Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2019 Jesen LEFT
Branding VUB 2019 Jesen RIGHT
Branding VUB 2019 Jesen TOP
Tatra banka 2018-12
Pottinger 2018
Článok dňa MPRV SR Z domova

Vyplácanie podpôr oproti vlaňajšku jemne viazne

chat_bubbleKomentáre: 1 visibilityZobrazenia: 842
UniCredit Bank 2018

Schvaľovanie priamych podpôr za aktuálny rok začína na Pôdohospodárskej platobnej agentúre vždy prvého decembra. Niektorí čitatelia portálu poľnoinfo.sk v diskusii pod článkami uviedli, že napríklad platbu na plochu nemajú ani v polovici apríla vyplatenú. Oslovili sme preto PPA, aby nám poskytla komplexné dáta schválených platieb.

Podľa údajov PPA boli k 15. aprílu 2019 poľnohospodárom vydané rozhodnutia za rok 2018 na 85,08-percent finančných prostriedkov určených na jednotnú platbu na plochu (SAPS). Rozhodnutia boli doručené 91,26-percentám žiadateľov. Zhodná úspešnosť je pri platbách na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (greening).

Celkovo bude za rok 2018 cez podporu SAPS vyplatených 253,1-miliónov eur a cez greeningovú platbu ďalších 132,1-milióna eur. Spolu ide o sumu 385,2-milióna eur. K 15. aprílu 2019 boli žiadateľom doručené rozhodnutia na sumu 327,7-milióna eur.

Ak porovnáme dáta, ktoré nám poskytla PPA za rok 2017, k rovnakému obdobiu roka 2018, vtedy bolo vydaných viac rozhodnutí. Konkrétne bolo za rok 2017 v polovici apríla 2018 schválených 90,5-percent prostriedkov na SAPS. Z pohľadu žiadateľov bolo uspokojených až 94-percent žiadateľov. Celkovo bolo za rok 2017 vyplatených 376-miliónov eur.

Navýšenie výmery kontrolovaných plôch na mieste

„Dôvodom, prečo bolo do 15. apríla 2019 vyplatených trocha menšie percento žiadateľov pri sapsových a greeningových platbách, ako pred rokom, je najmä navýšenie výmery kontrolovaných plôch na mieste, vrátane žltej karty. O tej majú žiadatelia vedomosť z rozhodnutí z roku 2017, kde došlo k navýšeniu o 34-tisíc hektárov. Pre ozrejmenie, v roku 2017 predstavovala vzorka žltej karty kontrolovanú výmeru vyše 16-tisíc hektárov. V roku 2018 to bola už výmera 50-tisíc hektárov. Celkovo došlo doposiaľ v roku 2018 k navýšeniu výmery kontrolovaných plôch na mieste o takmer 75-tisíc hektárov oproti roku 2017 (zo 144 tis. na 219 tis. hektárov),“ uviedol pre portál poľnoinfo.sk Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej  agentúry.

Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa okrem uvedeného hlavného dôvodu to súvisí aj so 100-percentným zakresľovaním hraníc užívania v aplikácií GSAA, keď vznikali na žiadostiach chyby spôsobené nesúladom údajov uvedených v papierovej časti žiadosti a zakreslených hraníc užívaniu v GSAA.

„Žiadatelia si častokrát neuvedomili, že pokiaľ vykonali zmenu v papierovej žiadosti, je ju potrebné súčasne vykonať aj v GSAA a opačne. Išlo hlavne o stiahnutia časti žiadosti a odpovede žiadateľa na oznámenie o nezrovnalostiach na plochách, ktorých výsledkom bolo zníženie užívanej výmery žiadateľa. Pokiaľ tieto chyby nie je možné odstrániť administratívnym postupom, ku ktorému je potrebná 100 % súčinnosť žiadateľa, v zmysle platnej legislatívy je potrebné overiť skutkový stav kontrolou na mieste. PPA sa často pri riešení nezrovnalostí stretáva s neochotou žiadateľov v danej veci komunikovať.

V neposlednom rade na percento ukončených žiadostí vydaním rozhodnutia vplýva aj zvýšenie počtu podnetov z dôvodu neoprávneného poberania finančných prostriedkov podaných na PPA, ktoré PPA individuálne prešetruje a taktiež zvýšený záujem žiadateľov o aktualizáciu hraníc LPIS, ktorú je potrebné overiť kontrolou na mieste. Kým v roku 2017 išlo o 290-žiadateľov s takouto požiadavkou, v roku 2018 už ide o 368-žiadateľov, to znamená 27-percentný nárast.“ uviedol Juraj Kožuch.

Chovatelia kráv s trhovou produkciou mlieka sú takmer vyplatení

Pri podporách pre oblasti s prírodnými obmedzeniami, alebo inými osobitnými obmedzeniami (ANC) sa za rok 2018 počíta s vyplatenou výškou podpory na úrovni 64,4-milióna eur. Aktuálne boli doručené rozhodnutia na sumu 54-miliónov eur, čo činí 83,7-percenta prostriedkov. Vlani o takomto čase bolo vyplatených už 87,7-percent prostriedkov.

Z hľadiska vyplácaných prostriedkov je väčším dotačným titulom ešte platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka. V tejto kategórií má byť vyplatených 33,7-milióna eur. K polovici apríla boli vydané rozhodnutia na sumu 33,2-milióna eur.

Medziročne najviac stúpol počet žiadostí na platby pre mladých poľnohospodárov. Došlo k nárastu z 595 na 779-žiadostí.

„Celkovo bolo zadministrovaných 87,93-percent žiadostí  pre mladých poľnohospodárov a vyplatených 86,23-percent prostriedkov z 842 724-eur určených na túto podpornú schému,“ uviedol J. Kožuch.

Na účtoch poľnohospodárov by malo byť už 467-miliónov eur

PPA administruje dvadsať podporných schém cez ktoré poľnohospodárom za rok 2018 bude vyplatených 550,6-milióna eur, čo je o 10-milónov eur viac, ako za rok 2017. Aktuálne sú doručené rozhodnutia na 84,84-percenta schválenej sumy, čo činí 467-miliónov eur. Vlani bolo k polovici apríla vyplatených 90,4-percent schválenej sumy.

„Dôvodom jemného zdržania je aj to, že už vyše roka nerobíme len “svoju” prácu, na ktorú sme boli zriadení. Ja ako štatutár PPA som vôbec šťastný, že stojíme tak ako stojíme a ďakujem všetkým kolegom za všetku prácu, ktorú vykonali a vykonávajú. Mrzí nás to, ale podnety a dožiadania nás administratívne spomaľujú. Žiaľ, na pohode nepridávajú ani demagogické a zavádzajúce vyjadrenia takzvaných „tiež poľnohospodárov“. Na hektolitre klamstva sa reagovať nedá, avšak demotivuje to a odrádza zamestnancov PPA od práce. Toto si žiaľ nikto neuvedomuje, že sa môže stať aj to, že nebude mať kto administrovať ,“ uzatvára Juraj Kožuch.

Autor článku: Juraj Huba – poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1413 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

1 komentár

  1. Kamil Plučinsky
    4. mája 2019

    pan generalny riaditel,firma ktora chova 40 koni,350 oviec, dostane 80000 eur sankciu,vas velmi dobry kamarat ing.Fasscinger ma vyplatene dotacie na 5 firiem,ked sme poukazovali na rozdielne rozhodnutia teho isteho regionalneho odboru dodnes z nas robia blaznov,ked sme poukazovali že palit kukuricu v bioplynkach z pody v ekologickom polnohospodarstve je tiež v poriadku.to nieje demagogicke tvrdenie,ale hola pravda,podložena faktami ktora sa každemu tažko počuva,tvrdenia hovorcu pana feika na ta3 su demagogicke,

    Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.