Zadajte hľadaný výraz

Ceny komodít Z ekonomiky

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 9. septembru

Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 9. septembru
insert_photoFilip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

V tabuľke uvádzame prehľad cien vybraných komodít v rozhodujúcich prístavoch, resp. obchodných miestach EÚ-27 k 9.septembru 2010 a ich porovnanie s cenami, za ktoré boli obchodované na daných miestach k 26.augustu 2010. Zároveň pri každej komodite nájdete ceny, za ktoré boli tieto komodity obchodované na Slovensku alebo v Českej republike kvôli možnosti porovnať si rozdiely v cenách komodít vo vzťahu k dopravným vzdialenostiam a následnému odvodeniu si dopravných nákladov do uvedených prístavov, či obchodných miest.

Rast ceny pšenice bol v sledovanom období aj naďalej ovplyvňovaný správami o priebehu zberu v najväčších obilniciach sveta. Na trh s touto komoditou v súčasnosti vplýva viacero faktorov. K tým najpodstatnejším patrí predĺženie zákazu vývozu obilia z Ruska pre neúrodu v dôsledku sucha. Ten mal pôvodne platiť do 31.12. tohto roka, no premiér Putin ho predĺžil až do nasledujúceho zberu (v roku 2011). Ďalšími sú správy o suchom počasí podmieňujúcom výšku úrody na Ukrajine a v Austrálii, ako aj informácie o nadmerných zrážkach sužujúcich krajiny Európskej únie, najmä však Nemecko, kde majú poľnohospodári problém vôbec pozbierať úrodu, nehovoriac o jej kvalite.

Z pohľadu celosvetových zásob by výpadky v produkcii vo vyššie zmienených krajinách mohla zachrániť dobrá úroda obilia v Argentíne a Austrálii. Tie sú však sužované suchom.

Cena pšenice bola v nami hodnotenom období tiež podporovaná správou Medzinárodného výboru pre obilniny, podľa ktorej by celosvetová produkcia pšenice mala by ť oproti predchádzajúcemu odhadu nižšia o 1%, a mala by dosiahnuť 644 miliónov ton.

Podľa ostatných správ o uzatvorených kontraktoch sa očakáva podpora ceny pšenice v stredoeurópskom regióne, nakoľko Francúzsko urobilo niekoľko veľkých kontraktov smerom na africký kontinent. Egypt kúpil 240 tis. ton francúzskej pšenice a Alžírsko 600 tis. ton, s prepravou ktorej sa počíta v mesiacoch november a december. Tieto dva obchody viedli k pomerne veľkým stratám ceny pšenice v úvode uplynulého týždňa na burze v Chicagu. Tá našla stratenú dôveru až koncom týždňa, kedy sa Spojeným štátom americkým podarilo predať 220 tis. ton odberateľovi, ktorého pôvod zostal utajený.

Počas uplynulých štyroch týždňov v rámci jednotlivých obchodných miest vzrástla cena pšenice priemerne o 20,00 € za tonu, pričom k najväčšiemu nárastu došlo v závere augusta. Septembrové prírastky boli minimálne, resp. cena už stagnovala.

V stanovenom období cena potravinárskej pšenice vo vybraných obchodných miestach naďalej rástla, okrem dvoch – Budapešti (-3,39€/t) a rumunského Banatu (-5,76€/t). Najvýraznejší nárast cien sme zaznamenali v Drážďanoch (+20,00€/t), tiež v Prahe (+13,03€/t), vo francúzskom Rouen (+11,93€/t) a belgických Antverpách (+11,00€/t). O niečo miernejšie rástla cena v nemeckom Hamburgu (+8,00€/t) a v poľskom Sliezsku (+4,34€/t). Minimálne v Bratislave (+0,17€/t).

Aj tento sledovaný časový interval potvrdil, že vývoj ceny potravinárskej pšenice už nemá vplyv na vývoj ceny kŕmnej pšenice. Je pravdou, že v rámci dvoch týždňov jej cena vo všetkých obchodných miestach vzrástla, v Hamburgu (+9,00€/t), v Antverpách (+10,00€/t), v Sliezsku (+3,73€/t) a v Bratislave (+4,98€/t), ale došlo k tomu po jej poklese v predchádzajúcom období. Tu je ešte potrebné poznamenať, že medzimesačne sa jej cena prakticky vôbec nezmenila, stagnuje. Jedným z dôvodov môže byť postupné vyrovnávanie ponuky a dopytu po nej. Došlo tak k definitívnemu odpojeniu cien potravinárskej pšenice a kŕmnej pšenice.

Podobná situácia nastala aj u jačmeňa. Podstatne iné nárasty cien sme zaznamenali u sladovníckeho jačmeňa v porovnaní s kŕmnym jačmeňom, cena ktorého už rastie iba mierne a dokonca vo Francúzsku už medzimesačne klesla o 9,07€/t. Svedčí to o tom, že aj kŕmny jačmeň postupne nachádza svoju cenovú úroveň, ponuka sa vyrovnáva dopytu.

Cena sladovníckeho jačmeňa dvojradého vo francúzskom meste Creil (prístav na rieke Oise, prítok Seiny) v sledovanom období vzrástla o 10,93€/t, podobne ako cena jačmeňa šesťradého vo francúzskom Rouen (+10,43€/t). Doslova dramatický nárast ceny sme zaznamenali v nemeckom Mannheime (+30,00€/t). Cena vzrástla aj v Brne (+14,36€/t) a v poľskom Zachodni (+4,98€/t).

Cena kŕmneho jačmeňa sa v sledovanom období najviac prepadla v Budapešti (-5,17€/t) a vo francúzskom Rouen (-4,07€/t). K miernemu nárastu došlo v belgickým Antverpách (+1,00€/t), v nemeckom Hamburgu (+2,00 €/t) a Mannheime (+2,50€/t), podobne v Bratislave (+2,77€/t). Najvýraznejší nárast ceny sme zaznamenali v poľskom Sliezsku (+7,45€/t).

Rástla aj cena kŕmneho ovsa, dokonca v Bratislave až strmhlavo (+73,64€/t). Priaznivo sa vyvíjala aj v nemeckom Hamburgu (+10,00€/t) a v poľskom Zachodni (+1,12€/t).

Mierne vzrástla aj cena tvrdej pšenice, vo francúzskom Port-La-Nouvelle o 2,93€/t, v talianskom Miláne o 1,00 €/t.

Výraznejšie rástla cena potravinárskej raže, ktorej cena v Hamburgu vzrástla o 10,00€/t a v poľskom Zachodni až o 26,13€/t.

Cena kŕmnej kukurice v sledovanom období stagnovala (Hamburg, Rotterdam), resp. klesla – v Budapešti o (-4,48€/t). Vzrástla iba v poľskom Sliezsku (+7,93€/t).

V nasledujúcom období budú vývoj cien sledovaných komodít najviac ovplyvňovať informácie o priebehu počasia, výsledkoch zberu v rozhodujúcich obilniciach sveta, ako aj v samotnej Európskej únii. Tie ukážu aké budú celosvetové zásoby obilnín a ovplyvnia cenotvorbu pre nadchádzajúce obdobie.

Autor článku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk
Zdroj obrázku: Filip Kľačanský - spracované pre poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments