Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

Predkladanie žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia a zvieratá na rok 2019

Predkladanie žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia a zvieratá na rok 2019
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila dňa 11. apríla 2019 na svojom webovom sídle Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia 2019. Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o platbu na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy PZPP), platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok (LUEV) a platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (LEKS) v termíne od 15. apríla 2019 do 15. mája 2019. Ako pomôcku pri predkladaní žiadostí odporúčame použiť aplikáciu Národného lesníckeho centra na webovom sídle http://gis.nlcsk.org/prv/ pre overenie lesných plôch a ich spôsobilosti pre poskytnutie platieb.

Okrem toho PPA dňa 15. apríla 2019 zverejnila na svojom webovom sídle aj Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019. Žiadatelia môžu v termíne od 23. apríla do 15. mája 2019 predkladať žiadosti na opatrenie dobré životné podmienky zvierat (ZPZP) a na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie ohrozené druhy zvierat (AKZ). Novinkou od roku 2019 je možnosť využiť napĺňanie zoznamov zvierat, ktoré sú prílohou žiadosti, elektronicky priamo prostredníctvom Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat cez prístup farmára na adrese https://www.cehz.sk/pages/login.jsp.

Pre opatrenie LEKS a AKZ sa v roku 2019 neotvárajú žiadne nové ani rozšírené záväzky. Bližšie informácie nájdete na nasledovných adresách:

http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-lesnicke-opatrenia-2019/9101

http://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-pre-r-2019/9106 

Zároveň žiadateľom o tieto priame podpory odporúčame, aby sa na vyššie uvedených odkazoch oboznámili s postupmi nahlasovania prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností a prípadov prirodzených okolností. Okrem toho, keďže retenčné obdobie zvierat pri týchto opatreniach trvá od 1. mája roku podania žiadosti do 30. apríla nasledujúceho roka, taktiež odporúčame osvojiť si postupy nahlasovania náhrad zvierat nahlásených v žiadosti v zmysle § 20 ods. 2  a § 40 ods. 12 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane termínov zaslania oznámenia uskutočnených náhrad PPA.

Autor článku: Pôdohospodárska platobná agentúra
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments