Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z ekonomiky

Centrum výskumu živočíšnej výroby hospodárilo so stratou

Centrum výskumu živočíšnej výroby hospodárilo so stratou
insert_photoarchív poľnoinfo.sk - sídlo CVŽV v Lužiankach pri Nitre.

Stratu vo výške 300.277 eur vykázalo za rok 2009 Centrum výskumu živočíšnej výroby (CVŽV) v Nitre. Vykázaný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bol podľa riaditeľky centra Dany Peškovičovej ovplyvnený najmä tvorbou opravných položiek na nečerpané dovolenky v minulom roku vo výške 110.756 eur a tiež prekročením plánovaných nákladov na spotrebované služby a osobné náklady o 6,3% oproti plánu. Plánované náklady boli v číselnom vyjadrení prekročené o 236.093 eur.

CVŽV Nitra bolo zriadené 1. februára 2009 ako nástupnícka štátna príspevková organizácia po zrušenom Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu. Hlavným poslaním CVŽV je riešenie úloh a projektov výskumu a vývoja v oblasti živočíšnej výroby. Schválený rozpočet na február až december 2009 vo výške 2,372 milióna eur sa po dvoch úpravách zmenil na 2,334 milióna eur. K rozpočtových zdrojom boli pri hodnotení pripočítané prostriedky schválené zo štátneho rozpočtu za január v celkovej výške 158.334 eur.

Celkové výnosy z hlavnej činnosti za rok 2009 spolu so zdrojmi štátneho rozpočtu boli vykázané vo výške 3,709 milióna eur, vrátane januára 3,892 milióna eur. Z tejto sumy tvorili tržby za vlastné výrobky 131.691 eur a tržby z predaja služieb 393.130 eur. Plán výnosov hlavnej činnosti bol splnený na 98,3%.

Náklady na hlavnú činnosť dosiahli za 11 mesiacov minulého roka 4,009 milióna eur, spolu s januárom to bolo 4,414 milióna eur. Ku koncu minulého roka bol za CVŽV vykázaný majetok v nadobúdacej hodnote 16,379 milióna eur a v zostatkovej hodnote 6,273 milióna eur. Pozitívom centra bolo ukončenie dlhodobej stagnácie v inovácii prístrojovej a počítačovej techniky, uviedla vo verejnom odpočte Peškovičová.

Centrum výskumu živočíšnej výroby zamestnávalo ku koncu minulého roka 166 pracovníkov, z toho 76 výskumníkov. Počas uplynulého roka pracovníci riešili sedem rezortných úloh výskumu a vývoja, osem úloh odbornej pomoci, 12 projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a 11 ostatných projektov a programov. Spracovaných bolo 24 legislatívnych koncepčných a prognostických materiálov pre riadiace orgány.

Pracovníci centra poskytli konzultácie v rozsahu 1240 hodín pre 162 poľnohospodárskych subjektov. Poradenská činnosť sa orientovala najmä na riešenie výživy hospodárskych zvierat, vypracovávanie chemických analýz krmív, výpočty zloženia kŕmnych zmesí a kŕmnych dávok. Centrum bolo zapojené aj do riešenia 13 medzinárodných projektov.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk - sídlo CVŽV v Lužiankach pri Nitre.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments