Zadajte hľadaný výraz

Slovensko je proti nacionalizácii SPP
Nájomné zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom
SPPK je za systémové riešenie riadenia agrárnych rizík
Cena mlieka v apríli oslabila
O diskusiu k SPP nemáme záujem
Poľnohospodári na východe Slovenska rátajú škody
Povodne spôsobili družstvu miliónový výpadok tržieb
Záplavy okom komory, ministerstva a platobnej agentúry
Rusko vytláča z trhu iných vývozcov pšenice
Centrum výskumu živočíšnej výroby hospodárilo so stratou
Ceny potravinárskej pšenice stále stúpajú
Ceny kukurice rastú
Predpoklad vývoja cien pšenice je priaznivý
Ak sa dohodnú, môžeme prísť až o päť miliárd eur
Bioenergia zabezpečí farmárom nový zdroj príjmov