Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Najvýznamnejšie finančné inštitúcie v agrorezorte ku COVID-19

Najvýznamnejšie finančné inštitúcie v agrorezorte ku COVID-19
insert_photoarchív poľnoinfo.sk, UniCredit Bank a Agroprogress

Portál poľnoinfo.sk oslovil štyri popredné finančné inštitúcie v agrosektore, aby sa u ich predstaviteľov informoval, ako COVID-19 zmenil ich pohľad na financovanie poľnohospodárstva. Predstaviteľom lízingovej spoločnosti a troch bánk boli zaslané rovnaké otázky s tým, že odpovede majú byť stručné a výstižné.

Tomáš Revaj, predseda predstavenstva, PB Finančné služby, a. s.

Dochádza z Vašej strany k sprísňovaniu, respektíve uvoľneniu, podmienok poskytovania úverov vo vzťahu k agroklientom?

Leasingová spoločnosť PB Finančné služby poskytuje služby primárne poľnohospodárom a vzhľadom na naše bohaté skúsenosti v tomto sektore sa snažíme poskytovať služby v rovnakom rozsahu ako doteraz. Čo sa schvaľovania nového financovania týka, kritériá sa u nás nezmenili a je to vidieť aj na obchodných výsledkoch. Objem poskytnutého financovania v poľnohospodárstve v prvom štvrťroku významne prekročil plán, napriek tomu, že z dôvodu pandémie sme naše procesy museli prispôsobiť potrebe komunikovať na diaľku a väčšina našich zamestnancov pracuje formou home office.

Dochádza k zmene správania klientov – poľnohospodárov a dodávateľov služieb do poľnohospodárstva?

U klientov cítiť viac obozretnosti pri rozhodovaní o nových investíciách, skôr sa snažia pokryť okamžité potreby, prípadne dokončiť projekty, ktoré v čase vypuknutia pandémie už boli rozbehnuté. Jar býva pre farmárov aj spoločnosti poskytujúce služby v poľnohospodárstve obyčajne napätá z pohľadu cash flow, takže ten rozdiel oproti bežným rokom v podstate nie je veľmi viditeľný. Žiadostí o odklad splátok je u poľnohospodárskych klientov v porovnaní s inými segmentmi zatiaľ naozaj minimum, ale v prípade potreby sme, samozrejme, pripravení pomôcť im aj toto ťažké obdobie prekonať či už zmenou splátkového kalendára, poskytnutím nového financovania alebo refinancovaním úveru či leasingu v iných finančných inštitúciách, ak by sa im tam nepodarilo dohodnúť na akceptovateľných podmienkach.

Radovan Mik, vedúci oddelenia agrofinancovania a štruktúrovaného financovania, Tatra banka, a. s.

Ako zmenil COVID-19 pohľad Vašej banky na financovanie agrosektora?

Pohľad Tatra banky na agrosektor sa v týchto dňoch nezmenil. Určite nie negatívne. Naďalej ho vnímame ako necyklický a stabilný sektor, ktorému sa chceme ako finančný partner venovať. Veríme, že si poľnohospodári aj potravinári vydobyjú lepšie miesto a podmienky, a konečne sa zmení aj vnímanie sektora, potravín a ľudí pracujúcich v rezorte.

Dochádza z Vašej strany k sprísňovaniu, respektíve uvoľneniu, podmienok poskytovania úverov vo vzťahu k agroklientom?

Aktuálne nezavádzame žiadne opatrenia, ktoré by viedli k sprísňovaniu podmienok pre agroklientov. Skôr naopak, hľadáme možnosti ako pomôcť likvidite, lebo to bude hlavná téme nadchádzajúcich mesiacov.

Dochádza k zmene správania klientov – poľnohospodárov a dodávateľov služieb do poľnohospodárstva?

Zatiaľ sme nezaznamenali nič, čo by sme mohli nazvať ako trend či všeobecnú zmenu v správaní. Samozrejme, všetci sa snažíme fungovať v zmenenej situácii. Napríklad v oblasti podpisovania, registrovania záložných práv či podaní na kataster. K tomu absolvujeme veľa individuálnych diskusií a otázok k pripravovaným zmenám v splátkových kalendároch.

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

Banka aj naďalej pokračuje v zodpovednom úverovaní firiem, v súlade s individuálnym prístupom a zodpovedným posudzovaním rizika. Stojíme za svojimi klientmi a snažíme sa ich podporovať v ich potrebách zodpovedným prístupom a profesionálnym poradenským servisom.

Martin Hubinský, segmentový manažér pre agrosektor, Všeobecná úverová banka, a.s.

Ako zmenil COVID-19 pohľad Vašej banky na financovanie agrosektora?

Ekonomická situácia na Slovensku a v Európe sa bezprecedentne zmenila zo dňa na deň. Mnohé podnikateľské subjekty majú, prípadne budú mať problémy udržať zamestnanosť a svoju činnosť. Banky musia veľmi rýchlo a zodpovedne zareagovať, aby svojich klientov podržali v neistom období tak, ako to VÚB v prípade agrosektora spravila už aj v minulosti pri mliečnej kríze, záplavách, suchách. VÚB hneď v prvých dňoch epidémie COVID-19 agrosektor identifikovala ako kľúčový segment, ktorý nebude z pohľadu úverovania limitovať a práve naopak ho podporí v prípade potreby.

Dochádza z Vašej strany k sprísňovaniu, respektíve uvoľneniu, podmienok poskytovania úverov vo vzťahu k agroklientom?

VÚB pre agroklientov v ostatných dňoch uvoľnila podmienky financovania, aby toto strategické odvetvie ešte viac podporila. Napríklad náš klient si bude môcť štandardne refinancovať poľnohospodársku pôdu so splatnosťou až 20 rokov, čo mu umožní znížiť svoje ročné zaťaženie dlhovou službou a získať dodatočne voľné zdroje. Navyše, už teraz je možne požiadať VÚB o refinancovanie priamych platieb určených pre rok 2021.

Dochádza k zmene správania klientov – poľnohospodárov a dodávateľov služieb do poľnohospodárstva?

Áno, zmena v správaní je citeľná. Naši klienti majú obavy o budúci vývoj ich podnikania najmä vo vzťahu k opatreniam, ktoré môžu zasiahnuť ich výrobu a podnikové financie. Taktiež sa pýtajú, aký pohľad budú mať na súčasnú situáciu banky. Za našu banku môžem uviesť, že VÚB bude oporou agropodnikateľov v tejto neľahkej situácii a máme dvere otvorené pre všetkých poľnohospodárov, ktorí majú záujem s nami spolupracovať.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk, UniCredit Bank a Agroprogress

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments