Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Vláda prerušila rokovanie o opatreniach na zvýšenie zamestnanosti na vidieku

Vláda SR dnes prerušila rokovanie k návrhu opatrení na riešenie dopadov svetovej finančnej a hospodárskej krízy na nezamestnanosť na vidieku. Materiál pripravili rezorty pôdohospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny.

Obsahom materiálu je návrh na dodatočné investície pre tie subjekty agrosektora, ktoré stratili prácu na vidieku v dôsledku dopadov krízy. Podmienkou podporných opatrení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo je vytváranie nových pracovných miest a oživenie podnikania na vidieku.

„Vytvorenie pracovného miesta bude zásadnou podmienkou pre získanie takejto investície. Žiadosť o podporu na úhradu investície môže podať existujúci podnik alebo začínajúci farmári a lesníci, ktorí sa rozhodnú podnikať,“ uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR.

Vzhľadom na legislatívu v oblasti rozvoja vidieka a štátnej pomoci (rezort práce) v poľnohospodárstve a lesníctve existujú určité obmedzenia pomoci, ktoré budú musieť farmári akceptovať. Kým v poľnohospodárstve je limit podpory od 40 % a 60 % oprávnených výdavkov, v lesníctve je to 50 %.

Vzhľadom na efektívne využitie prostriedkov, MP stanovilo minimálnu podpory na jedno vytvorené pracovné miesto v sume 6640 eur (200.036 Sk). Z príspevku by bolo 50 % hradených zo zdrojov Programu rozvoja vidieka (PRV) na roky 2007 až 2013 rozpočtovaných v kapitole MP SR a 50 % zo štátneho rozpočtu. Očakáva sa, že toto opatrenie zabezpečí stimulovanie tvorby 5000 pracovných miest, k čomu bude potrebné vyčleniť zdroje vo výške 33,2 milióna eur (1 miliarda Sk).

„Vzhľadom na dosiahnutú mieru kontrahovania je možné z PRV predbežne vyčleniť 16,6 milióna eur (500,09 milióna Sk) a doplniť ich rovnakou sumou z rozpočtu SR,“ avizoval predkladateľ.

Podpora sa navrhuje poskytovať v súvislosti s vytvorením pracovného miesta pre občanov, ktorí boli uchádzačmi o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorí požiadajú o vyradenie z evidencie uchádzačov o prácu z dôvodu vykonávania týchto činností. Zamestnajú sa tak prioritne ľudia na vidieku s najnižším vzdelaním a tam, kde je nezamestnanosť najvyššia.

Realizácia týchto opatrení si vyžaduje, aby MP vytvorilo výzvy na príslušné opatrenia PRV. Súbežne Pôdohospodárska platobná agentúra vypíše výzvu na uvedené opatrenia a začne prijímať a vyhodnocovať žiadosti o nenávratný príspevok. Časový aspekt realizácie sa spresní, dodalo MP SR.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments