Zadajte hľadaný výraz

Názory a komentáre Nezaradené Z domova

Vidiecka platforma: Dekáda rodinných fariem (2019-2028)

farma
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Novým rokom sme odštartovali desaťročnicu (2019-2028) vyhlásenú Organizáciou Spojených Národov (OSN), počas ktorej si budeme pripomínať prínos rodinných fariem a rodinných farmárov pre náš každodenný život. Ide o príležitosť oceniť ich prácu a prínos pre spoločnosť, vzdať im úctu a rešpekt a najmä hľadať možnosti, ako im pomôcť a podporiť ich.

Globálne je viac ako 90% fariem zo všetkých na svete rodinných. Na Slovensku je však iná skutočnosť. Tu predstavujú marginalizovanú menšinu.

Hlavným cieľom je podľa OSN vytvoriť rámec na podporu lepších a efektívnejších verejných politík umožňujúcich rozvoj rodinných fariem a prispieť tak k dosiahnutiu Trvalo udržateľných cieľov do roku 2030, k naplneniu ktorých sa svet zaviazal ešte v roku 2012. Kľúčové je garantovať rodinným farmárom prístup k prírodným a produkčným zdrojom, najmä k pôde a podporiť trhy cez verejné obstarávanie výrobkov od rodinných fariem. Verejnú podporu je treba smerovať aj do oblasti prispôsobovania sa na zmenu klímy cez podporu takých praktík, ako je ekologické poľnohospodárstvo. Osobitnú pozornosť treba venovať práci na legislatívnom a inštitucionálnom poli.

Dekáda nadväzuje na veľmi úspešný Medzinárodný rok rodinných fariem (2014), ktorý výrazne prispel k zvýšeniu povedomia o úlohe rodinných fariem a malých farmárov pri dosahovaní potravinovej bezpečnosti, environmentálnej udržateľnosti a zlepšovaní výživy. Osobitná pozornosť bude venovaná úlohe mladých ľudí a žien. Rodinné farmy zohrávajú významnú úlohu pri zachovávaní biodiverzity, ochrane prírodných zdrojov a podpore lokálnych výrobkov. Rok 2014 venovaný rodinným farmám bol na úrovni OSN prvým, ktorý bol vyhlásený z iniciatívy občianskej spoločnosti.

Vidiecka platforma víta túto dekádu na podporu rodinných fariem a plánuje sa aktívne zúčastňovať aktivít organizovaných Svetovým vidieckym fórom, ktoré bolo iniciátorom kampane na podporu rodinných fariem a koordinovalo aktivity a zapojenie viac ako 300 občianskych organizácií, výskumných centier a medzinárodných organizácií. Vidiecka platforma bude hľadať možnosti pre aktivity zamerané na podporu rodinných fariem aj na národnej úrovni.

Veríme, že dekáda sa stane efektívnym nástrojom na zlepšenie situácie rodinných farmárov a tým aj nášho vidieka, krajiny a následne celého sveta. Sme pripravení sa na tom aktívne podieľať a konštruktívne k tomu prispieť. Na úvod dekády nám dovoľte zo srdca sa poďakovať všetkým malým rodinným farmárom, osobitne mladým, za ich neúnavnú prácu pre prospech nás všetkých. Ďakujeme! Rodinných farmárov považuje Vidiecka platforma za kľúčových aktérov pozitívnej zmeny v našom potravinovom systéme.

Autor článku: Lucia Gallová - Vidiecka platforma
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments