Zadajte hľadaný výraz

Z domova Živočíšna výroba

PPA: Žiadatelia o podporné opatrenia musia mať aktívne konto v DataCentre

PPA: Žiadatelia o podporné opatrenia musia mať aktívne konto v DataCentre
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov, ktorí nie sú registrovaní v informačnom systéme ITMS2014+ a budú žiadať o nové podporné opatrenia (kompenzácia sucha za rok 2022, dočasný rámec – potravinári), aby si čo najskôr podali žiadosť o aktiváciu konta v DataCentre.

Dôležité podľa PPA je, aby tak urobili ešte pred vyhlásením výzvy. Pokiaľ to dovtedy nestihnú, nebudú môcť o dotáciu požiadať. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu, je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie.

PPA doplnila, že registrácia žiadateľov v DataCentre sa uskutočňuje na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/, kde budú presmerovaní do elektronického formulára na vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta.

V prípade technických otázok k registrácii je možné obracať sa priamo na centrum podpory užívateľov DataCentra na telefónnom čísle: 0850 123 344, prípadne e-mailom na: itms@datacentrum.sk.

Všetky potrebné informácie nájdu aj na www.apa.sk, kde majú k dispozícii presný postup, ako registráciu urobiť elektronicky a tiež kompletný postup pri listinnej registrácii, ktorá však predpokladá aj úradné osvedčenie. PPA zdôraznila, aby žiadatelia žiadosti o aktiváciu konta nezasielali na adresu platobnej agentúry.

PPA bude peniaze vyplácať prostredníctvom existujúcej a notifikovanej schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe. Výška kompenzácie sa bude odvíjať od pásma postihnutia suchom.

Zachovanie deklarovaného chovu

Žiadosti o kompenzáciu sucha budú môcť oprávnení poľnohospodári – chovatelia podávať cez PPA elektronicky. Celkovú alokáciu 50 miliónov eur zo štátneho rozpočtu si rozdelia chovatelia všetkých hospodárskych zvierat s výnimkou rýb a včiel.

Podmienkou získania kompenzácie je zachovanie deklarovaného stavu chovu k 31. augustu 2023, ku ktorému sa chovateľ dobrovoľne zaviaže v žiadosti. V porovnaní so stavom v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ) k 31. augustu 2022 nesmie počet zvierat v chove klesnúť pod 70 %, povolená odchýlka predstavuje hodnotu mínus 5 %.

PPA dodala, že maximálna kompenzácia na jedného chovateľa – na jedno IČO je 500.000 eur. Zároveň platí, že podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments