Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 19. máju

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 19. máju
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 19. máju 2011 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 28. aprílu 2011. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Komentár k vývoju na globálnych trhoch:
Pred nezadržateľne sa blížiacou žatvou sa postupne začína zvyšovať pulz na komoditných trhoch. S väčšou pozornosťou je sledovaný vývoj počasia v rozhodujúcich obilniciach sveta, globálne mienkotvorné inštitúcie zverejňujú prvé odhady o produkcii, ako aj spotrebe obilnín a olejnín, výraznejšiu váhu na chod poľnohospodárskych trhov začínajú mať investičné nálady investorov. Z ich správania je zrejmé, že prevláda skepsa vo vzťahu k budúcemu vývoju na finančných a komoditných trhoch. Klesá totiž dôvera v globálnu ekonomiku.

Už sa to začína prejavovať na cene ropy. Oslabuje. Je možné očakávať, že takýto vývoj poznačí aj ceny poľnohospodárskych komodít, a to hneď na niekoľko mesiacov.

Úvodné prognózy sú teda veľavravné a mnohé naznačujú. Minimálne to, že v požatevnom období by opäť mohli mať „navrch“ poľnohospodárske podniky s dostatočnými skladovacími kapacitami.

Takémuto vývoju totiž navráva aj ďalší z cenotvorných faktorov – počasie. To môže poriadne zamávať s cenami pri jesennej sumarizácii svetovej produkcie obilnín. Existujú totiž obavy z nízkych úrod. Dôvodov je viacero. S nadpriemerne suchým počasím bojuje Európa i Čína. Francúzsko zažíva druhý najteplejší apríl od roku 1900. S nepriazňou počasia zápasia aj farmári v Spojených štátoch amerických. Juh USA je sužovaný suchom, sever zasa silnými dažďami. Americké ministerstvo poľnohospodárstva v dôsledku toho tvrdí, že až 44% plôch ozimnej pšenice je poškodených a produkcia ozimnej pšenice by mohla medziročne poklesnúť až o štvrtinu.

Vývoj cien na trhoch Európskej únie:
Ceny potravinárskej pšenice v období od 28.4.2011 do 19.5.2011 klesli vo väčšine poľnoinfom.sk sledovaných obchodných miestach.
Najväčší pokles sme zaznamenali v Budapešti (-58,95 €/t), v Hamburgu (-15,00 €/t) a v Rouen (-12,07 €/t). O niečo miernejší pokles evidujeme v Drážďanoch (-5,00 €/t), v belgických Antverpách (-5,00 €/t) a v Prahe (-2,15 €/t).
Cena potravinárskej pšenice v uvedenom období najviac vzrástla v Bratislave (+81,74 €/t ), tu si však dovolíme opäť poukázať na diskutabilný zber dát zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Posilnenie ceny sme zaznamenali aj v poľskom Sliezsku (+16,05 €/t) a rumunskej Muntentii, v ktorej cena pšenice vzrástla o (+9,12 €/t).

Hoci cena kŕmnej pšenice v sledovanom období (od 28.4. do 19.5.2011) oslabila, môžeme konštatovať, že nezaznamenala výraznejšie zmeny, najmä čo sa západnej Európy týka. V nemeckom Hamburgu klesla o (-5,00 €/t) a vo francúzskom departementom Eure et Loir o (-11,07 €/t). Vo východnej Európe sme zaevidovali skôr tendenciu mierneho rastu, ako napr. v poľskom Sliezsku (+17,41 €/t) a v Bratislave (+15,01 €/t). V prípade Budapešti však došlo k podobne výraznému poklesu ceny kŕmnej pšenice (-54,53 €/t) ako tomu bolo pri potravinárskej pšenici.

Na rozdiel od pšenice má cena kŕmneho jačmeňa skôr vzostupnú tendenciu. Zo sledovaných obchodných miest jeho cena najvýraznejšie posilnila vo Viedni (+13,50 €/t), v Drážďanoch (+10,00 €/t), v Bratislave (+7,84 €/t) a v poľskom Zachodni (+5,14 €/t). Stagnovala v Hamburgu (0,00 €/t). Mierne oslabila vo francúzskych obchodných miestach, konkrétne v departemente Eure et Loir (-2,07 €/t) a v Rouen (-1,07 €/t).

Odlišne od kŕmneho sa vyvíjala cena sladovníckeho jačmeňa, ktorá najvýraznejšie posilnila práve v oboch francúzskych mestách. Cena dvojradého jačmeňa v Creil o (+30,93 €/t) a šesťradého jačmeňa v Rouen tiež o (+30,93 €/t). Podobný vývoj sme zaznamenali aj v nemeckom Mannheime, v ktorom cena sladovníckeho jačmeňa vzrástla o (+15,00 €/t). V iných obchodných miestach cena sladovníckeho jačmeňa oslabila, ako napr. v poľskom Zachodni (-5,52 €/t) a v Brne (-1,96 €/t).

Vývoj cien kŕmnej kukurice v sledovanom období bol nasledovný: francúzske Bordeaux (-9,57 €/t), nemecký Hamburg (-6,00 €/t), Budapešť (+5,23 €/t), poľské Sliezsko (+11,57 €/t), Brno (+0,16 €/t) a Bratislava (+9,75 €/t).

Cena tvrdej pšenice oslabila takmer zhodne na oboch obchodných miestach, ktoré v našom prehľade sledujeme. V Port-La-Nouvelle klesla o (-7,07 €/t) a v Boloni o (-7,50 €/t).

Vývoj cien pšenice kopírovala cena potravinárskej raže, pričom jej cena najviac oslabila v Hamburgu (-5,00 €/t), o niečo miernejšie v poľskom Zachodni (-3,62 €/t) a v Prahe (-2,17 €/t).

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments