Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z domova

Martin Hubinský: Sme pripravení byť súčasťou transformácie agrorezortu

Martin Hubinský: Sme pripravení byť súčasťou transformácie agrorezortu
insert_photoVÚB Banka - Martin Hubinský

Meteorológovia pravidelne informujú o prepisovaní teplotných rekordov. Čoraz častejšie zažívame dlhé obdobia bez zrážok, mierne – až Stredomorské zimy, prípadne neskoré jarné mrazy, ktoré pravidelne skúšajú pripravenosť našich ovocinárov či pestovateľov cukrovej repy. Dosah klimatickej zmeny na Slovensku je výrazný a žiadny poľnohospodár, ktorý pracuje pod holým nebom ju nespochybňuje. Snaží sa jej prispôsobiť. A tak sme svedkami postupov, ktoré by boli pred tridsiatimi či štyridsiatimi rokmi nepredstaviteľné.

Klimatická zmena

Pestovatelia na južnom Slovensku pomocou minimálnych zásahov do pôdy dúfajú, že minimalizujú výpar vody z pôdy a potrebná vlaha tak zostane rastlinám. Polia pod Tatrami sú namiesto ovsa či zemiakov čoraz častejšie osiate sladovníckym jačmeňom alebo zrnovou kukuricou. A úrody na Liptove? Často lepšie, ako v oblasti Žitného ostrova, ktorý sa stáva aridnou oblasťou každoročne bojujúcou so suchom.

Vieme, kam bude vývoj klimatickej zmeny postupovať v najbližších obdobiach? Ktoré plodiny budú pre Slovensko kľúčové? Majú zodpovední víziu nášho poľnohospodárstva s ohľadom na vyššie uvedené?

Existujú mapy, ktoré na názorných príkladoch jednotlivých hlavných miest Európy ilustrujú, ako sa zmení priemerná teplota do roku 2050. Napríklad Oslo, hlavné mesto Nórska, bude mať v tomto roku podnebie ako pred pár rokmi Bratislava. A Bratislava? Priemerná teplota by mala stúpnuť o dva stupne a klimaticky sa tak priblíži na úroveň súčasnej Skopje, hlavného mesta Macedónska.

Vzhľadom na krátkosť času, ide o hrozivý scenár a nikoho sa netýka výraznejšie, ako poľnohospodárov. Už dnes musí existovať plán, ako zabezpečiť výrobu potravín s ohľadom na klimatické zmeny. Závlahová sieť, ktorá tu existovala, dnes funguje len vďaka poľnohospodárom, ktorí si zabezpečili jej funkčnosť.

Z tristotisíc hektárov polí, na ktorých boli vybudované závlahové systémy, dnes zavlažujeme len desiatky tisíc hektárov. Chceme byť pri štrukturálnych zmenách slovenského poľnohospodárstva a najmä našim klientom ich pomôcť realizovať.

TERRA

K úverom, ktoré sú im dostupné už dnes, sme pridali ďalší produkt. Vychádza z environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG), ktoré sa stali súborom noriem pre činnosť spoločností a investori ich používajú na vyhodnotenie realizovaných investícií. Cieľom tak je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj pozitívny sociálny a environmentálny dopad.

Z hľadiska poľnohospodárskej prvovýroby hovoríme v prípade ESG napríklad o investíciách do závlahových systémov, obnoviteľných zdrojov energie či znižovania emisií skleníkových plynov. V  rámci celej skupiny Intesa Sanpaolo, v ktorej je VÚB Banka začlenená, ponúkame pri realizácii takýchto projektov cenovo zvýhodnené úvery. Chceme priamo podporiť investície do oblastí, ktoré sa zameriavajú na boj s klimatickou zmenou.

Poľnohospodársky subjekt predloží projekt a na základe vhodnosti investície sa určí cenové zvýhodnenie. Úvery ponúkame pod označením TERRA a ich cieľom je zabezpečiť udržanie agropodnikania do budúcnosti. Náš klient nemusí o tento typ úveru priamo žiadať. Na základe posúdenia projektu máme vyvinutý systém priamo materskou firmou, ktorá vyhodnotí jeho vhodnosť nie len u nás, ale v rámci všetkých bánk patriacich do skupiny Intesa Sanpaolo.

Pomocou tohto úveru v súčasnosti na Slovensku financujeme napríklad výstavbu skleníka vykurovaného geotermálnou energiou, ktorý zároveň využíva na výrobu elektrickej energie slnečné žiarenie. Investor – poľnohospodár, tak získal automaticky cenovo výhodnejší úver len z dôvodu posúdenia jeho projektu.

Dôležitá je budúcnosť

Veríme, že takýchto investícií bude na Slovensku pribúdať. VÚB Banka chce byť hnacím motorom štrukturálnej reformy rezortu a zároveň iniciátorom diskusie budúcich premien poľnohospodárstva, ktoré prináša klimatická zmena. Slovensko musí začať realizovať opatrenia v prospech domáceho pôdohospodárstva, s cieľom zabezpečiť nárast jeho produkčnej schopnosti.

Už dnes financujeme poľnohospodárov, ktorí hľadia na obdobie desiatok rokov dopredu. Investície prispôsobujú zmeneným podmienkam, čo im prinesie udržateľnosť príjmov. Zásadnou úlohou exekutívy v nasledujúcich rokoch je pripraviť súbor opatrení, ktoré poľnohospodári dokážu realizovať v záujme udržania svojej výroby.

Dnes financujeme v desiatkach miliónov eur úspešné projekty, ktoré boli realizované vďaka prostriedkom z vyhlásenej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Napriek aktuálnosti investícií, pre VÚB Banku už ide o históriu.

Dôležitá je budúcnosť a tej musí predchádzať celoslovenská diskusia k štrukturálnym zmenám. Účastníci musia byť všetci naprieč politickými stranami, poľnohospodárskymi samosprávnymi organizáciami ale aj ochranárskymi združeniami. Ak nezareagujeme dostatočne rýchlo, krajina sa nám zmení pred očami a my sa budeme pozerať na štáty, ktoré dokázali nastúpiť do vlaku príležitostí, ktoré klimatická zmena napriek všetkým negatívnym dopadom, prináša.

Ako povedal jeden múdry poľnohospodár, ktorý je aj našim klientom: „najúspešnejší som vtedy, keď ponúkam na trh komoditu, ktorú ešte ostatní nemajú. Keď sa oneskorím a prichádzam na trh s ostatnými, výnos rapídne klesá a ja sa stávam priemerným. Takých je však v Európe mnoho.“

Buďme lídri!

Autor článku: Martin Hubinský - Manažér VÚB Banky pre poľnohospodárstvo
Zdroj obrázku: VÚB Banka - Martin Hubinský

1 1 hlas
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments