Zadajte hľadaný výraz

Prekážkou rozvoja sú aj vlastnícky neusporiadané pozemky
Rok 2009 bol jedným z najúspešnejších za posledné obdobie
Južná Kórea zdvojnásobila nákup kurčiat
Nárast nákupnej ceny jatočných zvierat
Lety čmeliakov nad družstvami postupne zanikajú
Na program Školské ovocie je limit prečerpaný
Burzy. Ceny kukurice pokračujú v raste
Burzy. Situácia v Grécku pomáha exportu pšenice
Agrofert koncentruje mäsopriemysel
Štátny podnik Lesy SR končí s drevárskou výrobou
India je pripravená vyvážať na svetový trh pšenicu
Produkcia olejnín v EÚ
Mlieko do automatu v Bratislave dodáva PD Lozorno
Zlúčenie ministerstiev prispeje k eliminovaniu extrémov
Rusi vynakladajú na potraviny polovicu príjmu