Zadajte hľadaný výraz

Z ekonomiky Živočíšna výroba

Návrh opatrení SZPM na zlepšenie situácie

Návrh opatrení SZPM na zlepšenie situácie
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Rada Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 23. marca 2016 zhodnotila stav v sektore mlieka na Slovensku ako stav krízy. Skonštatovala, že je ohrozená budúcnosť sektoru prvovýroby a  spracovania mlieka na Slovensku a s tým súvisiaca zamestnanosť v týchto a nadväzujúcich sektoroch.

Dôkazom kritického stavu v sektore mlieka je negatívny vývoj nasledovných produkčných a trhových ukazovateľov:

– Od februára 2014 do februára 2016 t.j. za 2 roky poklesla priemerná nákupná cena mlieka o takmer 10 centov na kilogram, čo predstavuje pokles o 38%;

– Súčasná nákupná cena mlieka, ktorá je momentálne na úrovni cca 26 centov na kilogram pokrýva len zhruba 60% výrobných nákladov;

– Celkové tržby prvovýrobcov mlieka poklesli minulý rok oproti roku 2014 o viac ako 43 miliónov EUR;

– Slovenskí prvovýrobcovia dlhodobo zaznamenávajú straty. SZPM odhaduje, že za minulý rok dosiahla stratu v sektore prvovýroby mlieka úroveň takmer 60 miliónov EUR;

– Momentálne majú prvovýrobcovia mlieka problémy s prefinancovaním bežných prevádzkových nákladov;

– Vo väčšine členských krajín EÚ je situácia v sektore mlieka veľmi zlá. Na trhu s mliekom je veľký prebytok mlieka. Za minulý rok došlo k navýšeniu dodávok mlieka na európskej úrovni až o 2,5%, čo predstavuje objem 3,7 miliardy kilogramov. Tento stav vznikol ukončením systému mliečnych kvót a zákazom dovozu mlieka a mliečnych výrobkov z EÚ do Ruska;

– Aj na slovenskom trhu je prebytok mlieka. V praxi sa to prejavuje tak, že spracovatelia mlieka nemajú o mlieko záujem. Niektoré spracovateľské podniky dokonca pristupujú k rušeniu, resp. k nepredĺženiu existujúcich zmlúv o dodávke mlieka s prvovýrobcami;

– Podľa prieskumu SZPM je na Slovensku minimálne 12 podnikov, ktoré v druhom štvrťroku nemajú zmluvne zabezpečený odbyt mlieka. Objem takéhoto „voľného mlieka“ je takmer 9 miliónov za druhý štvrťrok, resp. takmer 30 miliónov do konca roka;

– Podľa informácií z regiónov sa chystá zrušiť výrobu mlieka asi 20 podnikov, ktoré chovali takmer 4 000 kráv s produkciou takmer 30 miliónov kilogramov mlieka, pričom sa medzi nimi nachádzajú aj podniky, ktoré dosahujú veľmi dobré produkčné ukazovatele;

– Aj v prípade uzatvorených dlhodobých zmlúv o dodávke avizujú spracovateľské podniky ďalšie zníženie nákupných cien mlieka na II. Q.
Podnikom prvovýroby mlieka, ktoré nemajú zabezpečený zmluvný objem dodávok mlieka, ponúkajú niektorí spracovatelia nakupovať mlieko, ale len za spotové ceny na úrovni okolo 16-18 centov za kilogram;

– Zástupcovia spracovateľského priemyslu udávajú ako dôvod nízkych nákupných cien mlieka hlavne vysoký dovoz mlieka a mliečnych výrobkov zo zahraničia za dumpingové ceny, pozastavenie dodávok mlieka na maďarský trh a tlak obchodných reťazcov na odbytové ceny;

– Na pultoch obchodných reťazcov sa čoraz častejšie objavuje mlieko a mliečne výrobky za dumpingové ceny. Momentálne je to napríklad cena 1,5 %-ného trvanlivého mlieka za 37 centov za liter – s DPH.

Rada SZPM schválila nasledovné opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie v sektore mlieka:

Na národnej úrovni:

1. Vytvoriť Pracovnú skupinu na riešenie kritickej situácie na trhu s mliekom so zastúpením štátnej správy, samosprávy a všetkých účastníkov na trhu s mliekom (prvovýrobcovia, spracovatelia, obchodníci);

2. Zabrániť dovozu mlieka a mliečnych výrobkov za dumpingové ceny;

3. Zvýšiť podiel zastúpenia slovenského mlieka a mliečnych výrobkov v obchodnej sieti;

4. Realizovať propagačné a informačné aktivity, ktoré budú viesť k spotrebiteľskému patriotizmu a zvýšeniu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov z domácej výroby;

5. Podporiť aktivity súvisiace so zvýšením spotreby mlieka a mliečnych výrobkov v prevádzkach školského a verejného stravovania;

6. Podporiť prvovýrobcov mlieka prostredníctvom kompenzácie strát z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s mliekom;

7. Pripraviť efektívny a dlhodobo udržateľný systém podpory prvovýroby mlieka,
ktorý by viedol k:

– zlepšeniu podnikateľského prostredia a k vyrovnaniu konkurencieschopnosti voči ostatným krajinám EÚ (aplikovať podporné schémy z okolitých krajín, ktoré sú už v EÚ notifikované)

– zvýhodneniu podpory živočíšnej výroby napr. prostredníctvom „červenej nafty“, úľav na odvodových povinnostiach producentov mlieka, atď;

8. Pripraviť legislatívu, ktorá by umožňovala umiestnenie časti nadprodukcie mliečnych výrobkov prostredníctvom predaja do štátnych hmotných rezerv;

9. Pripraviť legislatívu ohľadne povinnosti obchodných reťazcov poskytovať údaje o spotrebiteľských cenách vybraných druhov mlieka a mliečnych výrobkov s cieľom zlepšenie transparentnosti v reťazci mlieka;

10. Podporiť vývoz mliečnych výrobkov na humanitárne účely do tretích krajín;

11. Realizovať aktivity, ktorých cieľom bude zvýšený export mlieka a mliečnych výrobkov.

Na európskej úrovni:
1. Presadzovať opatrenia, ktorých cieľom bude:

– podpora prvovýrobcov mlieka prostredníctvom kompenzácie strát z dôvodu nepriaznivej situácie na trhu s mliekom;

– zabezpečenie rovnováhy na trhu s mliekom – napr. zníženie dodávok mlieka a zvýšenie exportu do tretích krajín;

– zvýšenie bezpečnosti prvovýrobcov mlieka prostredníctvom „záchrannej siete“ a zvýšenie intervenčných cien priemyselných komodít;

2.  Presadzovať prijatie európskej legislatívy na zabránenie zneužívania dominantného postavenia obchodných reťazcov.

Autor článku: Margita Štefániková - výkonná riaditeľka SZPM
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
jm
jm
28. marec 2016 11:54

Slovenský produkcenti mlieka sú pod veľkým tlakom . Spracovatelia a obchodníci nemajú problém dovážať lacné mlieko a mliečne výrobky zo zahraničia ktorého je prebytok v celej EÚ.Nakoniec aj 0,5 % trh v rámci EÚ je zaujímavý . Prvý krok by mal riešiť cenotvorbu v obchodných reťazcoch legislatívou. Druhý krok na… Celý komentár »

realista
realista
30. marec 2016 22:22

no situacia sa zlepsila mame tajomnika starostu z nizneho slavkova to je volebny program siete a jeho vymleteho predsedu nezlucitelnost funkcii