Zadajte hľadaný výraz

Branding Ematech 2020-07 LEFT
Branding Ematech 2020-07 RIGHT
Branding Ematech 2020-07 TOP
Článok dňa Z domova Živočíšna výroba

Zlomia Tvrdošínu väz nové maštale, ktoré im mali priniesť prosperitu?

blank

V poľnohospodárskom družstve ŽIAREC v Tvrdošíne sa tešia z nových ustajňovacích priestorov. Postavili moderný kravín a zrekonštruovali teľatník, čím razantne zvýšili pohodu chovaných zvierat. Dojnice, ale aj teliatka si rýchlo zvykli na komfort nových, vzdušných stavieb namiesto tmavých a zle vetraných polstoročných maštalí. S odstupom roka je jasné, že nové maštale sú pre ďalšie fungovanie družstva rozhodujúce. S ukončením ich výstavby sa roztočil kolotoč v prideľovaní finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka a následnej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry o ich vrátenie.

Investícia do priestorov sa prejavila v náraste úžitkovosti

Kompletne zrekonštruovaný teľatník je v prevádzke už tri roky a dojnice sa do nového kravína presunuli pred rokom. Najmä stavba kravína nebola jednoduchá, keďže prebiehala za plného chodu družstva a na začiatku výstavby museli odstrániť dva pôvodné dovtedy obsadené objekty. Nový kravín vznikol na ich mieste. Podľa Cyrila Orčíka, hlavného zootechnika družstva, sa rozvoj chovu slovenského strakatého dobytka dal v pôvodných priestoroch zabezpečovať čoraz ťažšie.

 „V prvom polroku 2019 dosiahla priemerná úžitkovosť našich štyristo dojníc 8200-litrov mlieka. Ešte minulý rok sme uzatvorili s úžitkovosťou pod 8-tisíc litrov. Dnes sme vďaka nárastu produkcie mlieka najväčším dodávateľom surového kravského mlieka na Orave,“ hovorí Cyril Orčík.

blank

Jednoznačná orientácia družstva na produkciu mlieka priniesla v roku 2015 aj rozhodnutie vybudovať nové ustajňovacie priestory. Reagovali na vyhlásenú výzvu, podali projekt, uspeli, vysúťažili stavebnú firmu a v rekordnom termíne objekty postavili. Už čakali len na postupné uvoľňovanie finančných prostriedkov.

Realizácia kravína a teľatníka za 1,3-milióna eur

Prvým nepríjemným prekvapením bolo stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý na základe podnetu PPA vykonal kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní. Ten uviedol, že predseda družstva Anton Palider, ktorý bol od polovice deväťdesiatych rokov do apríla 2014 v orgánoch spoločnosti Agrostav a jej nástupníckej spoločnosti Akord, a. s. mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Súťaž totiž vyhrala spoločnosť Akord stavby, s. r. o., ktorá vznikla z firmy Akord, a. s.. Uvedená spoločnosť predložila ponuku na realizáciu stavby za 1,3-milióna eur. To znamená o 676-tisíc lacnejšiu, ako druhá a zároveň posledná ponuka v poradí.

„Menovací dekrét ako člena výberovej komisie v súťaži na nové objekty živočíšnej výroby som obdržal v auguste 2015,“ hovorí Anton Palider.

Mohlo mať či malo?

Ten tak podľa vlastných slov, v čase vyhodnocovania ponúk spĺňal všetky podmienky vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní na člena výberovej komisie. Najviac zaujímavá a najzásadnejšia v celom probléme je ale príliš nejasná formulácia výsledku kontroly v podobe „mohlo mať vplyv na výsledok“.

„K výsledkom kontroly ÚVO sme sa vyjadrili, lebo sme chceli od neho jasné stanovisko. Malo, alebo nemalo vplyv. Žiadne mohlo mať. Úrad nás následne informoval, že Zákon o verejnom obstarávaní nedefinuje pojem „konflikt záujmov“ a rovnako neobsahuje ani jeho presné vymedzenie. Úrad preto poukázal na konkrétny rozsudok súdneho dvora Európskej únie podľa ktorého rozhodol,“ začína rozprávanie Anton Palider.

Tento rozsudok obsahuje stanovisko, ktoré hovorí: „Verejný obstarávateľ je v každom prípade povinný overiť existenciu prípadných konfliktov záujmov a prijať vhodné opatrenia na to, aby im zabránil, odhalil ich a odstránil.“

Rozsudok súdneho dvora nehovorí o „mohlo mať vplyv“

„Rozsudok, na ktorý sa odvolával ÚVO som si našiel na internete. Zostal som veľmi prekvapený, že  ÚVO vybral z neho len istú časť. Posledné dve vety rozsudku chýbajú,“ hovorí A. Palider.

Posledná veta je pritom podľa jeho slov zásadná a mení pohľad na celý problém. Hovorí o tom, že v zásade prináleží vnútroštátnemu právu určiť, či a v akom rozsahu musia príslušné správne a súdne orgány prihliadať na okolnosť, že prípadná zaujatosť odborníkov mala alebo nemala vplyv na rozhodnutie o zadaní zákazky.

Rozsudok podľa predsedu presne definuje, či mala, alebo nemala vplyv. Nehovorí nič o nejasnom vyjadrení „mohlo mať vplyv“, ktoré družstvo v Tvrdošíne môže obrať o spolufinancovanie z fondov EÚ v celkovej sume 650 710 eur.

blank

Predseda družstva Anton Palider si naštudoval aj metodické pokyny pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014 – 2020. Z nich podľa neho vyplýva, že u prijímateľa môžu vykonávať kontrolu len niektoré, presne menované inštitúcie. Zo siedmych inštitúcií ani jedna nie je Úradom pre verejné obstarávanie.

ÚVO: Hodnota zákazky sa jednoznačne javí ako mimoriadne nízka

 „Horšie je, že podľa rozhodnutia tohto Úradu koná PPA. Tá nevyplatila ďalšie tranže a do prvej polovice septembra žiadala vrátiť aj doteraz vyplatené prostriedky. To sme odmietli, lebo by sme priznali, že sme spravili chybu. Samozrejme, boli nám zablokované platby na VDJ, pravdepodobne to isté sa stane s platbami na Zelenú naftu a možno aj s priamymi platbami. Sme ale presvedčení o tom, že postup úradov nie je správny a budeme bojovať do posledného dychu, nie len v záujme družstva, ale aj celého Slovenska, pretože čerpanie eurofondov je na nízkej úrovni“ hovorí Anton Palider.

Korunu celej absurdnej situácii dáva ešte jedna informácia v správe ÚVO, ktorá spustila kolotoč starostí týchto hospodárov na Orave. Tá totiž okrem už uvedeného hovorí aj o tom, že cena zákazky vo výške 1,3 milióna eur sa v porovnaní s predpokladanou hodnotou celej zákazky 2,3 milióna eur jednoznačne javí ako mimoriadne nízka.

Zlomia im väz?

„Postavili sme snáď najlacnejšie maštale na Slovensku, s ktorými sme úplne spokojní, za vysúťaženú sumu bez žiadnych dodatkov a ešte v krkolomnom termíne. Sme slovenský úkaz a preto máme byť trestaní?“ pýta sa Anton Palider.

Anton Palider sa nemieni vzdať a klope snáď na všetky dvere kompetentných štátnych úradov na Slovensku a už aj v Európskych inštitúciách. Teraz sa totiž láme chlieb, či prístup slovenských úradov zlomí väz, aj podľa dlhodobých výsledkov súťaže TOP AGRO, najlepšiemu družstvu na Orave.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: autor

Odber nových článkov na e-mail

blank

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1574 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

10 komentárov

 1. blank
  Milan
  22. októbra 2019

  Strašné. My poľnohospodári musíme poznať všetky zákony. Naozaj všetky a nikto nie je na našej strane v prípade podpory. I preto od roku 2008 na našom družstve sme nerobili žiadne investície cez fondy. Kto je trocha viac aktívny, tomu treba skomplikovať život. Držím palce.

  Odpovedať
 2. blank
  Juro
  22. októbra 2019

  Presne tak ako toto mohli investovať keď zákazku vykonávala osoba prepojená na predsedu družstva ŽIAREC. Je tam jednoznačná prepojatost osôb a ide o okráda ie peňazí z EU keď to chceli robiť mali postupovať podľa zákona a nie nahrabat sa na tom.

  Odpovedať
  1. blank
   Jozef Bulla
   22. októbra 2019

   Kto chce psa biť palicu si nájde. Za tým je len nenávisť a staro-nové útoky proti predsedovi Ing. Paliderovi od čias minulých po dnešok. Úspech a zdravý progres s uplatňovaním poznatkov domácej a medzinárodnej vedy sa ťažko odpúšťa nielen na Slovensku,ale v Tvrdošíne zvlášť. Pán Juraj prečo sa skrývate za anonyma ? Keď poznáte podrobnosti. Plne súhlasím s pánom Jurajom Mačajom o biede v systéme obstarávania . Už aj predseda NR SR mal k nemu komentár. Je to skutočne zakrývanie všetkého možného. Pán Juraj najdite si vlastnú autenticitu. Aj pre dobro všetkých nás. Prof. Jozef Bulla z Nitry

  2. blank
   Juraj
   22. októbra 2019

   Pan Bulla nevravím, že nie, ale keď tak dobre poznáte toto družstvo tak viete aká je arogancia v prípade keď si vlastník požiada o vydanie svojej pôdy a to nevravím o tom kde sú vlastnícke práva vlastníkov ktorym nevrátili ich majetky ci vy mi dáte pôdu môjho starého otca ak áno rad sa zastavím a dajte mi svoju dobre.

