Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rastlinná výroba Z domova

Dotácie na poistné by mohli byť vyššie

Dotácie na poistné by mohli byť vyššie
insert_photoTASR

Už piaty rok po sebe sa poľnohospodári môžu uchádzať o refundáciu nákladov na poistné. Pôdohospodárska platobná agentúra otvorila výzvu na dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

„Termín na podávanie žiadostí o túto štátnu pomoc je od 26. apríla 2023 do 26. júna 2023. Žiadosti podané po uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované,“ informuje PPA na svojom webovom sídle.

Žiadosti môžu poľnohospodári predkladať elektronicky alebo poštou s overenými podpismi.

„Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení,“ informuje PPA.

Systém žiadateľa upozorní, ak je pri podávaní žiadosti nutné predložiť aj konkrétne prílohy.

„Ak žiadateľ nie je evidovaný v Registri právnických osôb, a teda nie je automaticky overený voči registru a podniká ako samostatne hospodáriaci roľník, musí povinne k žiadosti priložiť a doručiť PPA originál alebo úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka, potvrdenie obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, ako aj kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla, v prípade ak identifikačné číslo nie je uvedené na osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka alebo potvrdení obecného úradu, že osvedčenie trvá,“ píše sa vo zverejnenej výzve.

Žiadatelia musia tiež v systéme ITMS2014+ nahrať uzatvorené poistné zmluvy. Ak ich v čase podávania žiadosti nemajú uzavreté, môžu ich nahrať dodatočne. Bez vloženého potvrdenia o úhrade PPA žiadateľovi dotáciu neposkytne.

Termín je lepší ako vlani, hoci nie ideálny

Agrosubjekty sa tento rok dočkali vyhlásenia výzvy o čosi skôr ako vlani. V roku 2022 totiž výzva vyšla až v druhej polovici mája, čo bolo pomerne neskoro.

„Pre poľnohospodárov by bolo ideálne, ak by bola výzva zverejnená ešte skôr a na dlhšiu dobu. Napríklad aj od februára do konca mája. Aktuálna výzva je vyhlásená o mesiac skôr ako vlani, kedy bola zverejnená koncom mája. Vtedy je už neskoro apelovať a argumentovať k uzatvoreniu poistenia. Niektoré riziká sú totiž viazané ku konkrétnym termínom – napríklad pre komplexné krytie všetkých vegetačných fáz pre južné okresy je sucho potrebné upísať do 1. apríla,“ skonštatoval Dalibor Bán z Agra poisťovne.

Napriek tomu zverejnenie výzvy aj v tomto roku hodnotí pozitívne.

„Zmeny, ktoré nastali v aktuálnej schéme hodnotíme tiež pozitívne. Zvýšila sa maximálna možná intenzita pomoci z doteraz platných 65 percent až na 70 percent. Zároveň by sa mal zvýšiť aj objem prostriedkov z vlaňajších 8 miliónov eur až na 15 miliónov eur, ako to vyplýva aj zo zverejnených materiálov k schéme. Treba tiež povedať, že každý poľnohospodár, s ktorým komunikujeme, si túto podporu nevie vynachváliť. Samozrejme, existuje zopár drobností, ktoré by bolo vhodné vyladiť pre vyššiu efektivitu systému podpory,“ dodal šéf jedinej špecializovanej poisťovne na agrosektor.

K nastaveniam, ktoré by podľa neho bolo vhodné upraviť okrem termínu výzvy patrí aj to, aby bola vopred vo výzve stanovená nielen horná, ale aj minimálna, teda spodná hranica podpory.

„Aby sa štát spolupodieľal vždy garantovaným alebo aspoň určitým minimálnym a zároveň motivujúcim percentom. Napríklad fixne a záväzne stanovených 45, 50 alebo 55 percent z oprávnených nákladov,“ hovorí.

15 či 8?

Refundáciu poistného poľnohospodári požadovali od štátu niekoľko rokov. Zaviesť sa ju po dlhoročnej prestávke podarilo až v roku 2019. Odvtedy sa stala pevnou súčasťou štátnych pomocí. Objem pomoci každoročne narastá – kým v prvom roku bol na úrovni 4 milióny eur, o rok neskôr to bolo o milión eur viac. V roku 2021 dosiahla výška pomoci 6 miliónov a vlani 8 miliónov eur. Tento rok by sa mala takmer zdvojnásobiť, hoci agrorezort to zatiaľ nepotvrdil.

„Predpokladaný celkový rozpočet na poskytnutie pomoci je na jeden rok od roku 2023: 15 000 000 eur,“ píše sa v schéme štátnej pomoci.

Tomu však nateraz odporuje vyjadrenie ministerstva pôdohospodárstva.

„Aktuálna alokácia finančných prostriedkov na opatrenie pomoci zamerané na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe predstavuje sumu 8 miliónov eur,“ uviedol na otázku poľnoinfo.sk tlačový odbor rezortu.

Zverejnený materiál v znení posledného, štvrtého dodatku, pritom do roku 2030 ráta s tým, že na refundáciu poistného pôjde celkovo 120 miliónov eur.

Záujem medziročne rastie

„Oprávnenými nákladmi sú náklady alebo výdavky príjemcu pomoci na platby poistného, ktoré kryje straty spôsobené ktorýmkoľvek z týchto faktorov:

  1. prírodnými katastrofami
  2. nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe
  3. chorobami zvierat, škodcami rastlín alebo chránenými zvieratami
  4. kompenzáciou poistného, ktoré pokrýva náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat,“ uvádza sa v samotnej výzve.

Spolu s rastúcim balíkom peňazí rastie aj záujem poľnohospodárov. V prvom roku bolo asi 500 úspešných žiadateľov, v ďalšom vyše 800 a v roku 2021 viac ako 900 poberateľov dotácie.

„Samozrejme, aj vďaka skúsenostiam z uplynulých piatich rokov, ale najmä z dôvodu narastajúcich extrémnych škôd, sa podiel poisťujúcich sa pestovateľov a chovateľov hospodárskych zvierat z roka na rok zvyšuje,“ skonštatoval Dalibor Bán.

Napriek tomu je prepoistenosť u nás stále nižšia, ako v iných štátoch.

„V rastlinnej výrobe by som ju odhadol ľahko na 40 percent. Pri poistení hospodárskych zvierat je to trochu vyššie. Len pre porovnanie, v susednom Rakúsku je poistených viac ako 85 percent z celkovej ornej pôdy, a to najmä vďaka stabilite v podpore poistenia,“ dodal Bán.

Autor článku: Ivana Kaliská
Zdroj obrázku: TASR

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments