Zadajte hľadaný výraz

Na program Školské ovocie je limit prečerpaný
Burzy. Ceny kukurice pokračujú v raste
Burzy. Situácia v Grécku pomáha exportu pšenice
Agrofert koncentruje mäsopriemysel
Štátny podnik Lesy SR končí s drevárskou výrobou
India je pripravená vyvážať na svetový trh pšenicu
Produkcia olejnín v EÚ
Mlieko do automatu v Bratislave dodáva PD Lozorno
Zlúčenie ministerstiev prispeje k eliminovaniu extrémov
Rusi vynakladajú na potraviny polovicu príjmu
Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 6. máju
V agrorezorte významne klesol počet pracovníkov
Pšenica. Ceny v apríli rástli
Pätinový prepad výroby v potravinárstve
Pozemkové úpravy by mali ísť rýchlejším tempom