 3. blank
  Juraj Mačaj
  22. októbra 2019

  Všetci čo investujeme vieme že postup pri obstarávaní je komplikovaný a reálne v praxi neaplikovateľný. Treba tie postupy zjednodušiť aby sa nemusel slušný človek báť čerpať dotácie. Ta byrokracia má navodiť zdanie transparentnosti ale mne to skôr pripomína zakrývanie niečoho iného. 🙁

  Odpovedať
  1. blank
   Juraj
   22. októbra 2019

   No neviem keď to výhra vás spoločník ci je to transparentné preto všetci to musíme dodržiavať

  2. blank
   Farmer
   22. októbra 2019

   Jurajko… Keby to urobili o 600 tisíc drahšie, tak by som povedal že sa chceli nabaliť. Takto to len vyzerá že nechceli dať. Držím im palce. Aj všetkým ostatným poľnohospodárom ktorí sa odvážili.

 4. blank
  PeterH.
  22. októbra 2019

  Nechceli dat prečo celkový objem spolu financovania je do 1 milióna chyba tomu zopár drobných. Keď si FARMER tak určite vieš čo by si dokázal postaviť keď ty dám 600 tisíc a ty das 600 tisíc. Stavali sme sme väčšiu halu 2 podlaznu s vykurovaním a vyšla nás na necelých 200 tisíc. Hala so susiarnou obilniny dlcha ako toto bez financovania z prostrietkou EU nás vyšla na 300 tisíc. Takže k veci nech sa vyjadria ty co niečo postavili za svoje výlučne za svoje moja stajňa 16×45 metrov a automatom na vykydavanie hnoja a davkovacim pásom krmiva ma vyšla as so zumpou 30m3 na 130 000 lebo sme to platili zo svojho myslím si ze niekto úmyselne nechcel aby sa celkový rozpočet (objem zákazky nedostal nad 2 milióny eur) lebo to není len kravin a rekonštrukcia ale kuknite si vo verejnom vestníku co bolo predmetom žiadosti a následne si dokážete nájsť aj na stránke PPA a UVO kto sa zúčastnil výberového konania a kto ho vyhral není to prvý krát na Slovensku kde sa zúčastnia účelovo len 3 firmy z okolia a predložia ponuky a ďalšie dve vedia presne o koľko enormne majú navýšiť cenu aby vyhral ten co ma vyhrať deje sa to tu už celé desať rocia a toto nemalo nič spoločné s úplatkom nakoľko finančné prostriedky im už boli poskytnuté osobne si myslím, že skôr niekto si dal snahu preveriť z verejných zdrojov prepojatost a a poukázal na netransparentné konanie to je môj názor nakoľko už peniaze dostali nie, že ich nemajú, ale majú ich vrátiť tam je to tak napísané. Inak poznám v tom okolí veľa mladých ľudí ktorý chceli začať hospodáriť avšak arogancia zo strany družstva bola taka ze majú svojho človeka na okresnom úrade ktorý sa stará o to aby každý návrh na uzatvorenie podnájmu bol zamietnutý aj napriek tomu, že sám vlastník je rukojemníkom na svojej vlastnej pôde. Môj strýko dal výpoveď pred 15 rokmi ale vôbec ju neakceptovali a neju záujem mu vrátiť pôdu z nájmu. Celý zlý je zákon a hlavný problém je keď tak ako niektoré družstva napríklad toto nate človeka ktorý vám robí veci tak ako ma na OU_PLO a robí tam aj dcéra predsedu družstva tak si vedia dat na konzultácii veci tak do poriadku aby družstvo prosperovalo nemyslíte.

  Odpovedať
  1. blank
   anonym z Tvrdosina
   22. októbra 2019

   konecne po rokoch mozu mat okradnuty Tvrdosincania druzstvom Ziarec dovod na radost. Ludia tu prisli o cele hektare pody a spravodlivosti sa im do dnesneho dna nedostalo. za tychto ludi sa treba postavit nie za cloveka ktory sa nepravom obohacuje ci uz na tejto pode alebo aj na tej ktoru mu uz davno rozhorceny vlastnici vypovedali. za pravdou netreba chodit daleko, pytajte sa samotnych obyvatelov

 5. blank
  test
  25. októbra 2019

  staci si vsimnut ktora strana ma podla koalicnych dohod UVO a kto vladne v tvrdosine a za aku stranu. a este ako strasne neznasa druzstvo. 2+2=4

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.