Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jar LEFT
Branding VUB 2020 Jar RIGHT
Branding VUB 2020 Jar TOP
Článok dňa Z domova Zaujímavosti

Vlani sa balík na poistenie vyčerpal celý

chat_bubbleKomentáre: 4 visibilityZobrazenia: 394

Na podanie žiadosti o refundáciu ročného poistného zostáva čas do 4.marca. Vlani bol pritom o podporu záujem pomerne vysoký. Čiastka, ktorú štát na túto schému vyčlenil, sa vyčerpala do dna. Výzva bola pritom zverejnená pomerne neskoro, v čase, kedy už niektoré poisťovne vybrané poistné udalosti nepoisťovali. Tento rok tak pre výrazne skoršie otvorenie výzvy môže byť záujem ešte vyšší.

Len pre mikro, malé a stredné podniky

„Žiadosť si v roku 2019 podalo 651 žiadateľov, z toho po administratívnej kontrole a splnení podmienok bola dotácia poskytnutá 532 žiadateľom. Vyčerpal sa celý limit stanovený MPRV SR pre rok 2019 v sume 4 milióny eur,“ potvrdil Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Rovnaký balík peňazí rezort na refundáciu časti ročného poistného vyčlenil aj v tomto roku.

„Výzva je určená podnikom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorým bude poskytnutá dotácia na platby poistného s krytím strát, spôsobených prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, výskytom chorôb zvierat alebo škodcov rastlín a vplyvom ochrany zvierat,“ dodal D. Hrežík.

Žiadosť treba Pôdohospodárskej platobnej agentúre doručiť do stredy, 4.marca 2020. Dotáciu môžu získať malé, stredné a mikro podniky v poľnohospodárskej výrobe.

Od predloženia žiadosti do 30. septembra

„Súčasťou žiadosti o podporu na poistenie má byť aj kópia poistnej zmluvy. V prípade, ak ňou žiadateľ v čase podania žiadosti, teda do konca výzvy, nedisponuje, zasiela žiadosť spolu s povinnými prílohami bez kópie poistnej zmluvy, prípadne bez aktualizácie poistnej zmluvy na rok 2020. Vyplýva to z rokovania poisťovní  na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Uvedenú poistnú zmluvu je potrebné neodkladne dodať po vystavení poisťovňou,“ odporúča Dalibor Bán, riaditeľ AGRA poisťovne.

K žiadostiam netreba prikladať návrh na uzatvorenie postenia, ani podpísané ponuky. Na uplatnenie nároku postačí vyplnenie celkových oprávnených nákladov vynaložených na poistenie. Žiadatelia sumu uvádzajú priamo v žiadosti, v časti Výpočet požiadavky na dotáciu.

„Uviesť treba oprávnené poistné náklady z oprávneného obdobia, to znamená výšku uhradeného poistného v časovom horizonte od predloženia žiadosti do 30. septembra príslušného roka, maximálne ide o ročné poistné,“ dodal Dalibor Bán.

Maximálne 65 percent

Celkové oprávnené náklady môžu žiadatelia zistiť výpočtom podľa kalkulácie poistného pri aktualizácii aktívnej poistnej zmluvy, prípadne z aktuálnej ponuky na poistenie pri úpise novej poistnej zmluvy.

„Žiadatelia si môžu v rámci podporného opatrenia uplatňovať najviac 65 percent výdavkov na ročné poistné,“ spresnil Daniel Hrežík z MPRV SR.

Refundácia časti ročného poistného sa na Slovensko vrátila vlani. V minulosti obdobnú schému poľnohospodári tiež využívali, v roku 2012 ju však štát zrušil. V uplynulých rokoch mohli o preplatenie nákladov na poistné žiadať len vinohradníci. Tí majú túto možnosť aj naďalej.

„Žiadateľ si môže podať súčasne ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA PLATBU POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE, ako aj ŽIADOSŤ O POISTENIE ÚRODY VINIČA. Môže tak však urobiť len za podmienky, že si poistné na vinič uplatní len v rámci jedného podporného opatrenia,“ vysvetlil Dalibor Bán z AGRA poisťovne.

Aj majetok, ale len v prípade prírodnej katastrofy

V prípade žiadania o dotáciu na refundáciu ročného poistného štát pristúpil k zníženej byrokracii.

„Žiadatelia tak nemusia už predkladať potvrdenia z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu. Je to výsledok práce na digitalizácii Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ vysvetlil Daniel Hrežík z MPRV SR.

Pre bezproblémové uznanie oprávnených nákladov však zástupca poisťovne AGRA odporúča každú platbu predkladať bezodkladne najneskôr do siedmych pracovných dní, a to v podobe výpisu z banky či vyúčtovania poistnej udalosti so zápočtom poistného.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe sa môže vzťahovať na poistenie plodín, zvierat a aj majetku. Pri majetku je oprávneným nákladom výlučne poistné pre prípad prírodnej katastrofy alebo nepriaznivej poveternostnej udalosti.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: Agra poisťovňa

Odber nových článkov na e-mail

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1496 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

4 komentáre

 1. Mimi
  26. februára 2020

  Prosím Vás pekne, čo to je malé, stredné a mikro podniky? Podnik, ktorý má 1800 ha spadá do ktorej kategórie?

  Odpovedať
  1. realista
   26. februára 2020

   Výmera podniku nehrá absolútne žiadnu rolu….
   Podstatný je počet zamestnancov a tržby….

   Na linku:
   https://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-platby-poistneho/9162

   je možné stiahuť príručku – Príručka pre používateľov k definícii MSP (pdf, 1.38 Mb, 517x) – ktorá vysvetľuje zaradenie podnikov do jednotlivých katgeórií…

 2. 26. februára 2020

  Dobrý deň, podľa Európskej komisie je klasifikácia mikro podniku do 9 zamestnancov, malého podniku do 49 zamestancov a stredného podniku do 249 zamestnancov. Veľký podnik je vnímaný s počtom nad 250 zamestnancov. To je podľa mojich informácií hlavným kritériom.

  Odpovedať
  1. Mimi
   26. februára 2020

   O. K. Ďakujem za vysvetlenie

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.