Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

K návrhu zákona o cestnej premávke

Vláda SR 24. septembra schválila návrh zákona o cestnej premávke. V ňom sa na rokovaní vlády podarilo ministrovi pôdohospodárstva Stanislavovi Becíkovi po argumentácii a diskusii s ministrom vnútra docieliť vypustenie obmedzenia premávky poľnohospodárskych strojov po cestách II. triedy, ktoré bolo možné v návrhu len s povolením. Naďalej sa však podnikateľov v poľnohospodárstve týka obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel (§ 39) na diaľnici, rýchlostnej komunikácii a na ceste I. triedy.

Podľa § 140 predmetného návrhu zákona možno z týchto obmedzení povoliť výnimku. Odporúčame všetkým poľnohospodárom, ktorých sa obmedzenie jazdy na uvedených cestách týka, aby po nadobudnutí účinnosti zákona požiadali príslušné útvary Policajného zboru resp. Ministerstvo vnútra SR o povolenie výnimky, ak je im známe, že táto bude pre poľnohospodársku činnosť nevyhnutná.

Žiadosť o povolenie výnimky je potrebné doručiť orgánom Policajného zboru. V prípade výnimky nepresahujúcej územie okresu, výnimku bude povoľovať okresné riaditeľstvo Policajného zboru, v prípade výnimky presahujúcej územie okresu výnimku bude povoľovať príslušné krajské riaditeľstvo Policajného zboru. Ak výnimka bude presahovať územie kraja, výnimku bude povoľovať Ministerstvo vnútra SR. Žiadosť o povolenie výnimky bude musieť obsahovať údaje podľa § 140 ods. 5 predmetného návrhu zákona. Okrem iného žiadosť o povolenie výnimky bude musieť obsahovať údaje o územnom rozsahu alebo trase po ktorej sa bude vozidlo pohybovať, dobu po ktorú bude výnimka používaná, účel a zdôvodnenie povolenia výnimky, zoznam vozidiel, na ktoré bude povolenie výnimky potrebné. Výnimku je možné povoliť na jeden rok. Povolenie výnimky podlieha správnemu poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Predpokladaný termín účinnosti je od 1. januára 2009.

Autor článku: MP SR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments