Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Zriadili krízový štáb na riešenie situácie v poľnohospodárstve

Zriadili krízový štáb na riešenie situácie v poľnohospodárstve
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) vyjadruje vážne znepokojenie nad aktuálnou situáciou na trhu s ťažiskovými agropotravinárskymi komoditami. Medziročný pokles nákupných cien väčšiny obilnín o 30 % – 50 %, výrazné zníženie cien olejnín, pokračujúci pokles cien surového kravského mlieka spôsobujú poľnohospodárskej prvovýrobe veľké ekonomické problémy a môžu vyústiť do existenčného ohrozenia poľnohospodárskych podnikov. Negatívne dôsledky odbytovej a cenovej krízy znásobuje finančná kríza, ktorá sťažuje prístup podnikateľských subjektov k bankovým úverom i ďalším vonkajším peňažným zdrojom.

„SPPK si váži skutočnosť, že podnikatelia v poľnohospodárstve a potravinárstve sa snažia čeliť nepriaznivému vývoju mobilizáciou vnútorných rezerv a zdrojov. Vzhľadom na prognózy realizačných cien ťažiskových komodít rastlinnej i živočíšnej výroby sa však ukazuje, že v najbližšom období nemožno počítať s plošným, výraznejším rastom cenových úhrad nákladov. To bude nepriaznivo ovplyvňovať dôchodkovosť agrárneho sektora a v prípade, že sa nebude môcť v maximálnej možnej miere oprieť o mimoriadnu pomoc z verejných zdrojov, chlebovému odvetviu hrozí deštrukcia.“ konštatuje Stanislav Nemec, hovorca SPPK.

Predstavenstvo SPPK preto rozhodlo o zriadení krízového štábu, ktorý bude monitorovať ďalší vývoj, zabezpečí spracovanie analýzy dopadov odbytovej a finančnej krízy na agropotravinársky komplex a predloží Rade pre hospodársku krízu, výkonnej i zákonodarnej moci návrhy nevyhnutných opatrení.

SPPK vyzýva v tejto súvislosti ďalšie samosprávne organizácie v agropotravinárskom rezorte, aby vlastnými poznatkami a informáciami pomohli krízovému štábu objektívne mapovať situáciu a spracovávať návrhy na jej riešenie.

Podľa Stanislava Nemca samospráva oceňuje úsilie Ministerstva pôdohospodárstva SR aj Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri usmerňovaní agropotravinárskeho trhu v súlade s pravidlami spoločnej agrárnej politiky EÚ. Považuje však za nevyhnutné, presadzovať ďalšie dôležité kroky na národnej úrovni i v rámci Spoločenstva. SPPK sa domnieva, že Európska únia by smerom k členským krajinám mala vyslať jasné signály v podobe zlepšenia intervenčných nástrojov a mechanizmov, ktoré by mali prispieť k odčerpaniu prebytkov z trhu za ceny, odvíjajúce sa od objektívnych výrobných nákladov.

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ by mala stabilizovať vnútorný trh aj stiumuláciou vývozov do tretích krajín, aby sa zhodnocovanie prebytkov na spoločnom trhu nestávalo predmetom konfrontácie jednotlivých členských krajín, na ktorú doplácajú ekonomicky slabšie štáty a ich poľnohospodári.

Podľa informácií hovorcu SPPK Stanislava Nemca považuje Predstavenstvo SPPK za nevyhnutné oveľa intenzívnejšie podporovať predaj na Slovensku vyrobených výrobkov, sprístupňovať úvery pre podnikateľov prostredníctvom štátnych záručných mechanizmov, bonifikovať prepravné náklady pri vývoze prebytkových komodít, reštrukturalizovať podpory z verejných zdrojov tak, aby sa orientovali na najviac ohrozené výrobné odbory a nezabúdať pri vyčleňovaní mimoriadnych podpôr na zmierňovanie dôsledkov krízy ani na agropotravinársky komplex, ktorý v súlade s vládnym programom predstavuje jednu z priorít štátnej hospodárskej a sociálnej politiky.

Autor článku: Soňa Ludvighová - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments