Zadajte hľadaný výraz

Legislatíva Z domova

Odvody za trvalé odňatie pôdy sú už nastavené v eurách

Bratislava 27. júla (TASR) – Povinné poplatky za trvalé odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, ktoré by mali platiť 1. januára budúceho roka, sú už v návrhu nariadenia vlády SR nastavené v eurách. Nariadenie ustanovuje výšku a spôsob platenia odvodu za záber poľnohospodárskej pôdy podľa novely zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Poplatok sa vzťahuje na právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO).

Uvedený poplatok bude platiť PO a FO, na žiadosť ktorej sa rozhodlo o odňatí pôdy, a tiež PO a FO, ktorá zabrala poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.

Výška odvodu za trvalé odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy závisí od jej zaradenia podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky do 1. až 4. skupiny kvality. Dotknutá osoba by tak pri pôde zaradenej do 1. skupiny mala odvádzať poplatok 15 eur (451,89 Sk) za štvorcových meter (m2) a pri pôde 2. skupiny to bude 12 eur (361,51 Sk) za m2. Z hľadiska kvality za horšie pôdy spadajúce do 3. a 4. skupiny sú odvody stanovené na 9 eur (271,13 Sk) a 6 eur (180,76 Sk) za m2.

Jednotný odvod za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v štyroch bonitných skupinách bude 1 euro (30,126 Sk) za m2.

Poplatok sa bude platiť bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa vedeného v banke alebo poštovou poukážkou. Dňom platby bude deň, keď poukázaná suma bola prijatá na účet orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Nariadenie špecifikuje aj spôsob platby zákonne stanoveného poplatku v prípade trvalého a dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy ako aj pri jej neoprávnenom zábere.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku:

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments