Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jeseň LEFT
Branding VUB 2020 Jeseň RIGHT
Branding VUB 2020 Jeseň TOP
MPRV SR Z domova

Stanovisko SPPK: Namiesto konkrétnych riešení ďalšia facka pre poľnohospodárov

Stanovisko SPPK: Namiesto konkrétnych riešení ďalšia facka pre poľnohospodárov

Namiesto vylepšovania podnikateľských podmienok, a to najmä v časoch, keď sa celý svet zmieta v mimoriadne krízovom období, dostali poľnohospodári nečakaný a neželaný darček. Kým členské krajiny Európskej únie zmierňujú následky pandémie koronavírusu na agropotravinársky sektor, dlhodobo zvyšujú konkurencieschopnosť svojich výrobcov potravín, chovateľov a pestovateľov, Slovensko ide opäť v prípade agropotravinárstva trochu iným smerom.

A tak namiesto konkrétnych riešení pre tento rok (napr. spustenie zelenej nafty pre potravinárov, vyplatenie štátnych pomocí pre poľnohospodárov, presné a najmä systémové prerozdelenie finančných zdrojov na zmiernenie následkov koronakrízy a ďalšie), prichádza uprostred roka nečakané opatrenie z dielne Slovenského pozemkového fondu, ktoré nanovo finančne zaťaží poľnohospodárov. Navyše pod hrozbou. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podáva podnet na Protimonopolný úrad SR.

O čo ide? 

V ostatných dňoch dostali poľnohospodári, ktorí si prenajímajú pôdu od Slovenského pozemkového fondu (SPF), návrhy na uzatvorenie dodatkov k aktuálnym nájomným zmluvám. Slovenský pozemkový fond v nich okrem iného požaduje zmenu výšky doteraz dohodnutého nájomného.

Po novom by mali poľnohospodári platiť SPF za prenajaté pozemky nájomné vo výške tzv. obvyklého nájomného, ktoré predstavuje priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území.

Slovenský pozemkový fond pritom poľnohospodárom hrozí, že pokiaľ so zmenou výšky nájomného nebudú súhlasiť, fond pristúpi k ukončeniu aktuálnych nájomných vzťahov.

Ako sa platilo fondu doteraz?

Doteraz SPF prenajímal poľnohospodárom poľnohospodársku pôdu za nájomné, ktorého výška sa určovala podľa bonity prenajímanej pôdy. Výška nájomného tak reagovala na kvalitu pôdy.

Logicky preto nájom pôdy, ktorá má nižšiu bonitu a teda aj nižší produkčný potenciál, bol lacnejší ako nájom pôdy v najvyššej bonite, ktorá poľnohospodárovi umožňovala dopestovať úrodu vo väčšom množstve a vyššej kvalite. Takýto postup výpočtu výšky nájomného je štandardný a uplatňuje sa aj v nájomných vzťahoch so súkromnými vlastníkmi pôdy.

Nový výpočet nie je objektívny ukazovateľ

Priemerné nájomné, ktoré po novom presadzuje SPF, nie je pritom celkom objektívny ukazovateľ, keďže vôbec nezohľadňuje osobitosti konkrétnej prenajímanej pôdy. V jednom katastrálnom území sa môže vyskytovať pomerne široká paleta kvality pôdy – od pôdy, ktorá má mimoriadne vysokú bonitu a teda veľký produkčný potenciál, až po pôdu, ktorá spadá do kategórie nekvalitnej pôdy.

„Postup Slovenského pozemkového fondu možno nepochybne považovať za krok späť. Priemerné nájomné v danom katastri vytvára obrovský priestor pre vznik veľkého množstva nespravodlivých situácií, kedy budú poľnohospodári platiť za pôdu neprimerane vysoké alebo naopak aj neprimerane nízke nájomné len preto, že ostatná pôda v príslušnom území je kvalitatívne odlišná. To môže podstatným spôsobom ovplyvniť aj hospodárenie a konkurencieschopnosť jednotlivých poľnohospodárov, keďže v prípade neprimerane vysokého nájomného bude musieť poľnohospodár zohľadniť túto skutočnosť v konečnej cene jeho produkcie, ktorá sa tým môže stať ťažšie predajná,“ uviedol predseda SPPK Emil Macho.

Zmenené pravidlá výpočtu nájomného a postup zo strany SPF je neférový, neseriózny a neetický a vzhľadom na aktuálnu spoločenskú a ekonomickú situáciu aj nesystematický a kontraproduktívny.

„Obzvlášť v aktuálnom období, kedy je celé hospodárstvo zasiahnuté dopadmi pandémie a štát vynakladá obrovské prostriedky na opätovné rozbehnutie ekonomiky či aspoň na zmiernenie vzniknutých škôd, sa uvedený postup Slovenského pozemkového fondu javí celkom nepochopiteľný. Namiesto toho, aby bol sektor poľnohospodárstva taktiež posilnený racionálnymi ekonomickými stimulmi, prichádza fond s požiadavkou, ktorá môže mať za následok vznik hospodárskych škôd u veľkého množstva poľnohospodárov a tým aj utlmenie produkcie  poľnohospodárskych plodín“, dodal podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

Nečakaná zásadná zmena pravidiel uprostred roka je cez čiaru

Celá táto situácia je o to viac zarážajúca, že SPF chce pristúpiť k uvedenej zmene výšky nájomného už počas trvania aktuálne uzatvorených platných nájomných zmlúv a dokonca počas prebiehajúceho agronomického roka spätne, s účinnosťou od 01.01.2020.

Za celkom neakceptovateľný možno označiť aj spôsob, akým Slovenský pozemkový fond svoju požiadavku na zmenu nájomného poľnohospodárom oznámil. Ak niektorí poľnohospodár s požadovanou zmenou nájomného nebude súhlasiť, fond s ním ukončí aktuálne platnú nájomnú zmluvu. Fond teda vystupuje z pozície sily, ignoruje rovnosť zmluvných strán, ktorá by mala platiť v každom zmluvnom vzťahu a na poľnohospodárov vyvíja neprijateľný nátlak tým, že im otvorene hrozí odobratím pôdy, ktorú im platne prenajal.

Podnet na Protimonopolný úrad SR

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podala 14. júla 2020 podnet na Protimonopolný úrad SR. Dôvodom je podozrenie zo zneužitia dominantného postavenia Slovenského pozemkového fondu na trhu, ktoré spočíva vo vynucovaní zmeny výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskych pozemkov na účely poľnohospodárskej výroby od nájomcov pod hrozbou ukončenia nájomných vzťahov v prípade ich nesúhlasu s požadovanou výškou nájomného.

Autor článku: Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1594 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

13 komentárov

 1. dedo jozef
  16. júla 2020

  pan Macho a pan Stefček,prečo ste nepodavali podnety na Protimonopolny urad ked sa jednaloˇo najom pody mladym polnohospodarom,mlady ma preukazovať uzatvorene zmluvy so sukromnymi vlastnikmi,zaradenie ppa že je farmar až potom ma tabulkovy narok na podu,to je podla vas čo?ak skonči najomna zmluva,fond by mal robiť vyberove konanie,už ho niekedy robil?aby agrobaroni neprišli o podu,oni sami začali navyšovat najomne aby sa niekto iny ,novy,nedostal k pode,proti nahlasovaniu vyšky najomneho na pozemkove urady ste tiež nemali vyhrady,ale ked sa spf ktomu postavy trhovo, strašne to niekomu vadi,chcete povedať že sukromna osoba može dostať najom v takej vyške a fond nie?kvalita pody je až tak rozdielna v regionoch slovenska,nie v katastroch,nato služia znevyhodnene oblasti čo sa tyka nadmorskej vyšky,jedine ta pandemia,načo,pre koho bola ta obvykla vyška najomneho?niekomu platia najomne zmluvy ešte 2,niekomu 5,niekomu 10rokov,ako sa im nastavi obvykla vyška najomneho,alebo sa mala vzťahovať obvykla vyška len na sukromne pozemky,nie v sprave spf?

  Odpovedať
 2. dedo jozef
  16. júla 2020

  ak si niekto prečita zakon o prenajme pody,tak ten je neferovy,neseriozny,neeticky,nesystematicky,kontraproduktivny,diskriminačny,protiustavny………..

  Odpovedať
 3. ACM
  16. júla 2020

  Trochu odbočím, mám otázku. Platia štátne lesy nájom ľuďom za súkromnú pôdu, ktorú obhospodarujú, alebo platí sa nájom ľuďom za súkromnú pôdu pod vodnými plochami? Ďakujem.

  Odpovedať
  1. realista
   16. júla 2020

   dovolím si doplniť – sú tu ešte pozemky pod cestami (samozrejme nie poľnými), rozvodmi elektrickej energie i nejaké železnice sa nájdu……atd…..

 4. Ivan
  16. júla 2020

  Teraz sa ukázala pravá tvár SPPK, nieje to komora pre slovenských poľnohospodárov ale iba pre agrobaronov a veľké farmy, lebo väčšina z nich majú nájmy s SPF. Dve tretiny poľnohospodárov platí oveľa väčšie nájmy ľuďom za ich pôdu a to sa SPPK nikdy nezdalo neférové a neobjektívne. Nikdy nedali podnet na protimonopolný úrad.

  Odpovedať
  1. G.S.
   16. júla 2020

   Ty platíš nájom len za pôdu na ktorej môžeš hospodáriť, alebo ťa niekto núti pod hrozbou vypovedania platiť aj za pôdu nevhodnú pre poľnohospodárstvo? Platia tvoji vlastníci daň za svoje pozemky alebo to majú ošetrené ako SPF, že daň za nich musí platiť nájomca? A prečo, ak teraz už budú mať trhové nájomné? Ak si prenajmeš pozemok zarastený náletovými drevinami, vlastník požaduje aby si mu za drevo zaplatil plnú cenu a ty nemal absolútne výnos z tej pôdy ale platil daň a nájom? Som strašný agrobarón a mám človeče až okolo 30 ha pôdy od SPF. A pritom SPF nechal ukradnúť rôznym vydržiavačom odhadom 80-100 ha v dvoch katastroch. SPF spravuje aj pôdu neznámych vlastníkov a nájom za ňu si necháva pre seba . To je tiež v poriadku? SPF jednoducho drzo nariadil – podpíš dodatok inak rušíme zmluvu. Je tam toho viac. Napríklad ty podľa ich požiadavky musíš nechať urobiť testy na pôdu na vlastné náklady a pritom oni neurobili žiadne testy pri odovzdávaní pôdy. A zhoršená kvalita pôdy ako dôvod na ukončenie zmluvy sa bude určovať podľa čoho? Jednoducho ak trhový nájom, tak len za pôdu v LPIS a daň platí fond rovnako ako všetci ostatní. Ak sú na pôde len náletové dreviny, tak príjem z nich je môj a nie fondu. A testy nech si robí fond na vlastné náklady a ak preukáže , že ja som výrazne zhoršil kvalitu pôdy, tak má právo požadovať odškodnenie alebo nápravu. A hlavne nech tak bleskovo ako požadujú podpísanie dodatkov riešia aj žiadosti na fond. A nie, že jednu tam mám už piaty rok a nič sa nedeje. To Rošková mala zmluvu od podania do 3 mesiacov už schválenú v Bratislave. A nie je pravda, že zmluvy majú len veľkí. Má ich množstvo malých aj stredných, ale tak to už historicky vyšlo, že veľkí tu boli dlhšie. Najlepšie by bolo, ak by štát konečne prestal ryžovať na pôde a predal ju na splátky roľníkom. Pokojne nech to obmedzí nejakou výmerou a dá prednosť toľko oslavovaným mladým alebo malým, ale nie mulčovačom a deťom veľkých farmárov ako je to teraz bežne s dotáciami.

  2. Lukas
   17. júla 2020

   G.S pane ja mam uz 4 rok v spf ci v poprade alebo v bratislave na podpis zmluvy a stale nic a s.r.o p prechode vlastnictva mala zmluvy do mesiaca tak neviem o kom tu teraz pisete

  3. Jozef
   18. júla 2020

   G.S. – plne s tebou súhlasím…

 5. DL
  16. júla 2020

  G.S.
  prosím Vás a akým roľníkom má predať SPF pôdu? Tkáčovi – Sanagro, Esin – Világimu – Exata, Babiš – Agrofert, a im podobným?

  Odpovedať
  1. G.S.
   16. júla 2020

   Písal som, že štát to pokojne môže upraviť. Ak sa chystáš skúpiť celé Slovensko, tak nech sa páči. Pokojne nech majú prednosť v nákupe malí, strední a mladí. Ak nebudú mať záujem oni, tak príde na rad aj Sanagro a Babiš. Vždy je to lepšie ako Nemci a Dáni. Pokojne by mohol byť blokovaný ďalší predaj počas určitého obdobia. Peniaze za takúto pôdu nech sa použijú na komasácie a odkupovanie podielov drobných vlastníkov. S čím máš problém? Ale už by konečne prestali kšefty s pôdou na SPF a celý SPF by mohol byť zrušený. A pre trh s pôdou by to bolo plus aj pre stabilitu domácich roľníkov. A žiadna ďalšia Matečná by nemohla vyhlasovať že SPF je “mašina na peniaze”.

  2. realista
   16. júla 2020

   a možno aj im ani možno tak predať ako možno zameniť…
   – predsa všetci
   chceme bez zásahové lesy – súkromné pozemky treba vysporiadať,
   chceme biokoridory, remízky, mokrade – pozemky treba vysporiadať, chceme chodiť po cestách, nielen diaľniciach, ale i cestách III. triedy a cyklotrasách, poľných cestách – pozemky treba vysporiadať…
   … a na to treba peniaze, peníze, peňeži – alebo pozemkové úpravy a pri tých je za chvíľu po “štátnej pôde”

 6. DoesntMatter
  21. júla 2020

  Uz len cakam, kedy Statne lesy dorovnaju obvykle najomne.
  Asi sa nedockam, lebo tato vlada ma dvojaky meter zakotveny priamo v preambule…

  Odpovedať
 7. Vlastník
  22. júla 2020

  Obvyklá výška nájomného je pomerne nedôveryhodný údaj. Ale možno objektívnejší neexistuje. Prečo ale pán minister kategóriu obvyklého nájomného neatakuje pri nájmoch lesov. Nájom od štátnych lesov nepokrýva ani administratívne náklady súvisiace s ich vlastníctvom.

  Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.