Zadajte hľadaný výraz

Branding VUB 2020 Jar LEFT
Branding VUB 2020 Jar RIGHT
Branding VUB 2020 Jar TOP
Legislatíva Z domova

Plénum odmietlo vládny návrh zákona o poľovníctve z dielne MPRV

blank

Parlament odmietol vládny návrh zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Za prijatie právnej normy hlasovalo 61 poslancov, proti 50 a zdržalo sa 19 poslancov. Zaviesť mal nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru.

Zadefinovať sa mala aj povinnosť a zodpovednosť užívateľa poľovného revíru, riešiť mal aj predchádzanie škôd spôsobovaných zverou a na zveri, ako aj kompetencie orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva. Kriticky sa voči novele vyjadrili viacerí opoziční poslanci.

„Návrh zákona podrobne upravuje postup orgánov štátnej správy pri uznávaní a zmenách hraníc poľovných revírov, proces a podmienky uznávania zverníc a bažantníc. Zavádza nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, ktorý má nahradiť súčasné evidovanie zmluvy o užívaní poľovného revíru okresným úradom,“ spresnil agrorezort.

Zákon mal taktiež zaviesť register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže, register poľovníckych hospodárov a definuje informačný systém v poľovníctve.

Návrh zákona mal tiež vymedziť právne postavenie, organizáciu a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Upravoval aj postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri.

Rezort pôdohospodárstva tiež uviedol, že zákon mal za cieľ zaviesť viaceré opatrenia smerujúce k zníženiu početných stavov raticovej zveri, ktorá v súčasnosti spôsobuje vysoké škody v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve, či už v oblasti obmedzenia nadmerného prísunu krmív do poľovných revírov, ako aj v oblasti plánovania lovu zveri.

Podkladom pre prípravu návrhu zákona bola podľa MPRV SR vypracovaná Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR – Národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri, schválená vládou SR 29. novembra 2017.

Autor článku: TASR
Zdroj obrázku: TASR

Odber nových článkov na e-mail

blank

Máte záujem stať sa pravidelným odoberateľom článkov z portálu poľnoinfo.sk? 1591 čitateľov od nás dostáva čerstvé informácie priamo na email každé ráno. Nečakajte a pridajte sa k nim aj vy.

1 komentár

  1. blank
    R.Slocík
    16. októbra 2019

    Nič lepšie sa v tejto chvíli nemohlo stať s týmto právnym „paškvilom“. Návrh zákona neriešil škody spôsobené premnoženou zverou resp. ich vymožiteľnosť a ani neobsahoval opatrenia na zníženie početnosti raticovej zveri. Všetky pripomienky, ktoré mali k tomu smerovať akceptované neboli alebo boli akceptované čiastočne tak aby z nich nevyplývala priama zodpovednosť užívateľov poľovných revírov. Je potrebná zmena tejto legislatívy lebo nateraz je stav taký, že „zlý zákon sa nehradil zlým zákonom“ a je potrebné min. novelizovať platný zákon v častiach, ktoré určujú zodpovednosť užívateľov poľovných revírov a ich povinnosti. Taktiež by bolo načase zver zrátať aby sa nevychádzalo z vymyslených stavov, ktoré si určujú poľovníci a tomu si potom prispôsobujú svoje plány lovu (platí pravidlo: „určím si také stavy aký odlov potrebujem resp. zvládnem“). V chovateľských radách a poradných zboroch sú zástupcovia poľnohospodárov v najviac ohrozených okresoch od r.2015 (Usmernenie MPRV SR 721/2015-720) ale bez akýchkoľvek kompetencií- som členom a na základe mojich písomných pripomienok, návrhov a podnetov sa nič nezmenilo a ani sa nereagovalo- už aj zápisnice zvyknú byť dopredu pripravené… A koncepcia mimochodom tretia za posledné roky sa určite neplní a skutočné stavy zveri sú oveľa vyššie ako požadované v koncepcii.

    Odpovedať

Komentujte

Všetky polia sú povinné. Vaša emailová adresa nebude zverejnená a slúži iba ako ochrana pred spamom. Ak sa váš komentár v článku nezobrazí ihneď po jeho odoslaní, zachytila ho automatická antispamová ochrana. V tom prípade nás prosím kontaktujte a my daný komentár dohľadáme a manuálne schválime.