Zadajte hľadaný výraz

Ekologické poľnohospodárstvo Európska únia Z ekonomiky

EÚ predložila akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby

EÚ predložila akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Európska komisia (EK) predstavila vo štvrtok akčný plán rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby. Jeho cieľom je podporiť výrobu a spotrebu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, aby podiel poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom do roku 2030 predstavoval 25 percent. Zameraný je aj na výrazné zvýšenie objemu ekologickej akvakultúry.

Komisia pripomenula, že ekologická agrovýroba je spojená so sériou výhod. Ekologicky obhospodarované polia vykazujú približne o 30 % viac biodiverzity, ekologicky chované zvieratá majú lepšie životné podmienky a podáva sa im menej antibiotík, ekologickí poľnohospodári majú vyššie príjmy a spotrebitelia vďaka logu ekologickej výroby EÚ presne vedia, čo nakupujú.

Akčný plán, ktorý je v súlade s Európskou zelenou dohodou, so stratégiou z farmy na stôl a stratégiou pre biodiverzitu je skoncipovaný tak, aby rýchlo rastúcemu ekologickému sektoru zabezpečil správne nástroje na dosiahnutie vytýčenej 25-% cieľovej hodnoty. Obsahuje 23 opatrení zhrnutých do troch osí – podpora spotreby, zvýšenie výroby a zlepšenie udržateľnosti sektora.

Rastúca spotreba produktov ekologickej agrovýroby

Komisia vyzvala členské štáty EÚ, aby zostavili národné akčné plány ekologickej výroby v snahe zvýšiť svoj národný podiel ekologického poľnohospodárstva. Sú totiž významné rozdiely medzi členskými štátmi – od 0,5 % do 25 % – pokiaľ ide o podiel poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa obhospodaruje ekologickým spôsobom.

Kľúčovým faktorom, ktorý podnieti poľnohospodárov prejsť na ekologické poľnohospodárstvo a zvýšiť tak ziskovosť a odolnosť, je rastúca spotreba produktov ekologickej agrovýroby. Akčný plán preto obsahuje viaceré opatrenia zamerané na podporu dopytu, udržanie dôvery spotrebiteľa a priblíženie ekologických potravín občanom.

Medzi tieto opatrenia patrí informovanie a komunikovanie o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podpora spotreby produktov ekologickej agrovýroby, stimulovanie širšieho využívania ekologických potravín vo verejných jedálňach prostredníctvom verejného obstarávania a tiež zintenzívnenie distribúcie týchto produktov v školskom programe EÚ.

Opatrenia sú zamerané aj na prevenciu potravinových podvodov, zvýšenie dôvery spotrebiteľov a zlepšenie vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Na podporu ekologického poľnohospodárstva 1,8 percenta prostriedkov SPP

V súčasnosti sa obhospodaruje ekologicky približne 8,5 % poľnohospodárskej plochy EÚ. Z trendov možno usúdiť, že pri súčasnej miere rastu tento podiel do roku 2030 narastie na 15 až 18 %. Akčný plán ponúka nástroje na vyvinutie dodatočného úsilia, aby sa dosiahol želaný 25-% podiel.

V súčasnosti na podporu ekologického poľnohospodárstva plynie približne 1,8 % prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky, čiže 7,5 miliardy eur. Ekologické režimy v období 2023 – 2027 budú mať rozpočet 38 až 58 miliárd eur, v závislosti od výsledku rokovaní o spoločnej poľnohospodárskej politike.

Komisia v snahe zvýšiť informovanosť o ekologickej výrobe bude každoročne organizovať “deň EÚ ekologických potravín”, zavedie ocenenia v reťazci ekologických potravín ako uznanie výnimočnosti vo všetkých jeho fázach a bude podporovať vývoj ekologických sietí cestovného ruchu prostredníctvom “eko-obvodov”, čiže oblastí, kde poľnohospodári, občania, poskytovatelia služieb cestovného ruchu a samosprávy spolupracujú v snahe o udržateľné riadenie miestnych zdrojov na základe ekologických zásad a postupov.

V neposlednom rade sa má zlepšiť výkonnosť ekologického poľnohospodárstva z hľadiska udržateľnosti. Nové opatrenia budú zamerané na zlepšenie životných podmienok zvierat, zabezpečenie dostupnosti ekologických osív, zmiernenie uhlíkovej stopy sektora a minimalizáciu používania plastov, vody a energie.

Autor článku: Jaromír Novák - spravodajca TASR v Bruseli
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments