Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Podmienky sú nastavené lepšie ako v minulosti. Chvália mladí roľníci výzvy za 34 miliónov eur

Podmienky sú nastavené lepšie ako v minulosti. Chvália mladí roľníci výzvy za 34 miliónov eur
insert_photopixabay.com

Po čase môžu mladí poľnohospodári opäť získať finančnú podporu na svoje hospodárenie na pôde. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dve výzvy v objeme asi 34 miliónov eur, určené práve pre poľnohospodárov do 40 rokov.

Podopatrenie 6.3

Balík päť miliónov je vyčlenený na podopatrenie 6.3 – teda na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov. Oprávnené výdavky jedného projektu dosahujú 15 tisíc eur.

„Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu,“ píše sa vo výzve, v ktorej 120 tisíc eur je určený pre žiadateľov z Bratislavského kraja a zvyšok, 4,9 milióna eur pre záujemcov zo zvyšných regiónov Slovenska.

Isté bodové zvýhodnenie môžu získať najmä mladí poľnohospodári z oblastí s nezamestnanosťou nad 5 percent a v najmenej rozvinutých regiónoch. O bod viac si pripíšu žiadatelia, ktorí svoj projekt chcú realizovať v okresoch Kežmarok, Revúca a Rimavská Sobota. Bodové zvýhodnenie tiež získajú ženy, poľnohospodári v zraniteľných oblastiach a projekty v rámci ekologického hospodárenia. Zvýhodnené by bodovo mali byť aj projekty žiadateľov, ktorí nenávratný finančný príspevok nezískali v uplynulých dvoch rokoch.

Podopatrenie 6.1

Finančné prostriedky v objeme bezmála 29 miliónov eur sú vyčlenené na projekty v rámci podopatrenia 6.1, teda na pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Aj v tomto prípade môžu žiadatelia z Bratislavského kraja čerpať celkovo len 1,3 milióna eur, zvyšok peňazí je určený pre ostatné lokality Slovenska. Výška oprávnených výdavkov je v tomto prípade stanovená na 50 tisíc eur.

„Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby,“ uvádza sa vo výzve, ktorej bodovanie je podobné, ako v prípade podopatrenia 6.3.

Na rozdiel od nej sa ale body naviac nezískavajú v prípade hospodárenia v zraniteľných oblastiach či ekohospodárenia. Bodovo zvýhodnené budú v tomto prípade napríklad mikropodniky,

Svojimi pripomienkami v monitorovacom výbore sme nastavovali bodové hodnotenie podľa požiadaviek mladých farmárov. Niektoré kritériá sa podarilo upraviť a niektoré nie,“ uviedol Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku.

Kritériá sú lepšie

Vyhlásenie oboch výziev mladí poľnohospodári vítajú.

Vnímame pozitívne, že ministerstvo pôdohospodárstva vypočulo našu požiadavku na navýšenie balíka pre mladých a začínajúcich farmárov, a našlo zdroje z nevyčerpaných opatrení ako aj z pomoci „next generation“. Týmto krokom sa podarilo navýšiť zdroje v podopatrení 6.1 o 12 miliónov eur. Preto by sa malo touto výzvou podporiť 579 farmárov, ktorí začínajú podnikať a nemajú viac ako 40 rokov, respektíve nedosiahli vek 41 rokov,“ dodal M. Jurky.

V minulosti Združenie mladých farmárov na Slovensku kritizovalo podmienky niektorých vyhlásených výziev. Na jednej strane, peniaze sa neušli ani zďaleka všetkým, ktorí by ich potrebovali, na druhej strane boli podmienky nastavené tak, že sa mladí farmári nemohli rozvíjať, a teda zväčšovať svoje hospodárenie.

„Z nášho pohľadu sú teraz podmienky nastavené lepšie ako v minulosti. Keď zoberieme do úvahy, že pri prvej výzve v roku 2015 musel žiadateľ založiť podnik až po vyhlásení výzvy a informácie, ktoré boli poskytované, boli nejasné a zmätočné, malo to za následok, že mnohí žiadatelia sa do výzvy nemohli zapojiť. Do tejto výzvy sa môžu zapojiť žiadatelia aj s dvojročnou históriou,“ popisuje šéf Združenia mladých farmárov na Slovensku.

K ďalším pozitívam podľa neho patrí aj lepšie nastavenie bodovacích kritérií.

„V minulosti boli zo strany ministerstva pôdohospodárstva kladené veľké požiadavky na to, aby boli žiadatelia z menej rozvinutého regiónu alebo oni sami dlhodobo nezamestnaní. Ak chceli získať lepšie bodové zvýhodnenie, museli sa zaviazať, že vstúpia do ekologického poľnohospodárstva alebo zamestnajú nejakú osobu. Práve tieto nezmyselné nároky na začínajúceho mladého farmára sa nám podarilo z podopatrenia 6.1 odstrániť. V minulosti bol taktiež problém, že Pôdohospodárska platobná agentúra menila podmienky počas súťaže, nedodržiavala svoje stanovené termíny a takto znižovala úspešnosť potencionálneho mladého farmára,“ dodal Jurky.

Riziká pretrvávajú

Aj napriek pozitívnym ohlasom sú však aj v nových výzvach isté nedostatky.

„Napríklad niektorí žiadatelia v čase vyhlásenia výzvy môžu spĺňať kritériá veku do 40 rokov, ale v čase podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok už tento vek môžu prekročiť. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že na realizáciu podnikateľského plánu majú kratšie obdobie, ako boli zvyknutí v minulosti. Keďže sme v prechodnom období Programu rozvoja vidieka, najneskorší dátum podania žiadosti o druhú platbu je 30. jún 2025. Aj keď sa teraz zdá, že je na to dostatok času, nakoľko táto výzva bude uzatvorená 30. septembra 2022 si myslíme, že pre dostatočný záujem žiadateľov Pôdohospodárska platobná agentúra opäť nedodrží svoje stanovené termíny a žiadatelia môžu rozhodnutia dostávať v prvom a druhom štvrťroku 2023,“ vysvetlil Jurky.

Problémom je stále pôda

Obe výzvy pre mladých a malých poľnohospodárov sú už otvorené, a podľa doterajších plánov tak zostanú do 30. septembra 2022. Ak bude podaných menej ako 101 žiadostí, PPA avizuje administráciu od vystavenia potvrdenia po vydanie rozhodnutia do 140 pracovných dní. Teda približne do druhej polovice februára 2023. Ak bude žiadostí viac, proces sa natiahne – za každých 200 podaných žiadostí naviac (od počtu 100) o približne tri mesiace.

„Podpora na začatie podnikania je len jeden z nástrojov, ktorý mladí potrebujú na to, aby vstúpili do tohto neľahkého a nestabilného sektora. Treba vziať do úvahy aj to, že mladý, začínajúci farmár väčšinou nemá zázemie. Má sťažený prístup k získaniu poľnohospodárskej pôdy, ako aj ďalších nehnuteľností, ktoré sú nevyhnutné pri farmárčení. Preto vidíme veľké možnosti, ktoré má štát v rukách a stále sa neuplatňujú. Myslíme tým pôdu v správe Slovenského pozemkového fondu, nevyužité nehnuteľnosti v správe štátu, VÚC ako aj obcí,“ upozornil na záver Milan Jurky.

Počet mladých farmárov podľa ministerstva pôdohospodárstva na Slovensku rastie. Každoročne žiada o jednotnú platbu na plochu celkovo asi 19 tisíc subjektov. Vlani o platbu pre mladých požiadalo takmer 800 žiadateľov, naproti tomu v roku 2015 to bolo 423 žiadateľov.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: pixabay.com

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Martin
Neregistrovaný
Martin
20. apríla 2022 9:39

O ničom v opatrení 6.3 je neprekonateľná prekážka v podobe výšky štandardného výstupu čiže to je také sito že nemôže žiadať nikto kto má viac ako 14 ha pôdy je to hanba a nie podpora.

Milan
Neregistrovaný
Milan
21. apríla 2022 10:18

Chcem sa spýtať pre koho sú nastavené lepšie podmienky prestaňte konečne vypisovať až štyri takéto bludy osobne mám skúsenosti s tým že nič nie je nastavené lepšie a len tu klamete a zavádzate verejnosť aby si myslela ako sa farmári majú dobre uvedomte sa konečne