Zadajte hľadaný výraz

Zo sveta

Protirečivé závery štúdií k produkcii etanolu z kukurice v USA

Protirečivé závery štúdií k produkcii etanolu z kukurice v USA
insert_photoarchív poľnoinfo.sk

Nové štúdie zverejnené v USA dospeli k protirečivým záverom o efektívnosti produkcie etanolu z kukurice a jej dopadoch na zásoby potravín.

Dve štúdie Asociácie pestovateľov kukurice v Illinois1 (ICGA) tvrdia, že produkcia etanolu z kukurice zanecháva menšiu uhlíkovú stopu ako produkcia pevných palív a preto existuje priestor pre jej rozšírenie bez narušenia dodávok kukurice pre sektor potravín a krmív.

Jeden z autorov štúdie uvádza, že dopad modernej výroby etanolu na globálne otepľovanie je o 40% nižší ako pri výrobe benzínu. Poznamenal, že jeho výpočty dokazujú nižší vplyv na globálne oteplenie ako údaje použité v nedávnej verejnej diskusii. Je to hlavne z dôvodu vyšších výnosov kukurice, zníženia spotreby energie na farme a zníženia spotreby energie v biorafinérii.

V štúdii sa uvádza, že je možné dosiahnuť ešte výraznejšie zníženie negatívneho vplyvu na globálne otepľovanie. Pri použití moderných agrotechnických postupov ako bezorebné spracovanie pôdy a ozimné medziplodiny, môže byť negatívny vplyv v porovnaní s produkciou pevných palív nižší až o 55%.

Druhá štúdia2 spracovaná Rossom Korvesom, ekonomickým analytikom spoločnosti ProExporter Network, predpokladá, že výnosy kukurice v USA v nasledujúcich dvadsiatich rokoch by mohli vzrásť zo súčasných 155 bušelov na aker (9,7 t/ha) na 289 bušelov na aker (18,1 t/ha). To predstavuje dostatočné množstvo kukurice na to, aby vzrástla americká produkcia etanolu z minuloročnej produkcie v objeme 7,1 mld. galónov (32 mld. l) na 33 miliárd galónov (150 mld. litrov) ročne do roku 2030 bez zvýšenia výmery kukurice.

Korves zdôraznil, že vyššie výnosy by sa mali odraziť na znížení spotreby vody na zavlažovanie v pomere k vypestovanej kukurici.

Navrhuje, že množstvo etanolu vyprodukovaného z kukurice, by sa mohlo zvýšiť využitím vlákniny kukuričného zrna a kôrovia na výrobu etanolu z celulózy.

Protikladné názory

K opačnému záveru dospel vo svojej štúdii3 Denis Avery, riaditeľ Centra pre globálne potravinové otázky Inštitútu pre konkurencieschopnosť podnikov (Competitive Enterprise Institute) vo Washingtone. Avery tvrdí, že pri výrobe etanolu sa spotrebuje viac kukurice ako je svet schopný vypestovať udržateľným spôsobom a spôsobil by sa tým obrovský rast cien potravín.
Vysoké ceny potravín zotrvajú dovtedy, kým sa budú potravinárske plodiny premieňať na palivá, z čoho majú prospech pestovatelia kukurice, ale nie chovatelia hospodárskych zvierat a nemá to vplyv na ceny ropy.
„Ak aj zdvojnásobíme výnosy kukurice, stále nebudeme mať dostatok surovín pre výrobu etanolu z kukurice, pretože svetový dopyt po potravinách a krmivách sa do roku 2040 opäť zdvojnásobí.“

1 The Global Warming and Land Use Impact of Corn Ethanol Produced, (Globálne otepľovanie a dopad výroby etanolu z kukurice na využívanie pôdy), Illinois River Energy Center, Steffen Mueller, www.ilcorn.org

2 The Potential Role for Corn Ethanol in Meeting the Energy Needs of the United States in 2016-2030, (Potenciál výroby etanolu z kukurice a spotreba energie v USA v rokoch 2016 -2030), Ross Kerves, www.cei.org

3 The Massive Food and Land Costs of U.S. Corn Ethanol – an update, (Vysoké ceny potravín a pôdy v dôsledku výroby etanolu z kukurice – aktuálny stav), Dennis T. Avery, http:/cei.org

Svetové pôdohospodárstvo, č. 11-12/2008, ročník X., vydáva Agroinštitút Nitra, š. p., Centrum informačných služieb

Autor článku: uvedený pod textom
Zdroj obrázku: archív poľnoinfo.sk

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoberať komentáre k tomuto článku
Upozorniť ma
guest
0 Komentárov
Inline Feedbacks
View all comments