Zadajte hľadaný výraz

Článok dňa Rastlinná výroba Z domova

Prvý odhad úrody 2020: Výmera jačmeňa narástla, pšenice klesla

kombajn
insert_photoTASR - Na snímke zber ozimného jačmeňa na Agro družstve v obci Palárikovo, okres Nové Zámky v stredu 1. júla 2020.

Na základe zozbieraných informácií k 20. júnu 2020 Štatistický úrad SR očakáva tento rok úrodu hustosiatych obilnín v SR približne na úrovni minulého roka. Celková úroda hustosiatych obilnín by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia o 0,9 % na úrovni takmer 2 677 tis. ton. Tento nárast ovplyvnilo medziročné zníženie celkových osiatych plôch o 2 % a súčasne vyššia očakávaná priemerná úroda z hektára o 2,4 %.

Pšenica

Najčastejšie pestovanou obilninou na Slovenku je pšenica, tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami.

„V roku 2020 poľnohospodári medziročne znížili jej výmery o 4,2 %. Vďaka vyšším očakávaným hektárovým výnosom by však mala byť celková úroda pšenice o niečo vyššia ako minulý rok a to 1,95 milióna ton,“ uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva.

Pšenica sa pestuje tento rok na ploche 390,9 tis. hektárov pôdy. Očakávané výnosy sú 4,99 tony z hektára, čo je viac ako v roku 2019, ale pod päťročným priemerom.

Jačmeň

Výmery jačmeňa, ktorý je druhou v poradí najpestovanejšou hustosiatou obilninou (23,7 % z výmery hustosiatych obilnín), sú medziročne vyššie o 4,7 % a dosiahli takmer 133 tis. ha. Očakáva sa celková úroda jačmeňa takmer 606 tis. ton, výnos z jedného hektára sa očakáva medziročne nižší.

V prípade očakávaných výnosov ide však o prvý odhad, ktorý bude spresňovaný v ďalších odhadoch podľa vývoja klimatických podmienok.

Ostatné obilniny

U ostatných sledovaných druhov obilnín sme zaznamenali zväčšenie osiatych plôch, u ovsa o 4,7 % a u tritikale o 4 %, u raže sú plochy medziročne znížené až o 9,1 % oproti minulému roku.

Repka

Repka olejka (ozimná a jarná) bola zasiata na výmere 146,9 tis. ha čo je o 0,2 % menej ako minulý rok. Očakávaná úroda je približne na úrovni minulého roka, t. j. 417 tis. ton pri odhadovanom výnose 2,84 t/ha.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal prvý odhad úrody k 20. júnu 2020. Do zisťovania boli zaradené obilniny pestované na Slovensku na najväčšej výmere a repka olejka. Odhady hektárových výnosov (t/ha) sa zisťovali u každej plodiny minimálne na 70 % z celkovej osiatej plochy.

Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Druhý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2020 sa realizuje k 15. augustu 2020 (zverejnený bude koncom augusta) a tretí odhad k 15. septembru (zverejnený bude koncom septembra). Definitívne výsledky o úrode za rok 2020 ŠÚ SR zverejní v marci 2021. Odhad sa realizoval výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami. Očakávania úrody sa uvádzajú s vymedzením miery presnosti možnej chyby vyjadrenej v percentách: A = do 5 %; B = od 5,01 do 10,0 %; C = od 10,01 do 15,0 %; D = od 15,01 do 20,0 %; E = nad 20,0 %.

Autor článku: Štatistický úrad SR
Zdroj obrázku: TASR - Na snímke zber ozimného jačmeňa na Agro družstve v obci Palárikovo, okres Nové Zámky v stredu 1. júla 2020.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments