Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z domova

Obvyklá výška nájomného sa bude opravovať

Obvyklá výška nájomného sa bude opravovať
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Údaje, ktoré poľnohospodári nahlasovali o obvyklej výške nájomného za minulý rok Okresným úradom, sa budú opravovať. Rezort totiž výnimočne pristúpil k možnosti  jednorazovej opravy zistených nesprávností v evidencii, ktoré boli na Okresné úrady riadne doručené a spracované.

Nájomcovia poľnohospodárskych pozemkov ich nahlasovali v tomto roku po prvý raz – v termíne do konca januára. Cieľom opravy údajov je dosiahnuť ich hodnovernosť, správnosť a záväznosť. Nájomcovia môžu údaje opravovať do 15.augusta.

„Ide najmä o prípady, keď:

–  nájomca preukázateľne doručil konkrétny formulár na
správny orgán a správny orgán ho nedopatrením vôbec nenahral medzi
doručené údaje,

– správny orgán pri nahrávaní označil nahratý formulár
statusom „2“ miesto statusom „1“,

– správny orgán nesprávne nahral údaje z doručeného
formulára,“ oznamuje rezort na svojej internetovej stránke.

Možnosť opráv odobruje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

„Viaceré regióny nám po zverejnení obvyklej výšky nájomného hlásili, že OVN neodzrkadľuje reálnu výšku nájomného v niektorých katastroch, niektoré hlásili chyby. Naši členovia uvádzali, že vo viacerých prípadoch je obvyklá výška nájomného omnoho vyššia – aj 2-3-násobne vyššia, ako je reálne nájomné, teda nájomné v praxi. Zaznamenané boli aj prípady veľkého rozdielu v obvyklej výške nájomného vo vzájomne susediacich katastroch, prípadne aj nezrovnalosti v postupe niektorých okresných úradov pri zbere hlásení nájomcov začiatkom tohto roka. Chyby sa stali aj na strane poľnohospodárov, pretože niektorí z nich nesprávne vyplnili formulár,“ vysvetlila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Na základe údajov úrady určia obvyklú výšku nájomného

Systém nahlasovania obvyklej výšky nájomného funguje prvý rok. Povinnosť síce bola zakotvená v zákone už dávnejšie, vyhláška upravujúca podrobnosti však vošla do praxe len vlani v lete. Nájomcovia pôdy podľa nej musia vždy do konca januára okresným úradom doručiť informácie zo svojej evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za predchádzajúci rok.

Tieto údaje musia poskytnúť za každé katastrálne územie. Urobiť tak môžu buď v listinnej podobe priamo na úradoch, alebo aj elektronicky. Na základe poskytnutých údajov úrady určia obvyklú výšku nájomného za poľnohospodársku pôdu, ktorú vypočítavajú z priemerného nájomného na jeden hektár pôdy.

„V prípade, že nájomca má pochybnosť, že ním preukázateľne a včas predložené korektné sumárne údaje príslušnému okresnému úradu, pozemkovému a lesnému odboru nie sú správne zahrnuté do určenia obvyklej výšky nájomného, môže sa obrátiť so žiadosťou o prešetrenie veci priamo na tento príslušný okresný úrad, pozemkový fond a lesný odbor. Podmienkou je, že nájomca predložil korektne vyplnený formulár so sumárnymi údajmi v zákonnej lehote a túto skutočnosť správnemu orgánu aj preukáže,“ vysvetľuje rezort.

Chyby v doterajšej evidencii a výpočtoch pritom podľa SPPK nenastali len na strane poľnohospodárov.

„ Poukazujeme na to, a informovali sme o tom aj rezortné ministerstvo, že nastali chyby aj na strane nájomcov pri nahlasovaní údajov o výške nájomného a aj na strane okresných úradov pri spracovaní, výpočte a evidovaní týchto údajov. Veríme, že do druhého roka fungovania inštitútu OVN sa aj vďaka komunikácii všetkých strán spomenuté nedostatky odstránia tak, aby o rok bol nový výpočet OVM čo najbližšie k praxi,“ vysvetlila Holéciová.

Možnosť opravy údajov je podľa agrorezortu výnimkou. Po 15.auguste už žiadne ďalšie opravy umožniť neplánuje.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
jozefR
jozefR
10. august 2019 5:47

Najskôr si treba objasniť, čo to „obvyklá výška nájomného“ vlastne je a komu prospeje. Príklad: OVN za kataster nahlásená subjektom obhospodarujúcim 900ha prenajatej pôdy je 30€/ha ornej pôdy a 15€/ha TTP. SHR obhospodarujúci okrem vlastnej pôdy aj 8ha prenajatej pôdy platí vlastníkom nájomné 70€/ha ornej pôdy a 35€/ha TTP. OVN… Celý komentár »

Pavol Svítek
Pavol Svítek
19. jún 2020 21:12

Dobrý deň, ale čo ak z nahlásenych údajov okresný úrad vypočíta OVN v takej výške , že sa už cca 30 nájomné v podstate nezmenilo ? Napríklad v KÚ Turá Lúka bolo nájomné už od deväťdesiatych rokov v prepočte 11,82€/ha a teraz je OVN 12,06 €/ha. Toto OVN je neskutočne… Celý komentár »