Zadajte hľadaný výraz

Branding Ematech 2020-07 LEFT
Branding Ematech 2020-07 RIGHT
Branding Ematech 2020-07 TOP
Článok dňa MPRV SR Z domova

Obvyklá výška nájomného sa bude opravovať

blank

Údaje, ktoré poľnohospodári nahlasovali o obvyklej výške nájomného za minulý rok Okresným úradom, sa budú opravovať. Rezort totiž výnimočne pristúpil k možnosti  jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii, ktoré boli na Okresné úrady riadne doručené a spracované.

Nájomcovia poľnohospodárskych pozemkov ich nahlasovali v tomto roku po prvý raz – v termíne do konca januára. Cieľom opravy údajov je dosiahnuť ich hodnovernosť, správnosť a záväznosť. Nájomcovia môžu údaje opravovať do 15.augusta.

„Ide najmä o prípady, keď:

–  nájomca preukázateľne doručil konkrétny formulár na
správny orgán a správny orgán ho nedopatrením vôbec nenahral medzi
doručené údaje,

– správny orgán pri nahrávaní označil nahratý formulár
statusom „2“ miesto statusom „1“,

– správny orgán nesprávne nahral údaje z doručeného
formulára,“ oznamuje rezort na svojej internetovej stránke.

Možnosť opráv odobruje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

„Viaceré regióny nám po zverejnení obvyklej výšky nájomného hlásili, že OVN neodzrkadľuje reálnu výšku nájomného v niektorých katastroch, niektoré hlásili chyby. Naši členovia uvádzali, že vo viacerých prípadoch je obvyklá výška nájomného omnoho vyššia – aj 2-3-násobne vyššia, ako je reálne nájomné, teda nájomné v praxi. Zaznamenané boli aj prípady veľkého rozdielu v obvyklej výške nájomného vo vzájomne susediacich katastroch, prípadne aj nezrovnalosti v postupe niektorých okresných úradov pri zbere hlásení nájomcov začiatkom tohto roka. Chyby sa stali aj na strane poľnohospodárov, pretože niektorí z nich nesprávne vyplnili formulár,“ vysvetlila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Na základe údajov úrady určia obvyklú výšku nájomného

Systém nahlasovania obvyklej výšky nájomného funguje prvý rok. Povinnosť síce bola zakotvená v zákone už dávnejšie, vyhláška upravujúca podrobnosti však vošla do praxe len vlani v lete. Nájomcovia pôdy podľa nej musia vždy do konca januára okresným úradom doručiť informácie zo svojej evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za predchádzajúci rok.

Tieto údaje musia poskytnúť za každé katastrálne územie. Urobiť tak môžu buď v listinnej podobe priamo na úradoch, alebo aj elektronicky. Na základe poskytnutých údajov úrady určia obvyklú výšku nájomného za poľnohospodársku pôdu, ktorú vypočítavajú z priemerného nájomného na jeden hektár pôdy.

„V prípade, že nájomca má pochybnosť, že ním preukázateľne a včas predložené korektné sumárne údaje príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru nie sú správne zahrnuté do určenia obvyklej výšky nájomného, môže sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie veci priamo na tento príslušný okresný úrad, pozemkový fond a lesný odbor. Podmienkou je, že nájomca predložil korektne vyplnený formulár so sumárnymi údajmi v zákonnej lehote a túto skutočnosť správnemu orgánu aj preukáže,“ vysvetľuje rezort.

Chyby v doterajšej evidencii a výpočtoch pritom podľa SPPK nenastali len na strane poľnohospodárov.

„ Poukazujeme na to, a informovali sme o tom aj rezortné ministerstvo, že nastali chyby aj na strane nájomcov pri nahlasovaní údajov o výške nájomného a aj na strane okresných úradov pri spracovaní, výpočte a evidovaní týchto údajov. Veríme, že do druhého roka fungovania inštitútu OVN sa aj vďaka komunikácii všetkých strán spomenuté nedostatky odstránia tak, aby o rok bol nový výpočet OVM čo najbližšie k praxi,“ vysvetlila Holéciová.

Možnosť opravy údajov je podľa agrorezortu výnimkou. Po 15.auguste už žiadne ďalšie opravy umožniť neplánuje.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

blank

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1575 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

2 komentáre

 1. blank
  jozefR
  10. augusta 2019

  Najskôr si treba objasniť, čo to „obvyklá výška nájomného“ vlastne je a komu prospeje. Príklad: OVN za kataster nahlásená subjektom obhospodarujúcim 900ha prenajatej pôdy je 30€/ha ornej pôdy a 15€/ha TTP. SHR obhospodarujúci okrem vlastnej pôdy aj 8ha prenajatej pôdy platí vlastníkom nájomné 70€/ha ornej pôdy a 35€/ha TTP. OVN za kataster je teda v priemere niečo málo cez 30€/ha pri OP a niečo málo cez 15€/ha TTP. Po skončení nájomnej zmluvy a záujme SHR prenajať si od vlastníkov ďalšiu pôdu, logika velí, že vlastník (pokiaľ netrpí syndrómom sebapoškodzovania) prenajme svoj majetok tomu, kto mu ponúkne viac. Myslíte, že môže využiť ústavné právo pri nakladaní so svojim majetkom ? Kdeže ! A tu práve vstupuje do hry inštitút „obvyklého nájomného“ – konkrétne §13 odsek 2 novelizovaného Zákona 504/2003. Vlastník musí, pokiaľ doterajší nájomca využíva jeho pôdu štandardným spôsobom uzavrieť novú nájomnú zmluvu znova s ním za „OVN“ – teda bude ďalších 10 rokov dostávať len to, čo doteraz + pár centov ktoré zdvihne SHR vyplácaním podstatne vyššieho nájomného. Ani len o infláciu navyše, na čo sa v prípade SPF samozrejme nezabudlo. To uniklo iba v prípade vlastníkov prenajímanej pôdy. Iste len nepozornosťou predkladateľa novely zákona. Samozrejme, že je to celé protiústavné a potvrdzuje to, čo všetci dávno vedia a zúfalo na to upozorňujú protestujúci farmári. Teraz si to súbežne s nimi odnesú aj vlastníci prenajímaných pozemkov.

  Odpovedať
 2. blank
  Pavol Svítek
  19. júna 2020

  Dobrý deň,
  ale čo ak z nahlásenych údajov okresný úrad vypočíta OVN v takej výške , že sa už cca 30 nájomné v podstate nezmenilo ? Napríklad v KÚ Turá Lúka bolo nájomné už od deväťdesiatych rokov v prepočte 11,82€/ha a teraz je OVN 12,06 €/ha. Toto OVN je neskutočne nízke a nesplňuje ani minimálnu výšku nájomného uvedeného v zákone 504/2003 §10 ods.1, podľa ktorého môže byť minimálne nájomné 1% z hodnoty pôdy určenej podľa osobitného predpisu, čo je v tomto prípade /podľa prílohy z. 582/2004 Z.z. / pre tento kataster 0,1931€/m2 a teda nájomné by malo byť min. 19,31€/ha. V tomto prípade by sa potom OVN zrejmä malo určiť podľa vyhlášky min. pôdohosp. 172/2018 Z.z. §5. ods.4 , teda OVN by malo byt určené ako 2% z hodnoty pôdy, alebo sa mýlim ?

  ďakujem za odpoveď
  Pavol Svítek

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.