Zadajte hľadaný výraz

  • Inzercia
Komerčné informácie Z domova

Reťazec má vlastný manažment pesticídov – kvôli ľuďom aj prírode

Reťazec má vlastný manažment pesticídov – kvôli ľuďom aj prírode
insert_photoKaufland

Prípravky na ochranu rastlín vedú k vyššej produkcii, ale zároveň môžu ohrozovať zdravie ľudí a biologickú rovnováhu v okolitej krajine. Preto sa spoločnosť Kaufland už od roku 2004 zasadzuje za udržateľnejšiu produkciu a obmedzenie používania pesticídov. Cieľom spoločnosti je tak podporiť alternatívy, ktoré budú prospešné pre ľudí, aj pre životné prostredie.

Podľa vedcov z organizácie Pesticide Action Network miera ovocia kontaminovaného pesticídmi v Európe narástla počas rokov 2011–19 o 53 percent. Komplexná správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) o stave pesticídov v potravinách zasa tvrdí, že 98 % ovocia je v súlade s legislatívou Európskej únie. Vedci však pripomínajú, že aj malé množstvo takýchto látok môže byť škodlivé.

Kaufland si uvedomuje svoju zodpovednosť za ochranu ľudí vo výrobe a v celom dodávateľskom reťazci, za ochranu prírody a v neposlednom rade aj za zdravie zákazníkov, ktorí si produkty kupujú a konzumujú. Preto si vytvoril vlastné projekty manažmentu pesticídov a je zároveň členom organizácie GLOBAL G.A.P.

„Už od roku 2006 spolu s našimi partnermi podporujeme integrované poľnohospodárstvo a zníženie, resp. vylúčenie používania pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny. Náš prístup k používaniu pesticídov v značnej miere presahuje rámec zákonných požiadaviek,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Ako dodáva, reťazec sa zasadzuje za to, aby výrobcovia používali pesticídy len vtedy, keď z agrárno-technického hľadiska neexistuje žiadna iná alternatíva.

VEDECKY PODLOŽENÉ ŠTANDARDY

Využívanie pesticídov nenesie so sebou iba riziká z dôvodu ich nesprávneho alebo nadmerného používania, ale aj výhody. Prispievajú totiž k zabezpečeniu úrody a k vyššej produktivite rastlín.

„Sme presvedčení, že zodpovedné používanie pesticídov môže mať pozitívny vplyv na potravinovú bezpečnosť a nemusí nevyhnutne viesť k výraznému zníženiu produkcie. Preto sme zaviedli Kaufland manažment pesticídov založený na štyroch pilieroch: jasne definované Kaufland štandardy, účinná a pravidelná kontrola, partnerské a dlhodobé vzťahy, výskum a vzdelávanie,“ vysvetľuje Ľuba Barošová, manažérka nákupnej oblasti v Kauflande.

Štandardy spoločnosti sú sformulované vo “Všeobecných Kaufland špecifikáciách” a v “Kaufland zozname vylúčených pesticídov, ktoré sú obzvlášť nebezpečné alebo škodlivé”. Tento zoznam obsahuje všetky účinné látky, ktoré reťazec zakazuje, alebo ich vylučujú medzinárodné smernice. Aktuálne to znamená kategorickú stopku pre viac ako 200 pesticídov. Vedecky podložené štandardy vychádzajú zo skúseností vyplývajúcich z kontrol priamo na mieste, výsledkov vysoko kvalifikovaných laboratórnych analýz, toxikologických hodnotení, odborných znalostí nezávislých agrárnych inžinierov, ako aj z rozhovorov s agrárnymi technikmi. Ich aktuálnosť sa pravidelne kontroluje a upravuje.

Samozrejme, najväčší dosah má Kaufland na dodávateľské reťazce vlastných značiek. V súlade so stratégiou podpory ekologického poľnohospodárstva  má celá jeho privátna značka v sortimente ovocia a zeleniny certifikáciu BIO. Z toho dôvodu ju nájdete pod označením K-Bio.

SPOLUPRÁCA, ALE AJ KONTROLA

Základným pilierom Kaufland manažmentu pesticídov sú dlhodobé dodávateľské vzťahy. Reťazec je v neustálom kontakte s národnými a zahraničnými producentmi. Partnerská výmena poznatkov a skúseností buduje vzájomnú dôveru. Zároveň však všetky dopestované produkty pravidelne kontroluje, a to nielen pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť, ale aj o dodržiavanie princípov ochrany životného prostredia, sociálnych štandardov a ľudských práv.

V sortimente ovocia a zeleniny denne vykonávame interné senzorické hodnotenia produktov a aj osobitné analytické rozbory akreditovanými nezávislými laboratóriami na obsah rezíduí účinných látok,“ hovorí Ľ. Barošová„Odber vzoriek a senzorická kontrola produktov prebieha v logistickom centre v Ilave, odkiaľ rozvážame ovocie a zeleninu do našich predajní. Približne každé 2 týždne zasielame vzorky z 15-20 náhodne vybraných výrobkov do laboratórií v Nemecku, kde ich analyzujú.“

V obchodných rokoch 2020 a 2021 laboratóriá zrealizovali spolu 748 analýz ovocia a zeleniny. Prekročenie noriem povolených látok podľa Kaufland manažmentu pesticídov bolo zistené v 9 % (45 prípadov). Tieto normy sú však prísnejšie ako tie zákonom stanovené.

„Pri prekročení povoleného množstva látok, stanoveného v Kaufland manažmente pesticídov, produkty z predaja nesťahujeme, avšak dodávateľa na túto skutočnosť upozorňujeme a žiadame ho o dodržiavanie dohodnutých limitov. Nakoľko ide o iniciatívu z našej strany a všetky kontroly boli vykonané na základe našich smerníc, neboli našej spoločnosti udelené žiadne pokuty a ani výstrahy zo strany štátnych autorít a kontrolných úradov,“ dodáva Ľ. Barošová.

Vlastný manažment pesticídov a pravidelné kontroly širokého sortimentu čerstvého ovocia a zeleniny sú zárukou, že zákazníci reťazca si ich môžu bez obáv dopriať a zaradiť ich do zdravého jedálnička počas celého roka.

Autor článku: PR Kaufland
Zdroj obrázku: Kaufland

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments