Zadajte hľadaný výraz

MPRV SR Z domova

PPA: Poskytujeme plnú súčinnosť NAKA, polícii a prokuratúre

PPA: Poskytujeme plnú súčinnosť NAKA, polícii a prokuratúre
insert_photoFacebook Polícia SR - Najväčšou korupčnou kauzou je Dobytkár.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytuje plnú súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre (NAKA), polícii a prokuratúre. Informoval o tom Ladislav Ďurkovič, hovorca agentúry.

Priblížil, že po kauze Dobytkár je PPA plne súčinná vo vzťahu k poskytovaniu informácií orgánom činným v trestnom konaní (OČTK). Odbor vnútornej kontroly PPA podľa neho poskytuje vyšetrovateľom všetky potrebné a dostupné informácie a podklady, ktoré sú predmetom jednotlivých trestných konaní a v ktorých PPA vystupuje v procesnom postavení poškodeného.

“Za tento rok evidujeme k dnešnému dňu celkom 182 dožiadaní od orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa týkajú 121 trestných konaní a evidujeme celkovo 146 podnetov. Okrem toho bolo v zmysle zákona o sťažnostiach podaných celkovo 10 sťažností,” spresnil Ďurkovič.

“Na každú požiadavku v rámci poskytovania súčinnosti doručenú Policajným zborom, prípadne prokuratúrou, reagujeme pružne, v požadovanom rozsahu a v zmysle dožiadaní,” povedal Rudolf Strigáč, vedúci oddelenia vnútornej kontroly.

“V rámci trestného konania poskytujeme súčinnosť operatívnym pracovníkom, povereným príslušníkom a najmä vyšetrovateľom polície,” doplnil Strigáč.

Vzhľadom na rozsah vykonávaných činností v pôsobnosti PPA a kontrolné procesy je podľa hovorcu potrebné doplňovať pôvodné dožiadania vyšetrovateľov. PPA predkladá doplňujúce informácie odborného charakteru a rôzne na vec sa vzťahujúce požadované listinné podklady.

Hovorca dodal, že okrem poskytovania súčinnosti vo vzťahu k odbornej problematike je potrebné na účely trestného konania zabezpečiť určenie osôb, ktoré je nevyhnutné vypočuť v procesnom postavení svedka, resp. poškodeného, ktoré musia disponovať potvrdením o zbavení mlčanlivosti štátneho zamestnanca a splnomocnením v mene služobného úradu vo vyšetrovaných veciach.

Uzavrel, že v tomto roku bolo na PPA doručených 10 začatých trestných stíhaní, 7 vznesených obvinení, 10 uznesení o odmietnutí veci, 4 zastavené trestné stíhania vo veci, 3 upovedomenia o podaní obžaloby a jeden rozsudok, respektíve trestný rozkaz.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: Facebook Polícia SR - Najväčšou korupčnou kauzou je Dobytkár.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments