemkových úpravách. A ak by sa dôsledne aplikoval §12a na pozemky v správe SPF tak by sa vám uvoľnil dostatok výmer, ktoré nie sú prístupné kvôli §136 občianskeho zákonníka (väčšinový princíp užívania pozemkov).

 2. Andrej
  1. mája 2020

  Zbytočné politikárčenie nikdy poľnohospodárom neprospelo. O čo tu vlastne ide ? Prečo tá nezmyselná obhajoba biznismenov v poľnohospodárstve. ? Že by stropovaním platieb hrozilo zníženie úrovne potravinovej bezpečnosti ? Tomuto strašeniu už hádam nikto neverí. Alebo, že by tí veľkí zanechali hospodárenie na pôde ? Nehrozí, stále to bude pre nich veľmi slušný džob.

  Odpovedať
  1. Ján
   1. mája 2020

   Andrej máš pravdu,títo “zemepáni” strašia ako to bude nefungovať,
   keď nedostanú milionové dotácie na tie tisický hektárov,ktoré ani nemajú zazmluvnené. Hovoria si -“my sme tu spása národa”,ale v skutku iba mulčujú trávnaté porasty,pričom týmto spôsobom odsránili
   z lúk kvety,ktoré tam boli tisíce rokov.Títo čo sa venujú repke,slnečnici a kukurici,tak posielajú to do Nemecka cez poliakov
   na biopalivo! Sú aj poľ.podniky čo sa venujú skutočnej poľn.a zeleninárskej výrobe-patrí veľká vďaka.Pán Macho nech prestane
   lobovať za súčastný a minulý stav v poľnohospodárstve,a vraj sa
   nerokuje na jeho úrovni,pritom sa sám zosmiešňuje!!! Držíme palce Ing.Mičovskému a kol.,aby sa mu darilo.Na záver,nech zabráni “gazdovať”na nezamluvnenej pôde,čo presadzovala p.Matečná atď.

 3. marcel sako
  2. mája 2020

  Nie je potrebné rozdeľovať podniky na malé a veľké. Pretože iba FUNGUJUCE podniky nás uživia. Ale treba ich rozdeľovať podľa vytvoreného hospodárskeho výsledku a na základe investovaných prostriedkov.
  Tí, ktorí
  1. skupina. investujú do výroby a majú výsledky – tým dať najviac
  2.skupina ktoré investujú ale nemajú výsledky, lebo to robiť nevedia/ tu by sa malo zvážiť, prečo im dávať peniaze , keď to nevedia robiť/ -resp.zaviesť systém poradenstva aby sa zlepšili
  3.skupina a na podniky, ktoré nemajú alebo majú slabé výsledky na to koľko peňazí dostali resp.investovali do výroby – týmto dať najmenej
  Tým pádom , by sa zmenilo prostredie v agrosektore a vôbec by sa nezneužívali dotácie, a výrazne by sa zmenila štruktúra vlastníkov podnikov a hlavne by sa starostlivosť o pôdu výrazne zmenila.
  Teraz by prišla otázka biznizmenov , ale veď sme veľa investovali do skrachovaných podnikov a nevychádza nám to.
  Moja odpoveď by bola, mali ste sa poradiť s poradenskými firmami ktoré tomu rozumejú, či sa oplatí investovať do týchto akvizícií a nie len si spočítať, koľko dostanem na dotáciách a ako minimalizujem náklady a zároveň aj minimalizujem výnosy/lebo budem robiť len minimum aby mi to vyšlo/, a toto je SLOVENSKÉ Poľnohospodárstvo
  minimum investovať a vyrobiť zisk .
  Ale takto to dopadne tak, že vzniknú ešte väčšie celky, ktoré skúpia menšie podniky a keď dôjdu peniaze na dotácie tak, to nechajú tak a na slovensku ostane veľa zdrancovanej pôdy – úhor,greening,TTP a podobne ako je tomu na východnom slovensku a aj na častiach stredného slovenska, kde už do takejto pôdy nemá momentálne zmysel investovať.
  Ale to nie je chyba súčasných majiteľov, ktorí podniky , kúpili a využívajú len momentálny systém ale je to chyba nastavenia poľnohospodárstva za posledných 30 rokov.
  A PROTO APELUJEM NA KOMPETENTNYCH ,DOBRE VYBERTE ODBORNIKOV Z PRAXE, KTORY BUDU ZOSTAVOVAT LEGISLATIVU, LEBO VLADY ZA POSLEDNýCH 30 ROKOV JU ZOSTAVILI TAK AKO DNES VYZERA Slov.polnohospodárstvo : – NA 10 – 15% POLNOHOSPODARSKEJ PODY NA SLOVENSKU MA V SUCASNOSTI VYZNAM LEN POBERAT DOTACIE A NIC NEROBIT , LEBO JE ZDEVASTOVANA. / máme 2,3mil ha pp pôdy/
  pozor za 5 rokov nebude tej pôdy 16 % ale 25 -30 % a potom už budeme musieť dovážať potraviny,lebo ich nedokážeme vyrobiť

  PS: ospravedlňujem sa za dlhý článok ale inak sa to nedá opísať

  Odpovedať
 4. jozef R
  2. mája 2020

  Malé farmy podľa p.Macha našu krajinu neuživia. To je jeho predpoklad. Veľké podniky našu krajinu doteraz nedokázali uživiť. To je tá 40% potravinová sebestačnosť alebo 700-800 kamiónov z cudziny denne. Lenže to už je bohužiaľ realita. Poľsko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko atď. a ich malé farmy nielen že vlastné krajiny pohodlne uživia, ale pomáhajú nakŕmiť aj nás. Vadí tu niekomu, že, nový minister nie je slepý ani hluchý ?! A mimochodom, som patriot ale naša krajina z lietadla vyzerá naozaj nepekne, ako nejaké Repkovo.

  Odpovedať
 5. Starý Gazda
  9. mája 2020

  skuste sa zamysliet nad prispevkom pana Saka a prestante snivat o pozemkovych upravach o tych snivaju len špekulanti čo chce podu predat a devastovat rozumny gazda chce podu na obrabanie a nie na vlastnictvo stara sa rovnako o všetku podu a ta sa mu odplati urodov

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.