Zadajte hľadaný výraz

Európska únia Z domova

Ochranári chcú prísnejšiu SPP 2020

Ochranári chcú prísnejšiu SPP 2020
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Ochranári v celej Európskej únii spustili podpisovú akciu za zachovanie rámcovej smernice o vodách. Zároveň žiadajú aj jej zahrnutie do krížového plnenia zo strany poľnohospodárov a sprísnenie budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020.

„Tato podpisova akcia je súčasťou verejnej konzultácie v rámci prehodnocovania rámcovej smernice o vodách, ktorá sa deje na európskej úrovni. Naším cieľom je zachovať smernicu, ktorú považujeme za veľmi dobrú, pretože má potenciál zabezpečiť ochranu vôd,“ uviedla Miroslava Plassmann zo Svetového fondu na ochranu prírody na Slovensku.

Ochranári by ale chceli dosiahnuť aj sprísnené pravidlá pre znečisťovateľov, a to najmä v rámci agrosektora.

„Z nášho pohľadu je dôležité, aby smernica o vodách bola súčasťou podmienok na podporu. Poľnohospodárstvo je jednou z oblastí, ktorá výrazne prispieva k znečisťovaniu vôd aj na Slovensku, aj v celej Európskej únii. Takže žiadame, aby aj táto smernica bola súčasťou krížového plnenia a podmienok na podporu. Budúca Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 by mala podporovať len tie agrosubjekty, ktoré hospodária v súlade s prírodou, a nie tak, ako je to doteraz, že dotácie dostávajú aj tí, ktorí prispievajú k znečisťovaniu vody pitnej aj povrchovej,“ vysvetlil Ján Gúgh z SOS Birdlife Slovensko.

Ochranári poukazujú najmä na to, že na Slovensku v provnaní s okolitými krajinami najrýchlejšie stúpa spotreba hnojív a pesticídov. To, že ich používanie sa zvyšuje, potvrdzujú aj štatistiky. Napríklad spotreba dusíkatých hnojív narástla za uplynulých 10 rokov o takmer 20 kilogramov na hektár. Draselné a fosofrečnaté hnojiván zaznamenali len mierny nárast.

„Náhle vylúčenie hnojív a pesticídov by znamenalo prudké zníženie úrod a veľký tlak chorôb, škodcov a burín. Preto vhodnejšou cestou je postupné znižovanie ich používania a využívanie alternatívnych spôsobov hospodárenia,“ uviedla Jana Holéciová z SPPK.

Podľa nej poľnohospodári už teraz musia spĺňať prísne pravidlá na to, aby dotácie získali.

„Tieto pravidlá zahŕňajú okrem iných aj ochranu vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a ochranu podzemných vôd proti znečisteniu. Tieto pravidlá upravujú podmienky skladovania, aplikácie hnojív a zabraňovaniu úniku nebezpečných látok do podzemných vôd. Dodržiavanie týchto podmienok je prísne kontrolované príslušnými inštitúciami,“ dodala Holéciová.

Aj v súčasnosti môžu poľnohospodári dostať sanckie alebo prísť o dotácie, pokiaľ nedodržiavajú predpisy. Agrorezort navyše poukazuje na to, že ochrana sa môže v budúcnosti sprísniť.

„V rámci SPP 2020 sa navrhujú opatrenia v súvislosti s greeningom v prepojení na rámcovú smernicu o vodách a smernicu o trvaloudržateľnom používaní pesticídov. Je nám známe, že v rámci strategických plánov budúcej SPP sa zaoberajú aj problematikou v oblasti klímy a dosahovania environmentálnych a klimatických cieľov EÚ,“ vysvetlil Vladimír Machalík z tlačového odboru MPRV SR.

Ochranári spustili petíciu za zachovanie smernice o vodách a sprísnenie pravidiel pred niekoľkými týždňami a podpisy budú zbierať do marca. V Európskej únii sa do podpisovej akcie zapojilo už 150 tisíc ľudí.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments