Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa MPRV SR Z ekonomiky

Ukazovatele troch štátnych podnikov naznačujú ich zlý stav

agrokomplex
insert_photoilustračné foto poľnoinfo.sk

Revízia Ministerstva financií a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka hodnotí efektívnosť výdavkov v agrosektore. Jednou z kapitol dokumentu, ktorý bol publikovaný v decembri 2018 bolo hodnotenie štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR.

Ministerstvo pôdohospodárstva má v zakladateľskej pôsobnosti osem štátnych podnikov, čo je najviac v rámci SR a všetky sú v 100-vlastníckom pomere štátu. Celkové základné imanie spoločností je 868 miliónov eur,“ informuje Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Štátnym podnikom boli v roku 2017 poskytnuté dotácie z kapitoly MPRV SR vo výške 3,8 milióna eur.

„Dotované boli z ôsmich podnikov tri spoločnosti – Hydromeliorácie, Závodisko a Národný žrebčín Topoľčianky. Výkonnostné ukazovatele menovaných štátnych podnikov naznačujú zlý stav v týchto spoločnostiach,“ informuje Správa.

Celkovo štátne podniky v pôsobnosti agrorezortu v roku 2017 zamestnávali 4280 ľudí, z čoho najviac Lesy Slovenskej republiky. Zamestnanosť podniku dosahuje 3 528 ľudí.

Lesy SR

Tržby štátneho podniku Lesy SR od roku 2011 stagnujú a zisk od roku 2011 klesá, od roku 2015 sa stabilizoval okolo 7,5 milióna eur. Lesy SR spravujú lesný a iný majetok vo vlastníctve štátu a obhospodarujú 44-percent z celkového lesného pôdneho fondu a dodávajú 46-percent drevnej hmoty z celkovej produkcie subjektov obhospodarujúcich lesy na Slovensku,“ informuje Správa.

V rámci porovnania s Lesmi ČR neobstál slovenský podnik dobre. Lesy SR potrebujú viac zamestnancov na celkovú plochu a vykazujú o 15-percent nižšie tržby vzhľadom na celkový objem vyťaženého dreva oproti českým lesom.

Hydromeliorácie

Hydromeliorácie spravujú hydromelioračné zariadenia – závlahové a odvodňovacie systémy. Podnik dlhodobo hospodári s výraznou stratou.

Značná časť zariadení je nefunkčná, zastaraná a opotrebovaná, čo produkuje výrazné odpisy (7,1 mil. eur v roku 2017). Podnik je závislý od dotácií a pôžičiek MPRV SR. Kontrola NKÚ ďalej určuje za príčiny zlého stavu nedostatok systémových zmien a časté zmeny vo vedení podniku. Ukazovateľ EBITDA je volatilný vzhľadom na vysoké odpisy ku pomerne nízkym tržbám,“ uvádza Dokument.

Strata Hydromeliorácií dosiahla v roku 2017 takmer 5,6 milióna eur.

Závodisko

Štátny podnik Závodisko dosiahol len minimálnu ziskovosť a to vďaka dofinancovaniu hlavného predmetu činnosti podniku zo štátneho rozpočtu. Podnik teda vlastnou činnosťou nevytvára zdroje na samofinancovanie. V roku 2017 poskytlo MPRV SR podniku dotáciu 1,14 mil. eur čo predstavuje 32 % nárast oproti priemernej dotácií za roky 2011 – 2016 (0,86 mil. eur). Závodisko organizuje dostihy a riadi stávkovú činnosť,“ informuje Správa.

Dotácie na činnosť Závodiska tvorili v roku 2017 až 61-percent z príjmov podniku, čo je vôbec najhorší pomer zo všetkých štátnych podnikov v pôsobnosti rezortného ministerstva. Z hľadiska zamestnanosti ide o najmenšiu štátnu spoločnosť, ktorá zamestnáva 21-ľudí.

Národný žrebčín „Topoľčianky“

Národný žrebčín Topoľčianky je závislý na štátnych dotáciách, ktoré tvoria až 54 % z celkových príjmov. V roku 2017 poskytlo MPRV podniku dotáciu 1,41 mil. eur, čo predstavuje 10 % nárast oproti priemernej dotácií za roky 2011 – 2016 (1,28 mil. eur). Hlavným zameraním je chov a šľachtenie plemien koní,“ informuje dokument Hodnota za peniaze.

Národný žrebčín zamestnáva 85-zamestnancov a spoločnosť vlani dosiahla zisk vo výške 153-tisíc eur.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič

Lesopoľnohospodárskemu majetku Ulič rastú tržby aj zisk od roku 2011 v priemere o 5,6% resp. 10,2%. V rokoch 2014 a 2017 zaznamenal zisk nadpriemerný medziročný nárast. Podnik sa zameriava na lesnícku (24 tis. ha) a poľnohospodársku výrobu (2 tis. ha). Takmer celá oblasť sa nachádza na území Národného parku Poloniny,“ uvádza Dokument.

V roku 2017 dosiahol tento prvovýrobný podnik tržby prevyšujúce 6-miliónov eur a zamestnával 210-zamestnancov.

Agrokomplex Národné výstavisko

Agrokomplex NÁRODNE VÝSTAVISKO, š.p. od roku 2013 dosahuje mierne zisky a stúpa počet návštevníkov aj vystavovateľov. Dosahuje pomerne nízku EBITDA vzhľadom na tržby. Jeho trhový podiel predstavuje v rámci SR viac ako 40 %,“ informuje dokument.

V roku 2017 došlo k významnému zníženiu zisku spoločnosti zo 100-tisíc eur na 42-tisíc eur. Celkovo spoločnosť v roku 2017 zamestnávala 164 ľudí

Agroinštitút Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik postupne zvyšuje tržby a podarilo sa mu významne znížiť stratovosť. Značná časť tržieb plynie zo zmlúv s MPRV SR a jej podriadenými organizáciami (v roku 2016 cca 42 % podľa CRZ). Podnik zabezpečuje celoživotné vzdelávanie, poradenské služby pre MPRV, a tiež ubytovacie a konferenčné služby. Počet vzdelávacích aktivít a vzdelaných od roku 2012 kontinuálne rastie,“ uvádza Správa.

Tržby spoločnosti len mierne prevyšujú jeden milión eur ročne a spoločnosť v roku 2017 zamestnávala 48 zamestnancov.

Plemenárske služby

Plemenárske služby Slovenskej republiky z hľadiska prevádzkového hospodárenia dosahujú rentabilitu, avšak tento ukazovateľ je výrazne vylepšený započítaním transferov zo štátneho rozpočtu do výnosov z hlavnej činnosti. Podnik vedie centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat, kontroluje a vyhodnocuje ich vlastnosti, zhromažďuje údaje, následne ich poskytuje chovateľom na základe uzatvorených zmlúv. Cez podnik sa v rokoch 2015 a 2016 vyplácala tzv. mliečna dotácia (48 mil. Eur),“ informuje Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Celkovo podnik dosahuje tržby približne 4,5 milióna eur a zamestnáva 166-ľudí.

Autor článku: Juraj Huba - poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: ilustračné foto poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments