Zadajte hľadaný výraz

Rastlinná výroba Z domova

Vinohradníci bijú na poplach! Žiadajú o pomoc agroministerstvo

Vinohradníci bijú na poplach! Žiadajú o pomoc agroministerstvo
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Obrovské svetové prebytky vína a s tým súvisiace rekordne nízke ceny vín likvidujú slovenských vinárov a tým aj vinohradníkov. Kto nemá dobre nastavené portfólio v najbližších rokoch na to môže doplatiť.

Obchodné reťazce nakupujú víno lacno

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno so sídlom v Paríži O.I.V. vydala  najnovšiu správu o stave sektora, ktorá potvrdila prebytok vína vo svete. Za rok 2018 sa vyrobilo rekordných 292 miliónov hl vína, čo je 2. najvyššia úroda od roku 2000. Spotreba vína sa po kríze v roku 2008 pohybuje na stabilnej úrovni 242- 246 miliónov hl. Len za jeden rok tak vznikol prebytok 50 miliónov hl vína. Tento prebytok tlačí svetové ceny vína na rekordne nízku úroveň, priemerná predajná cena vína bola 0,34 eur/liter.

“Prebytok vznikol zle nastavenými pravidlami v EU do roku 2009. V tomto období až 75-percent rozpočtu, t. j. 1,1 miliardy eur určeného na podporu, išlo do likvidácie prebytkov vína a delilo si ho 5 krajín – Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Grécko a Nemecko. A tak vinárske krajiny, ktoré čerpali túto podporu vysádzali ešte viac vinohradov, avšak zameraných na maximálnu produkciu a minimálne náklady na obhospodarovanie. V takýchto vinohradoch dosahujú výnosy aj 30  – 40 ton z hektára. Tieto vinohrady sa zrušením dotácie nezlikvidovali a dnes vyrábajú obrovské prebytky,” hovorí Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Trend v nízkych cenách sa prejavuje aj na Slovensku. Dovoz nafľašovaného vína zo zahraničia predovšetkým z Talianska a Španielska priamo do predajní v najpredávanejšej kategórii za priemernú cenu 1,3 eur za liter určuje cenu vína, za ktorú sa predáva na trhu aj slovenské víno.

Cez obchodné reťazce sa pritom predá približne 87-percent všetkého vína skonzumovaného na Slovensku. Tie sú ochotné nakupovať slovenské víno za rovnakú cenu, len 1,3  maximálne 1,5 eur za liter. Výsledná cena pre zákazníka potom predstavuje približne 3,5 až 4-eurá.

Slovenského vína je na pultoch a v reštauráciach málo

Ak chcú slovenskí vinári predávať musia sa cenami vína vyrovnať dovezenému nafľašovanému vínu. Ak nie, ich miesto zaberie ďalší dovozca. Časť dovozu tvorí sudové víno, ktoré sa v niektorých prípadoch na Slovensku iba nafľašuje. Z celkového predaja vína na pultoch predajní tvorí slovenské víno od 24 – 36%, rovnaký pomer slovenské vs. zahraničné 3:7 je aj v segmente hotelových a stravovacích zariadení.

V roku 2019 začína zber úrody na Slovensku asi o dva týždne neskôr a očakáva sa pokles úrody o 15-percent, čo spolu s nízkymi cenami vína a následne nízkymi výkupnými cenami za hrozno, robí slovenským vinohradníkom existenčné problémy. Už tretí rok po sebe dostanú menej peňazí (v roku 2017 mráz zničil takmer 40-percent úrody, v roku 2018 rekordne vysoká úroda stlačila ceny výrazne dolu, v roku 2019 opäť pokles úrody o 15-percent a tak nižší príjem za hrozno).

Zväz vinohradníkov a vinárov žiadal o podporu už v roku 2017 kvôli mrazom. Minulý rok v auguste navrhol konkrétne opatrenia, ktoré by mohli sektoru pomôcť. Jedným z nich bola žiadosť na MPRV SR o zvýšenie podpory na integrovanú produkciu o 100 eur za hektár. To by do sektora prinieslo ďalších 550 000 eur ročne, čo by pomohlo prekonať tlak nízkych cien a svetovú nadprodukciu.

Zväz navrhuje ministerstvu opatrenia ako pomôcť rezortu

Schvaľovacie procesy sú však veľmi zdĺhavé, pretože ich musí schvaľovať Brusel a naberú účinnosť najskôr rok po podaní žiadosti, niekedy až o dva roky. Okolité krajiny však reagujú oveľa rýchlejšie prostredníctvom rôznych nástrojov. Napríklad Maďarsko v minulom roku vyplácalo podporu 0,2 eur za kilogram hrozna. V tomto roku na zelený zber zaviedlo podporu 0,17 eur za kilogram hrozna. V Rakúsku a v Českej republike zas funguje výrazná podpora predaja, ktorú štát dotuje v ČR 40-miliónmi CZK a v Rakúsku 24-miliónmi eur ročne. V Rakúsku v prípade mrazov okamžite vyplatili podporu cca 16 miliónov eur.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska momentálne predkladá ministerstvu aj ďalšie opatrenia, ktoré by vinohradníkom mohli výrazne pomôcť – zvýšiť podporu na reštrukturalizáciu vinohradov predovšetkým pre vinohrady s vyšším počtom krov. Vinohradníctvo vo svete dosahuje priemerné výnosy 10 t/ha, na Slovensku je to len 5,6 t/ha.

Zároveň Zväz odporúča ministerstvu, aby vyhlásilo výzvu na nákup vinohradníckej techniky. Ak vysadíte vinohrad novým spôsobom napríklad s užším sponom, potrebujete k tomu aj nové traktory na obhospodarovanie.

Ako tretie opatrenie navrhuje Zväz zavedenie podpory na zelený zber. Je to veľmi účinné opatrenie, ktoré pomáha preklenúť obdobia s nadprodukciou. Vinohrady sa vysádzajú na 30 rokov, nie je jednoduché len tak zmeniť spôsob výsadby a dosiahnuť vyššie výnosy, zmeniť odrodu podľa trendu.

Podľa Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska bude trend prebytku pokračovať ešte najbližších 10 rokov. Zatiaľ čo vlády v susedných krajinách na túto situáciu reagujú mimoriadnymi finančnými a podpornými opatreniami, MPRV SR žiadosť Zväzu vinohradníkov a vinárov o štátnu pomoc zamietlo.

Autor článku: Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
1 Komentár
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Milan
Milan
4. september 2019 9:17

Že MP zamietlo pomoc? Prekvapuje? Na jednej strane deklaratívne podporuje špeciálnu RV, na druhej, praktickej strane, pomoc odmieta.
Pri AMO pre poľovníkov viac ako 500 chladiacich boxov cez tri milióny bez diskusie ako holý fakt.