Zadajte hľadaný výraz

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

06. - 07. október 2022
Absolvent  získa základné vedomosti o nárokoch jednotlivých druhov liečivých rastlín na pôdne a klimatické podmienky, o efektívnom pestovaní a spracovaní liečivých rastlín.

Po absolvovaní a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky absolventi získajú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Viac informácií nájdete TU

Miesto konania

Akademická č. 4, Nitra, Slovensko

Organizátor

+421 37 7910 111
sekretariat@agroinstitut.sk
www.agroinstitut.sk
Agroinštitút Nitra š.p.