Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Slovensko dáva na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 1 % HDP

Slovensko dáva na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka 1 % HDP
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Výdavky Slovenska na poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov a rozvoj vidieka z verejných zdrojov tvoria 1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a sú nad priemerom Európskej únie (EÚ).

Z prostriedkov Únie pritom pochádza 70 % peňazí v pôdohospodárstve a väčšina z nich sa využíva na priame platby farmárom. Vyplýva to z výsledkov priebežnej správy revízie výdavkov na pôdohospodárstvo, ktorú pripravil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v spolupráci s Inštitútom pôdohospodárskej politiky (IPP) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Výdavky kapitoly MPRV SR boli podľa správy v roku 2018 vo výške 1,1 miliardy eur, čo predstavuje asi 1,2 % HDP a 3,2 % celkových verejných výdavkov. Od roku 2019 vláda alokovala v rozpočte agrorezortu prostriedky na pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe vo výške 30 miliónov eur ročne a výnos z osobitného odvodu pre obchodné reťazce vo výške 73 miliónov eur bude využitý na systémovú podporu sektora.

Prostriedky Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 klesli o 23 %, a to zmenou politiky EÚ, ale aj národným rozhodnutím Slovenska. Ide o presun 22 % prostriedkov na priame platby a nižšie spolufinancovanie. Menej sa tak investuje do štrukturálneho rozvoja poľnohospodárstva.

“Pätina najväčších poberateľov dostáva približne 94 % všetkých priamych platieb. Koncentrácia priamych platieb je na Slovensku najvyššia spomedzi členských štátov EÚ,” konštatuje sa v priebežnej správe, podľa ktorej je priemerná výška priamych platieb na Slovensku na úrovni 227 eur na hektár, čo predstavuje 88 % priemeru EÚ.

Na Slovensku dominujú veľké farmy náročné na pôdu a kapitál, nie však na pracovnú silu.

“Priemerná veľkosť farmy v SR patrí medzi najväčšie v EÚ a veľké farmy obhospodarujú takmer celú pôdu na Slovensku,” uvádza správa s tým, že 20 % najväčších fariem v SR obhospodaruje 94 % pôdy.

V Únii je to v priemere 82 % pôdy. Menej ako 4 % najväčších fariem zároveň vyprodukuje až 75 % z celkovej produkcie v sektore. Trh s pôdou sa vyznačuje tiež rozdrobeným vlastníctvom, čo brzdí investície. 

Pridaná hodnota v poľnohospodárstve na hektár pôdy je zároveň podľa správy nízka. Dôvodom je štruktúra poľnohospodárskej produkcie na Slovensku, v ktorej dominuje produkcia s nízkou pridanou hodnotou (obilniny, olejniny).

Do pôsobnosti agrorezortu spadá päť rozpočtových, sedem príspevkových organizácií a osem štátnych podnikov.

“V prípade úradu MPRV a jeho podriadených organizácií je potenciál úspor 1,9 milióna eur, časť úspor sa dá dosiahnuť už krátkodobo. Významný priestor na zefektívnenie a ďalšiu úsporu predstavujú systémové opatrenia, ako centralizácia niektorých činností v rámci rezortu,” odporúča priebežná správa.

Revízia výdavkov je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, ktorého cieľom je reformovať pravidlá, nastavovať procesy a posilňovať inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments