Zadajte hľadaný výraz

Porovnanie cien živočíšnych komodít v Európskej únii
Subvencie poľnohospodárom v EÚ sú nezrušiteľné
V Trenčianskom kraji dosiahli vlani najvyššiu úrodnosť jačmeňa a zemiakov
Ak ste poľnohospodár a nerobíte obchod, strácate
Cenu kukurice poznamenal nezáujem amerických farmárov
Ceny pšenice začiatkom apríla ovplyvnila i správa USDA
Trhové ceny vo vybraných krajinách EÚ k 8. aprílu
Odštartovala verejná diskusia o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike
Prinesie novela zákona lepšiu kvalitu potravín?
Cena pšenice a kukurice klesá
Ukrajina. Výmera kukurice vzrastie
Vývoj cien pšenice v mesiaci marec
Vývoj cien kukurice v mesiaci marec
Nové logo EÚ pre ekologické výrobky bude poviné od 1. júla
Zvýšený nákup jatočných ošípaných