Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Zhotovitelia pozemkových úprav by mohli byť vybraní počas jesene

Zhotovitelia pozemkových úprav by mohli byť vybraní počas jesene
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Plochy viníc na Slovensku postupne klesajú. Na príčine je okrem iného výstavba, ktorá z viníc v uplynulých rokoch ukrojila napríklad pri výstavbe nultého obchvatu Bratislavy či iných projektov. Na druhej strane je však pomerne problémové založenie nového vinohradu.

„S novými výsadbami je najväčší problém. Aj my by sme mali záujem na juhu Slovenska vysadiť nové vinice, avšak narážame na rozdrobenosť pôdy. Je tam priveľa vlastníkov, a keďže pre založenie vinice musíme splniť podmienku, že treba mať súhlas vlastníkov, je to naozaj problémové,“ vysvetlil Miloš Ševčík z vinárstva v Topoľčiankach.

Ťažkosti so zakladaním nových viníc, obdobné ako aj pri zakladaní nových ovocných sadov, potvrdzuje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Situáciu by mohli vyriešiť pozemkové úpravy

„Medzi zakladaním nových viníc a rozdrobenosťou pozemkov je priamy vzťah. Problémom je práve rozdrobenosť pôdy, ktorá v praxi bráni v ďalšom rozširovaní viníc na Slovensku. V minulosti sa totiž vinohrady vysádzali na pozemky, ktoré mali iných vlastníkov ako boli vlastníci, ktorí vinohrady vysádzali. Často išlo aj o poľnohospodárske družstvá, ktoré boli síce vlastníkmi vinohradov, ale nie samotnej pôdy. Dnes sme teda naďalej svedkami, že máme iného vlastníka vinohradu a iného vlastníka pôdy. Tento stav komplikuje situáciu s ďalším rozvojom vinohradníctva na Slovensku,“ uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Situáciu by pomohli vyriešiť pozemkové úpravy. Tie sú u nás stále len v prípravnej fáze. V uplynulých mesiacoch ich zabrzdilo prvotné nesúhlasné stanovisko k tendru na projekty pozemkových úprav zo strany Úradu pre verejné obstarávanie.

„Na základe uzavretých rámcových dohôd prebieha postupné zadávanie konkrétnych projektov pozemkových úprav formou opätovného otvorenia súťaže, ktorého výsledkom bude uzavretie jednotlivých Zmlúv o dielo. Za predpokladu spolufinancovania diela z európskych zdrojov bude možné zahájiť práce až po schválení nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou,“ vyjadril sa Vladimír Machalík z MPRV SR.

Zhotovitelia pozemkových úprav by mohli byť vybraní počas jesene.

„V súčasnosti sa predpokladá, že prvé projekty pozemkových úprav sa začnú spracovávať v poslednom kvartáli tohto roku,“ dodal Machalík.

Jednoduché pozemkové úpravy nevzbudzujú nadšenie zo strany agrorezortu

Vinohradníci a vinári by uvítali, keby pozemkové úpravy mohli postupovať rýchlejšie. Rovnako by sektoru pomohlo aj flexibilnejšie nastavenie zákona.

„Možno by mohlo ministerstvo urobiť kompromis a povoliť, že aj keď nie je pôda celá vysporiadaná, že by sa mohli vinohrady vysádzať,“ myslí si Miloš Ševčík z Topoľčianok.

Podľa rezortu je súhlas všetkých vlastníkov potrebný pri zmene druhu pozemku. Podľa zákona o vinohradníctve postačuje aj súhlas väčšiny vlastníkov pôdy. Menšinový podiel je však podľa Machalíka nepriechodný.

Situáciu by chcel riešiť aj Zväz vinárov a vinohradníkov Slovenska, a to cez jednoduché pozemkové úpravy.

„Vinohradníci chcú zmeny riešiť cez novelu zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, ktorá sa nachádza v legislatívnom procese,“ uviedla Jana Holéciová z SPPK.

Ani v tomto smere sa však zrejme zmeny neuskutočnia.

„V súčasnosti existuje typ jednoduchých pozemkových úprav, ktoré sa vykonávajú pre poľnohospodárske a lesné využitie a teda by sa dali využiť aj pre usporiadanie viníc. Myšlienka ďalšieho typu jednoduchých pozemkových úprav v súčasnosti, keď sa intenzívne pracuje na príprave „veľkých“ pozemkových úprav postupne vo všetkých katastrálnych územiach Slovenska, nie je veľmi šťastná a možno ani efektívna,“ uviedol Machalík.

Produkčné vinohrady vlani dosiahli plochu asi 8,5-tisíc hektárov. Podľa ministerstva sa po niekoľkých rokoch podarilo práve plochu obrábaných vinohradov zvýšiť. Rovnako vraj stúpajú plochy, na ktoré boli vydané povolenia na opätovnú výsadbu medziročne o viac ako o 100 percent.

Vyhliadky na rast vinohradníckeho sektora nie sú však pri súčasných podmienkach podľa SPPK ideálne.

„Vinohradníci niekedy musia získať súhlas aj 200 vlastníkov na jednom hektári. Postupne tak prichádzajú o vinohrady, keďže dnes vysádzajú iba na vysporiadaných pozemkoch. Aj keď je záujem vinohradníkov vysadiť  vinohrad, je veľmi ťažké získať ucelenú pôdu s vysporiadanými vlastníckymi vzťahmi,“ dodala Holéciová.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments