Zadajte hľadaný výraz

Články z kategórie Poľnocast

Budúcnosť bola neistá. Ak sa dvaja malí žobráci spoja, vznikne tretí, ešte väčší
O pôde a nepriamej likvidácii roľníkov
Poľnocast: Rok 1959 priniesol konštatovanie, že základná úloha kolektivizácie bola splnená
Poľnocast: Roľníci vstupom do družstva nezlepšili svoju situáciu
Poľnocast: JRD najskôr vznikli a až následne sa určilo, ako budú fungovať
Poľnocast: Komunisti sedliakov oklamali a tak vznikli kolchozy
Poľnocast: Keď v Nitre vznikala liaheň poľnohospodárskych odborníkov
Poľnocast: Revolučné obdobie pre dorábanie potravín
Poľnocast: Motivácia pracovať efektívne v štátnych majetkoch bola nižšia ako v družstvách
Poľnocast: Opatrenia nových vládnych orgánov sa menili aj po niekoľkých mesiacoch
Poľnocast: Traktory sa do poľnohospodárstva dostávali len veľmi pomaly
Poľnocast: Politický zápas o roľníka v povojnovom období
Poľnocast: Poľnohospodárstvo tesne po druhej svetovej vojne
Poľnocast: Chovy ošípaných, oviec, koní a drobných zvierat v medzivojnovom období
Poľnocast: Živočíšna výroba a chovy medzi dvomi svetovými vojnami