Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jeseň LEFT
Branding VUB 2020 Jeseň RIGHT
Branding VUB 2020 Jeseň TOP
Z domova Zaujímavosti

Začínajúci farmári si budú môcť siahnuť na 13 miliónov

Začínajúci farmári si budú môcť siahnuť na 13 miliónov

Možnosť získať vyššie podpory majú po piatich rokoch opäť aj mladí farmári. Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu, v ktorej môžu na svoju poľnohospodársku činnosť získať do 50 tisíc eur.

Podporí približne 260 projektov

„Priemerný vek poľnohospodárov na Slovensku je takmer 50 rokov. Je to alarmujúce číslo, kvôli ktorému hľadáme spôsoby, ako mladých poľnohospodárov čo najviac motivovať. Aby si Slovensko tento sektor udržalo, štát musí mladých poľnohospodárov považovať za prioritu a hľadať spôsoby ako podporiť mladých ľudí, ktorí si k poľnohospodárstvu nachádzajú vzťah. Práve mladí poľnohospodári sú často inovatívnejší, schopní reagovať na trh, využívať technológie a zavádzať moderné postupy,“ uviedla dosluhujúca ministerka Gabriela Matečná.

Rezort výzvu spustil pár dní pred voľbami. Na podporu mladých poľnohospodárov vyčlenil celkovo 13 miliónov eur. O peniaze sa môžu uchádzať agropodnikatelia do 40 rokov, ktorí sa vo svojej činnosti venujú živočíšnej výrobe alebo špecializovanej rastlinnej výrobe.

„Vypísanie výzvy hodnotíme pozitívne. Bolo už na čase! Predchádzajúca výzva bola vypísaná v roku 2015 a odvtedy tu nebola žiadna takáto podpora. V tejto novej výzve došlo k výrazným zmenám najmä v tom, že začínajúci mladý farmár už môže mať aj dvojročnú históriu. V minulosti táto možnosť nebola a farmári mohli začať podnikať až po vyhlásení výzvy. V novej výzve už môže mať históriu maximálne 24 mesiacov. Treba si však uvedomiť, že 13 miliónov eur po prepočítaní podporí len asi 260 projektov. Preto sa obávam veľkého pretlaku žiadostí, čo môže mať dôsledok v diskvalifikovaní žiadateľov z ďalších takýchto výziev. V novej SPP 2021-2027 navrhujeme, aby takéto výzvy neboli vyhlasované len pred voľbami  ale pravidelne, každoročne v určitom mesiaci pre približne 300 žiadateľov,“ vyjadril sa Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF.

Rastlinná výroba je pre podanie projektu zložitejšia

Mladý poľnohospodár v čase podania žiadosti nesmie dosahovať vek 41 rokov. Musí mať tiež zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a zakladať poľnohospodársky podnik prvýkrát ako jeho najvyšší predstaviteľ, respektíve začať pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ.

„Niektoré podmienky nás aj znepokojujú. Ministerstvo sa zrejme snažilo predísť špekuláciám, preto od žiadateľov požaduje, aby dokazovali, že poberali podpory v predchádzajúcom roku. Týka sa to len rastlinnej výroby a je to teda komplikovanejšie pre žiadateľov – pestovateľov.  Mladí farmári v živočíšnej výrobe takúto podmienku naplniť nemusia. Dvojitú štartovaciu čiaru je potrebné z výzvy odstrániť, aby neboli diskriminovaní farmári, ktorí chcú začať podnikať v oblasti rastlinnej výroby,“ povedal M. Jurky.

Predchádzajúca výzva

Výzva pre mladých farmárov pred piatimi rokmi zaznamenala u nás veľký záujem. Pôdohospodárska platobná agentúra vtedy prijala viac ako 2000 žiadostí.

„Pre uspokojenie neúspešných žiadateľov z prvej výzvy sa nám podarilo presadiť navýšenie alokovanej čiastky finančných prostriedkov o 10 miliónov eur, čo v konečnom dôsledku znamenalo podporu 700 začínajúcim mladým farmárom. Po mnohých rokovaniach sa nám podarilo PPA presvedčiť, aby otvorila zásobník neschválených projektov s cieľom podporiť čo najviac žiadateľov z prvej výzvy, ktorí napriek znechuteniu z dezinformácií ostali poľnohospodárskej výrobe verní. V súčasnosti prebieha uzatváranie zmlúv s vybranými žiadateľmi. Vďaka tomuto kroku sa podarilo znížiť bodovaciu hranicu z 84 na súčasných 79 bodov. Sme za to, aby sa táto hranica znížila až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov“ vysvetlil Jurky.

Podľa informácií z ministerstva pôdohospodárstva bolo dosiaľ podpísaných 486 žiadostí v celkovej výške 24,3 milióna eur.  Zatiaľ bolo žiadateľom vyplatených asi 12,5 milióna eur.

Rozdelená na dve splátky

Predchádzajúca, ale aj aktuálna výzva sa však stretáva aj s kritikou. Podľa informácií poľnoinfo.sk niektorí úspešní žiadatelia z prvej výzvy, ktorí dodatočne podporu získali, ju napokon odmietli – práve pre zložité podmienky.

„Podmienky nie sú jednoduché. Treba si uvedomiť, že žiadateľ nastavil svoj podnikateľky plán v roku 2016. Za tieto štyri roky sa jeho zámer mohol zmeniť. Napríklad pre zložitú situáciu nedokáže zamestnať človeka alebo vstúpiť do ekológie ako sa zaviazal pri podávaní žiadosti. PPA tieto zmeny neakceptuje. Zároveň musí brať na vedomie, že nesmie prekročiť štandardný výstup 50 000 eur, čo znamená jeho zabetónovanie v raste a rozvoji svojho podnikania. Pri poskytovaní podpory sa jedná o prvú čiastku vo výške 70 percent, teda 35 000 eur a po úspešnom realizovaní podnikateľského plánu žiadateľ získa zvyšných 30 percent, teda 15 000 eur. Mladý farmár, ktorý akceptuje podmienky v zmluve a podpíše ju, si musí byť vedomý spôsobu úspešného dosiahnutia cieľov podnikateľského plánu. Inak je možné, že bude musieť finančné prostriedky vrátiť,“ dodal Jurky.

Je 50 tisíc akurát či málo?

Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nastavenie výzvy odráža predovšetkým nariadenie Európskej únie, ktoré stanovuje, že podpora sa musí vyplatiť najmenej v dvoch splátkach a že vyplatenie poslednej splátky podmieňuje správna realizácia podnikateľského plánu.

„Je potrebné si uvedomiť, že cieľom uvedeného podopatrenia je uľahčiť mladému farmárovi situáciu na začiatku jeho podnikania, t.j. do 24 mesiacov od založenia podniku, resp. odo dňa prebratia existujúceho podniku, dokedy musí podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Podpora je vo forme paušálnej platby, výdavky sa nepreukazujú,“ zareagoval Daniel Hrežík z ministerstva pôdohospodárstva.

Kritika zaznieva aj na výšku podpory, ktorá dosahuje najviac 50 tisíc eur.

Finančná čiastka, ktorú dostanú úspešní žiadatelia, určite nie je postačujúca. Ak títo ľudia majú záujem naozaj rozvíjať svoje farmárčenie, musia spravidla hľadať aj iné zdroje a hneď na začiatku sa zadlžia úvermi. Na zabezpečenie všetkých materiálnych a technických záležitostí, ktoré farmár potrebuje, je čiastka 50 tisíc eur naozaj málo,“ myslí si mladý farmár Ján Gúgh, ktorý hospodári v novozámockom okrese.

Milan Jurky hovorí, že pri vyššej podpore ako je nastavená, by sa zvýšilo riziko, že žiadosti podajú aj špekulanti, ktorí nemajú cieľ v poľnohospodárskej výrobe podnikať, ale hlavne, získať túto podporu.

Vytvoriť podmienky aj cez pôdu SPF

„Preto je potrebné kombinovať vysoké náklady, ktoré mladí farmári majú, s dostupnými úvermi a pôžičkami, ako aj so zjednodušeným prístupom k pôde. Štát má v rukách obrovský nástroj, ktorým vie vytvoriť podmienky na začatie podnikania mladým farmárom a to je pôda SPF.“ dodal predseda ASYF.

Podpora mladých farmárov môže agrosektor, v ktorom sa priemerný vek blíži k hranici 50 rokov, omladiť. Aj preto by mala byť výraznejšia aj podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

„Do budúcnosti sa nad tým bude treba intenzívne zamyslieť, aby táto podpora bola vyššia, a tiež jednoduchšia. Mladí farmári sa často nevedia orientovať v legislatíve a všetkých predpisoch, takže jednoduchosť je tu kľúčová. Rovnako sa do budúcnosti treba zamyslieť aj nad opatreniami, ako sú bankové záruky pre mladých poľnohospodárov, aj ich prístup k pôde,“ vyjadril sa predseda SPPK Emil Macho.

Výzva pre mladých farmárov bude otvorená do 30. júna 2020. Samotné žiadosti začne Pôdohospodárska platobná agentúra prijímať od 15. júna.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: http://www.umlsnekozy.cz/o-nas/ - Barbora Filípek Spitzová

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1589 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

3 komentáre

 1. Janči
  20. marca 2020

  Pozdravujem ako môžete otvoriť zásobník zo žiadosťami z pred piatich rokov keď žiadateľ môže podnikať v danom sektore maximálne 24 mesiacov zase niečo neefektívne pre poctivých farmárov a niečo pre špekulantov

  Odpovedať
  1. jm
   20. marca 2020

   Tak že legislatívu nadstavia svojím predpisom. Sú to podvodníci!

 2. GJ
  21. marca 2020

  Mladým a malým úvery, veľkým dotácie na tisíce hektárov ? Pán Macho, tu pomôže jedine tvrdé zastropovanie.

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.