Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Vlani sa balík na poistenie vyčerpal celý

Vlani sa balík na poistenie vyčerpal celý
insert_photoAgra poisťovňa

Na podanie žiadosti o refundáciu ročného poistného zostáva čas do 4.marca. Vlani bol pritom o podporu záujem pomerne vysoký. Čiastka, ktorú štát na túto schému vyčlenil, sa vyčerpala do dna. Výzva bola pritom zverejnená pomerne neskoro, v čase, kedy už niektoré poisťovne vybrané poistné udalosti nepoisťovali. Tento rok tak pre výrazne skoršie otvorenie výzvy môže byť záujem ešte vyšší.

Len pre mikro, malé a stredné podniky

„Žiadosť si v roku 2019 podalo 651 žiadateľov, z toho po administratívnej kontrole a splnení podmienok bola dotácia poskytnutá 532 žiadateľom. Vyčerpal sa celý limit stanovený MPRV SR pre rok 2019 v sume 4 milióny eur,“ potvrdil Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Rovnaký balík peňazí rezort na refundáciu časti ročného poistného vyčlenil aj v tomto roku.

„Výzva je určená podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým bude poskytnutá dotácia na platby poistného s krytím strát, spôsobených prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, výskytom chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a vplyvom ochrany zvierat,“ dodal D. Hrežík.

Žiadosť treba Pôdohospodárskej platobnej agentúre doručiť do stredy, 4.marca 2020. Dotáciu môžu získať malé, stredné a mikro podniky v poľnohospodárskej výrobe.

Od predloženia žiadosti do 30. septembra

„Súčasťou žiadosti o podporu na poistenie má byť aj kópia poistnej zmluvy. V prípade, ak ňou žiadateľ v čase podania žiadosti, teda do konca výzvy, nedisponuje, zasiela žiadosť spolu s povinnými prílohami bez kópie poistnej zmluvy, prípadne bez aktualizácie poistnej zmluvy na rok 2020. Vyplýva to z rokovania poisťovní  na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Uvedenú poistnú zmluvu je potrebné neodkladne dodať po vystavení poisťovňou,“ odporúča Dalibor Bán, riaditeľ AGRA poisťovne.

K žiadostiam netreba prikladať návrh na uzatvorenie postenia, ani podpísané ponuky. Na uplatnenie nároku postačí vyplnenie celkových oprávnených nákladov vynaložených na poistenie. Žiadatelia sumu uvádzajú priamo v žiadosti, v časti Výpočet požiadavky na dotáciu.

„Uviesť treba oprávnené poistné náklady z oprávneného obdobia, to znamená výšku uhradeného poistného v časovom horizonte od predloženia žiadosti do 30. septembra príslušného roka, maximálne ide o ročné poistné,“ dodal Dalibor Bán.

Maximálne 65 percent

Celkové oprávnené náklady môžu žiadatelia zistiť výpočtom podľa kalkulácie poistného pri aktualizácii aktívnej poistnej zmluvy, prípadne z aktuálnej ponuky na poistenie pri úpise novej poistnej zmluvy.

„Žiadatelia si môžu v rámci podporného opatrenia uplatňovať najviac 65 percent výdavkov na ročné poistné,“ spresnil Daniel Hrežík z MPRV SR.

Refundácia časti ročného poistného sa na Slovensko vrátila vlani. V minulosti obdobnú schému poľnohospodári tiež využívali, v roku 2012 ju však štát zrušil. V uplynulých rokoch mohli o preplatenie nákladov na poistné žiadať len vinohradníci. Tí majú túto možnosť aj naďalej.

„Žiadateľ si môže podať súčasne ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA PLATBU POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE, ako aj ŽIADOSŤ O POISTENIE ÚRODY VINIČA. Môže tak však urobiť len za podmienky, že si poistné na vinič uplatní len v rámci jedného podporného opatrenia,“ vysvetlil Dalibor Bán z AGRA poisťovne.

Aj majetok, ale len v prípade prírodnej katastrofy

V prípade žiadania o dotáciu na refundáciu ročného poistného štát pristúpil k zníženej byrokracii.

„Žiadatelia tak nemusia už predkladať potvrdenia z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu. Je to výsledok práce na digitalizácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ vysvetlil Daniel Hrežík z MPRV SR.

Pre bezproblémové uznanie oprávnených nákladov však zástupca poisťovne AGRA odporúča každú platbu predkladať bezodkladne najneskôr do siedmych pracovných dní, a to v podobe výpisu z banky či vyúčtovania poistnej udalosti so zápočtom poistného.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe sa môže vzťahovať na poistenie plodín, zvierat a aj majetku. Pri majetku je oprávneným nákladom výlučne poistné pre prípad prírodnej katastrofy alebo nepriaznivej poveternostnej udalosti.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: Agra poisťovňa

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
4 Komentárov
Najlepšie hodnotené
Najnovšie Najstaršie
Inline Feedbacks
View all comments
Mimi
Mimi
26. február 2020 17:47

Prosím Vás pekne, čo to je malé, stredné a mikro podniky? Podnik, ktorý má 1800 ha spadá do ktorej kategórie?

realista
realista
26. február 2020 20:22
Odpoveď na  Mimi

Výmera podniku nehrá absolútne žiadnu rolu….
Podstatný je počet zamestnancov a tržby….

Na linku:
https://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-platby-poistneho/9162

je možné stiahuť príručku – Príručka pre používateľov k definícii MSP (pdf, 1.38 Mb, 517x) – ktorá vysvetľuje zaradenie podnikov do jednotlivých katgeórií…

Mimi
Mimi
26. február 2020 21:31
Odpoveď na  Juraj Huba

O. K. Ďakujem za vysvetlenie