Zadajte hľadaný výraz

Z domova Zaujímavosti

Príhovor predsedu vlády SR na otvorení výstavy Agrokomplex 2019

Príhovor predsedu vlády SR na otvorení výstavy Agrokomplex 2019
insert_photoTASR

Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň, dovoľte mi v prvom rade poďakovať sa organizátorom za pozvanie na 46. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, každoročnej reprezentatívnej prehliadke výkonu nášho poľnohospodárstva.

Toto tradičné podujatie v starobylej Nitre mi je veľmi dobre známe a vždy sa teším na príležitosť prežiť skvelú atmosféru veľtrhu spolu s vami. Nitriansky Agrokomplex považujem za jedno z najdôležitejších podujatí, ktoré propaguje dobrú a poctivú prácu našich poľnohospodárov a potravinárov a oboznamuje ňou aj širokú verejnosť a zároveň poskytuje priestor na vzájomnú výmenu skúseností, názorov, diskusie a načerpanie poznatkov. Pre mňa je jedinečnou možnosťou poďakovať sa za odvedenú prácu našim poľnohospodárom, potravinárom, farmárom, podnikateľom, firmám, všetkým ľuďom pracujúcim v „chlebovom“ odvetví.

Vážení prítomní,

medzinárodný veľtrh Agrokomplex je aj platformou na vyhodnotenie výsledkov žatvy. Všetkým nám je známe, že aj naša krajina čelí veľkej klimatickej zmene. Za posledné roky sme svedkami extrémne suchých ročníkov a najmä roky 2017, 2018 a 2019 vystupňovali nedostatok zrážok a horúce počasie.

Tohtoročné žatevné práce na Slovensku a ich výsledky potvrdzujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi aj podnikmi, zapríčinené nepriazňou počasia a keby bolo dostatok vlahy, mohli by sme hovoriť o úrode pšenice  a jačmeňa vo vyšších číslach. Hektárové úrody vo viacerých regiónoch poklesli oproti vlaňajšku aj o jednu či dve tony, a naopak, v niektorých regiónoch boli zase výnosy dobré.

Úrody obilnín kolíšu od zhruba tri a pol tony až do osem ton priemerne z hektára. A stalo sa, že aj obce vzdialené od seba len zopár kilometrov a jednotlivé podniky v oblasti mali úplne odlišné žatevné výsledky.

V tejto situácii vysoko oceňujem skúsenosti a vedomosti agronómov a odhodlanie roľníkov tvrdo pracovať za každých podmienok.

Spolu s charakterom počasia sa očividne mení aj správanie všetkých živých organizmov. Polia čelia inváziám premnožených hlodavcov a poľovnej zveri, ale aj útoku doteraz neznámych patogénov. Problémy sú aj so zadržiavaním vody či míňajúcimi sa zdrojmi energie. V dôsledku zvýšenej teploty vody bol zaznamenaný úhyn rýb v niektorých kaprovitých revíroch a horúčavy vysušili aj vegetáciu, ktorú spásajú hospodárske zvieratá.

Nevyhnutné je zosúladiť poľnohospodársku, priemyselnú i energetickú politiku s politikou v oblasti klímy, vynaložiť prostriedky na vedu, výskum a inovácie v tejto oblasti. Nemusím pred týmto auditóriom zdôrazňovať, že na globálne klimatické zmeny reagujú všetky vyspelé krajiny rozvojom a podporou hospodárenia na pôde pod závlahami. Slovensko bude musieť  reštrukturalizovať poľnohospodársku výrobu a využívať závlahy nielen ako doplnok, ale ako neodmysliteľná súčasť poľnohospodárskeho systému.

Všetci si uvedomujeme že  krajina musí zásadným spôsobom zmeniť prístup k hospodáreniu na pôde. Mnohí odborníci hovoria o nevyhnutnosti obmedziť minimalizačné technológie a o nevyhnutnosti vrátiť sa k hlbokej orbe či prekyprovaniu. Nevyhnutná je poctivá základná agrotechnika, citlivá výživa rastlín najmä tekutými hnojivami, zvýšenie organických zásob uhlíka a vôbec organickej zložky v pôde. Pôda je z hľadiska životného prostredia, nielen rastlín či zvierat, ale aj samotných ľudí napokon to najdôležitejšie, o čo sa musíme starať. A všetkým nám záleží na tom, aby naši dobre hospodáriaci roľníci prežili a obhospodarovali pôdu s myšlienkou zachovať ju pre ďalšie generácie.

Ctení priatelia, environmentálne problémy a zmena klímy sa nekončia na niektorých štátnych hraniciach. Aj z tohto pohľadu je veľmi dôležitá Spoločná poľnohospodárska politika, ktorou sa lepšie dosahujú naše ciele a možnosti pre rozvoj potenciálu vidieckych oblastí.

Vážení poľnohospodári,

mimoriadnu pozornosť vláda venuje problematike kvality a pôvodu potravín. Môžem povedať, že teší nás rastúci záujem slovenských spotrebiteľov o kvalitu a pôvod potravín. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že nemalá časť podnetov na porušenia kvality a bezpečnosti potravín je práve od samotných spotrebiteľov. Dôležité sú kontroly na všetkých stupňoch potravinového reťazca od primárnych producentov až po internetový predaj.

Ako ma informovala podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná, v prvom polroku Inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonali až 30-tisíc úradných kontrol a odhalili rôzne pochybenie, najčastejšie zanedbanú hygienu, kontaminované potraviny, chyby v označovaní, ale aj produkty po dátume spotreby. V rámci ochrany spotrebiteľa sa ani naďalej kontrolám nevyhnú prvovýrobcovia, distribútori, baliarne, veľkoobchodné sklady, hypermarkety, supermarkety, malé predajne, trhoviská, internetové obchody a podobne.

Jedným z našich dôležitých cieľov je, aby slovenskí spotrebitelia mohli siahnuť po slovenskej zelenine a ovocí čo najdlhšie počas celého roka. Práve podpora rozvoja a modernizácie skladov ovocinárov a zeleninárov – o čom ste už iste informovaní – by mala zabezpečiť stabilnejšie dodávky slovenského ovocia a zeleniny k domácim spotrebiteľom počas celého roka.

Milí návštevníci podujatia,

na záver mi dovoľte ešte zdôrazniť jeden z najdôležitejších aspektov a síce, že diskusia o sektore poľnohospodárstva a potravinárstva  nie je len rozhovorom o cenách, vzťahoch so spracovateľmi a obchodom či výške dotácií. Sme si vedomí toho, že poľnohospodárstvo potrebuje generačnú obmenu a kvalitných ľudí. Mladým ľuďom treba zabezpečiť dostatočnú odbornú – teoretickú a praktickú prípravu, priaznivejšie podmienky pre podnikanie s cieľom podporiť zamestnanosť na slovenskom vidieku, celkovo dôstojné pracovné podmienky.

Aj týmto a ďalším súvisiacim témam vláda venuje a naďalej bude venovať zvýšenú pozornosť.

Vážení poľnohospodári,

dovoľte mi ešte raz na konci tohtoročnej letnej sezóny poďakovať sa vám za každodennú prácu a popriať veľa zdravia a vytrvalosti pri dosahovaní dobrých ekonomických výsledkov, veľa energie, dobré podnikateľské prostredie, a aby ste rovnako dobre zvládli aj jeseň.

Ctené dámy a páni, vážení organizátori,

spoločne si zaželajme, aby bol tohtoročný Agrokomplex úspešný, aby sa tu  vytvorilo mnoho nových, dlhodobých a prospešných kontaktov, pretože naša ekonomika to potrebuje. Verím, že podujatie vytvorí inšpiratívne prostredie na realizáciu ďalších plánov a predsavzatí. A bol by som tiež veľmi rád, keby táto výstava napomohla zvýšiť prestíž poľnohospodárskeho povolania najmä medzi mladými ľuďmi.

Všetkým vám želám príjemnú atmosféru, jedinečné zážitky, načerpanie nových podnetov a poznatkov.

Prajem pekný deň a ďakujem za pozornosť.

Autor článku: Peter Pellegrini - predseda vlády SR
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
2 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Jano
Jano
24. august 2019 20:34

Pôda je to najdôležitejšie o čo sa musíme starať a zachovať ju pre daľšie generácie……. Komické je že sa o tom len hovorí…. a vo veľkom sa tu zaberá stavbami najkvalitnejšia pôda….. o tom nikto nič nepovie…. lebo developeri sú spriaznení s týmito vládami……človeku je až zle ked vidí tie… Celý komentár »

Starý Gazda
Starý Gazda
28. august 2019 20:15

po 8 rokoch vo vlade si Smer pol roka pred koncom vlady spomenul konečne na zavlahy obdivu hodne